OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 620

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
2050pod red. Witolda Nawrockiego i Michała WalińskiegoLiteratura popularna, folklor, język. T. 2-1981
2049pod red. Witolda Nawrockiego i Michała WalińskiegoLiteratura popularna, folklor, język. T. 1-1981
2048Konrad Ciarkowski [et al.] ; pod kier. Władysława JacheraSocjologiczne aspekty wprowadzania czterobrygadowego systemu pracy w górnictwie węgla kamiennego : raport z badań socjologicznych wykonanych w 1979 ro-1981
2047Władysława Jadwiga RzeźniczekPedagogiczne czynniki integrowania zespołów pracowniczych-1981
2046Krystyna KleszczowaOgraniczenia semantyczne w procesie derywacji nazw narzędzi-1981
2045pod red. Mirosława MałuszyńskiegoMutageneza roślin wyższych. Cz. 2, Materiały IV Ogólnopolskiej Konferencji Mutacyjnej, Mikuszowice, 23-25 października 1978 roku-1981
2044Józef Stanisław Mroczek ; Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku ; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im.Zambrów : zarys dziejów-1982
2043pod red. Bibiany JaślarowejDziecko - warunki, możliwości i efekty stymulowania rozwoju-1981
2042Jan Walkusz ; [wybór i układ Edmunda Puzdrowskiego ; oprac. graf. Stanisława Słupskiego]Kańta nôdzejë-1981
2041Kazimierz IckiewiczKaszubi w Kanadzie-1981
2040Aniela z Dembińskich Borne, Katarzyna Ślaska, Maria Wicherkiewiczowa ; zebrał, oprac. do druku, wstęTrzy pamiętniki pomorskie-1982
2039Edyta WiśniowskaPinczyn : Monografia wsi kociewskiej-1981
2038Krystyna Duraj-NowakowaSamookreślenie zawodowe studentów kierunków nauczycielskich-1981
2037Jolanta GrudzieńWychowawcza rola kursów zawodowych-1981
2036Eugeniusz ZwierzchowskiPolityczny proces kształtowania ustroju Polski Ludowej 1944-1952-1981
2035Gotfryd Pyka ; Uniwersytet ŚląskiPolityka w twórczości Ksawerego Pruszyńskiego : wybrane zagadnienia-1981
2034Ernest KnosalaDoradztwo naukowe w świetle prawa administracyjnego-1981
2033Marcin KudejPojęcie woli państwowej w ustroju socjalistycznym-1981
2032pod red. Władysława LabusiaProblemy badawcze języka radia i telewizji-1981
2031pod red. Henryka KocójaPowstanie czy rewolucja? : w 150 rocznicę powstania listopadowego-1981
2030Adam JamrózFrancuska Partia Komunistyczna i Partia Socjalistyczna : problemy strategii przejścia do socjalizmu (1968-1979)-1981
2029Stanisława KobyleckaStosunki litologiczno-glebowe Wyżyny Żarkowsko-Częstochowskiej-1981
2028Danuta DryndaEwolucja nadzoru pedagogicznego w województwie śląskim i katowickim w latach 1922-1973-1980
2027pod red. Stanislawa PorębyZagadnienie prądów i kierunków w literaturze rosyjskiej : [referaty z konferencji, Sosnowiec, 30 marca-1 kwietnia]-1980
2026Karol Gandor, Jerzy SzwedaSkuteczność prawnych środków zabezpieczania kredytu na cele sprzedaży ratalnej-1980
2025oprac. i red. Henryk Drzewiecki i Bogusław Stasiak ; Uniwersytet Śląski; Instytut Kształcenia NauczyNauczanie matematyki w zreformowanej szkole ogólnokształcącej : materiały Sympozjum, (Katowice, 2-3 kwietnia 1979)-1981
2024Kazimiera Korabiowska-NowackaMetodyka i wyniki badań przydatności w pracy absolwentów szkół zawodowych-1980
2023Wanda Kozakiewicz, Bożena BrzózkaBiblioteka szpitalna dla pacjentów : poradnik-1984
2022pod red. Adolfa Dygacza i Alojzego KopoczkaPolskie instrumenty ludowe : studia folklorystyczne-1981
2021Ewa SławkowaTrans-Atlantyk Witolda Gombrowicza : studia nad językiem i stylem tekstu-1981
2020Stanisław ZabierowskiTragedia wenedyjska Juliusza Słowackiego-1981
2019Marek ZrałekStruktura barionów a procesy quasi-dwuciałowe-1981
2018pod red. Jadwigi Bińczyckiej ; Kuratorium Oświaty i Wychowania Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ; ZPolityka opiekuńcza PRL w świetle Deklaracji Praw Dziecka : praca zbiorowa-1981
2017pod red. Jadwigi Bińczyckiej i Marii PeterW poszukiwaniu systemu opieki wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą-1981
2016pod red. Marii BolechowskiejProblemy pracy korekcyjno-wyrównawczej z dziećmi : [materiały z sympozjum naukowego, Katowice, grudzień 1977 r.]-1980
2015Leon DyczewskiRodzina polska i kierunki jej przemian-1981
2014Adam Rodziński ; [przedm. Tadeusz Ślipko]; Ośrodek Dokumentacji i Studiów SpołecznychU podstaw kultury moralnej : o genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego : studium aksjologiczno-1980
2013Czesław StrzeszewskiWłasność - zagadnienie społeczno-moralne-1981
2012oprac. i przygot. do dr. przez zespół [...] w składzie Stefania Pollok et al.]Przepisy kulinarne dla zakładów gastronomicznych "Społem" CZSS-1980
2011Andrzej Kotecki ; Centralny Związek RzemiosłaFotografia barwna : poradnik zawodowy-1982
2010Barbara StempczyńskaDostojewski a malarstwo-1980
2009Mieczysław SyrekEkonomiczne funkcje współczesnego gospodarstwa domowego-1980
2008pod red. Zbigniewa Jerzego NowakaWśród zagadnień polskiej literatury barokowej. Cz. 1, Światopogląd, genealogia, topika. Cz. 2, Motywy, inspiracje, recepcja-1980
20072 / oprac. zespół Bożena Cząstka [et al.] / pod red. Władysława LubasiaTeksty języka mówionego mieszkańców miast Górnego Śląska i Zagłębia. [T-1980
2006pod red. Janusza ArabskiegoWybrane metody glottodydaktyki-1980
2005Mieczysław SośniakNależyta staranność-1980
2004Józef NowackiDwa studia o rozumieniach praworządności-1980
2003Jan MalickiSłowa i rzeczy : twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej-1980
2002pod red. Karola PodgórskiegoKoordynacja terenowa-1980
2001Piotr DobrowolskiPokojowe współistnienie w doktrynie i polityce państw socjalistycznych 1917-1979-1980
Strona 620 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  |620|  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656