OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 602

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
2950Teresa MarszałkowiczMetody statystyki opisowej w badaniach ekonomiczno-rolniczych-1986
2949Stanisław IgnatowiczGenetic basis of diapause in the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acarina : Tetranychidae)-1985
2948Józef KochmanZarys mikologii dla fitopatologów-1986
2947Jan OlszewskiPrzykłady obliczeń i zadania z zakresu wybranych maszyn i urządzeń przemysłowych-1985
2946Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego-Akademia Rolnicza w WarszawieMożliwości zwiększenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w indywidualnych gospodarstwach chłopskich centralnych i wschodnich rejonów Polskich. T. 3, Pr-1985
2945Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego-Akademia Rolnicza w WarszawieMożliwości zwiększenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w indywidualnych gospodarstwach chłopskich centralnych i wschodnich rejonów Polskich. T. 3, Pr-1985
2944Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego-Akademia Rolnicza w WarszawieMożliwości zwiększenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w indywidualnych gospodarstwach chłopskich centralnych i wschodnich rejonów Polskich. T. 3, Pr-1985
2943Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej SGGW-AR. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - AkZmiany w czynnikach wytwórczych indywidualnej gospodarki chłopskiej w Polsce a efektywność gospodarowania : konferencja naukowa-1985
2942Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Akademia Rolnicza w Warszawie, WRolnictwo w rozwoju gospodarki Polski Ludowej : konferencja z okazji 40-lecia PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] i III Kongresu Nauki Polskiej, W-1985
2941Franciszek MaciakMateriały do ćwiczeń z rekultywacji terenów zdegradowanych-1985
2940Aleksandra MalinowskaPrzewodnik do ćwiczeń z biochemii zwierząt-1985
2939Barbara TryfanPodstawy polityki społecznej na wsi-1985
2938Henryk CzerwińskiBudownictwo leśne-1985
2937Andrzej CiepielowskiWybrane zagadnienia hydrologiczne regulacji rzek-1985
2936Bogdan Feliks KaniaUdział układu pozapiramidowego w mechanizmach obezwładniającego działania etorfiny i fentanylu u owcy i świni-1985
2935Aleksandra MalinowskaZarys biochemii zwierząt-1986
2934Ryszard KołpakEfekty podkiełkowania ziemniaków różnych grup wczesności przy zmiennych terminach sadzenia i zbioru-1985
2933Marcin Szulc, Jan TropiłoHigiena zwierząt rzeźnych i mięsa : badania makroskopowe i ocena sanitarno-weterynaryjna mięsa-1985
2932Jerzy ChełkowskiMikotoksyny, wytwarzające je grzyby i mikotoksykozy-1985
2931Kazimierz WoźniakMelioracje i budownictwo wodne : język niemiecki-1985
2930Arkadiusz BruchwaldDendrometria-1986
2929Liliana OnufrowiczZootechnika : język niemiecki-1985
2928Barbara StefańczykJęzyk angielski - ekonomika rolnictwa-1985
2927Aleksander KozakiewiczPodstawy chemii nieorganicznej-1985
2926Alojzy Wójtowicz, Zyta GorczakSpecjalistyczny słownik angielsko-polski z zakresu fizyczno-chemicznej obróbki drewna ; Specjalistyczny słownik angielsko-polski z zakresu obróbki dre-1985
2925Anna Jakubiec, Magdalena Narkiewicz, Anna PawełczykPrzewodnik do ćwiczeń z genetyki-1985
2924Leszek ŻukowskiProjektowanie zakładów przemysłu drzewnego-1985
2923Czesław ZamorskiFungicydy benzimidazolowe w ochronie tulipana przed szarą pleśnią (Botrytis tulipae (Lib) Lind) i fuzariozą tulipana (Fusarium oxysporum (Schlecht.) S-1985
2922Eugenia Malewska, Wacław NajmowiczAktywność społeczno-polityczna i kulturalna studentów Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie-1985
2921Leokadia Ubysz-Borucka, Wiesław Mądry, Stanisław MuszyńskiPodstawy statystyczne genetyki cech ilościowych w hodowli roślin-1985
2920Andrzej Wanke, Stanisław Pabis, Tomasz BrandykĆwiczenia z melioracji rolnych : materiały pomocnicze : drenowanie-1988
2919Aleksander Ryszard WójcikStatystyka matematyczna z elementami rachunku prawdopodobieństwa i statystyki opisowej-1987
2918Joanna Kopeć-SzlęzakRegeneracja naskórka po oparzeniu III?O u szczura szczepu Wistar-1985
2917Jan TropiłoBadanie i ocena mięsa zwierząt łownych-1986
2916pod red. Stanisława Zalewskiego ; [oprac. Jan Kucharczyk et al.]Technologia przyrządzania potraw : praca zbiorowa-1985
2915Antoni Bednarek, Witold Huculak, Marcin MakowiecMateriały do ćwiczeń z meteorologii i klimatologii leśnej-1985
2914Jacek GoszczyńskiWpływ strukturalnego zróżnicowania krajobrazu ekologicznego na przebieg interakcji drapieżnik-ofiara-1985
2913Tadeusz MarszałekEkonomiczne zagadnienia gospodarstwa leśnego w zarysie : dla studentów Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej-1985
2912Zbigniew JarockiKompendium z urologii weterynaryjnej-1985
2911Mieczysław ZającAktywność układu laktoperoksydazy w aspekcie jego wykorzystania do mikrobiologicznej stabilizacji mleka surowego-1984
2910Stanisław Waldemar GawrońskiStudia nad różnicami w tolerancji na herbicyd-metrybuzynę między odmianami pomidora i ziemnaka-1985
2909Aleksander Kozakiewicz, Halina SzulcĆwiczenia z chemii organicznej-1984
2908Barbara TryfanSocjologia rodziny wiejskiej w Polsce-1985
2907Wiesław GrochowskiUboczne użytkowanie lasu-1984
2906Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Akademia rolnicza w Warszawie. Katedra Ochrony Lasu ; [kom. orIII Sympozjum Ochrony Ekosystemów Leśnych : drogi kształtowania odporności drzewostanów na czynniki abiotyczne, szkodniki i choroby, Rogów, 20-21 list-1984
2905[oprac. zesp. aut. Aleksander Kozakiewicz et al.]Przewodnik do ćwiczeń z chemii ogólnej-1984
2904Antoni SchollenbergerStan odporności swoistej i nieswoistej prosiąt przy zastosowaniu nadmiernych dawek żelaza-1984
2903Marek S. SzyndelCharakterystyka carlawirusów-1984
2902Anna Gronowska-Denger, Józef Ludwicki, Andrzej KiepurskiĆwiczenia z analizy żywności-1984
2901pod red. Zygmunta WojtaszkaProblemy żywnościowe w procesie rozwoju gospodarczego i umacniania obronności kraju-1985
Strona 602 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  |602|  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656