OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 596

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
3250Krzysztof Martens ; [współpr. autorska Andrzej Cichoń]Szkoła wistu-1988
3249Jerzy Zalewski ; Akademia Medyczna we WrocławiuWłaciwości antybakteryjne płynu owodniowego w ciąży o przebiegu prawidłowym i powikłanej konfliktem serologicznym w zakresie czynnika Rh-1989
3248Kazimierz MynettRośliny doniczkowe w mieszkaniu-1990
3247Mieczysław Woźniak ; Akademia Medyczna we WrocławiuRola esterazy hormonu juwenilnego w regulacji rozwoju owadów : [praca habilitacyjna]-1989
3246Andrzej Karmowski ; Akademia Medyczna we WrocławiuOcena wczesnej efektywności brachyterapii raka szyjki macicy w analizie komputerowej wybranych wskaźników biochemicznych : [praca habilitacyjna]-1989
3245ed. L. Kairiukstis, A[ntanas] Buracas, A[ndrzej] Straszak ; International Institute for Applied SystEcological Sustainability of Regional Development : proceedings of a workshop held in Vilnius, June 22-26, 1987-1989
3244oprac. Zenon KlemensiewiczPrawidła poprawnej wymowy polskiej-1988
3243[rys. Grzegorz] Rosiński, [scenariusz Jean] Van Hamme ; [przekł. z fr. Tadeusz Markowski]Szninkiel-1988
3242Włodzimierz Puczyński ; Szkolny Związek Sportowy. Zarząd GłównyMetodyka wywiadówki z kultury fizycznej : przewodnik dla nauczycieli-1989
3241[wybór referatów Barbara Białkowska] ; Centrum Ustawicznego Kształcenia BibliotekarzyZ działalności bibliotek publicznych dla dzieci i młodzieży : materiały szkoleniowe z seminariów dla instruktorów czytelnictwa dziecięcego-1989
3240Janusz KurpiewskiZarys historii pieniądza polskiego-1988
3239Edmund Kopicki ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Komisja NumizmatycznaKatalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych. T. 9, Kryteria i elementy klasyfikacji. Cz. 5, Element-1989
3238Edmund Kopicki ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne. Komisja NumizmatycznaKatalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem historycznie z Polską związanych. T. 9, Kryteria i elementy klasyfikacji. Cz. 4, Legendy-1989
3237Jan Kornafel ; Akademia Medyczna we WrocławiuZnaczenie wybranych antygenów nowotworowych w rozpoznawaniu, prognozowaniu i monitorowaniu przebiegu klinicznego raka szyjki macicy : praca habilitacy-1989
3236red. Michał Stefaniuk, Zbigniew Kasina ; Międzyresortowy Instytut Geofizyki Akademii Górniczo-HutnicZastosowanie metod geofizycznych w górnictwie kopalin stałych : materiały II Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej, Wisła 8-10 listopada 1988. T. 1-1988
3235red. Michał Stefaniuk, Zbigniew Kasina ; Międzyresortowy Instytut Geofizyki Akademii Górniczo-HutnicZastosowanie metod geofizycznych w górnictwie kopalin stałych : materiały II Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej, Wisła 8-10 listopada 1988. T. 1-1988
3234Leszek Żuliński ; [grafika Tadeusz Wyrwa-Krzyżański]W wielkim akwarium ciemności-1988
3233Marcin Brykczyński ; il. Janusz StannyCzarno na białym-1988
3232Ryszard KantorKrakowiacy-1988
3231Marian CiaciuraCharakterystyka rozmieszczenia górskich gatunków naczyniowych na Śląsku. Cz. 1-2-1988
3230Krzysztof Kaszyński ; Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Lubuski Komitet Upowszechniania PrasyIdeologia i jej funkcja społeczna-1988
3229[zred. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska] ; Sekcja Muzykologów Związku Kompozytorów PolskichOblicza polistylizmu : materiały sympozjum poświęconego twórczości Konstantego Regameya, Warszawa 29-30 maja 1987-1988
3228Zbigniew Lew-Starowicz ; [Towarzystwo Rozwoju Rodziny]O seksie, partnerstwie i obyczajach-1988
3227Maciej A. JanisławskiŚwiat pełen tajemnic-1988
3226Stuart Olyott ; [tł. z ang. Wojciech Unolt]Nie lękajcie się samotności-1991
3225Gabriela z Güntherów Puzynina ; oprac. Adam Czartkowski, Henryk MościckiW Wilnie i w dworach litewskich : pamiętnik z lat 1815-1843-1988
3224Ewa Cecylia LaskowskaPochód-1988
3223red. Michał Stefaniuk, Zbigniew Kasina ; Międzyresortowy Instytut Geofizyki Akademii Górniczo-HutnicZastosowanie metod geofizycznych w górnictwie kopalin stałych : materiały II Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej, Wisła 8-10 listopada 1988. T. 1-1988
3222[red. Tadeusz Kołodziejczyk, Danuta Górecka]Rada Konsultacyjna przy Przewodniczącym Rady Państwa : 1986-1987-1988
3221Michał Pelzer ; Akademia Medyczna we WrocławiuWłasna metoda leczenia krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego za pomocą niskiej temperatury-1988
3220Rajmund Adamiec ; Akademia Medyczna we WrocławiuOcena aktywności DNA-zależnych RNA polimeraz i dezoksyrybonukleaz w limfocytach krwi obwodowej chorych na przewlekłe glomerulopatie oraz przewlekłą ni-1988
3219Bohdan UrbankowskiFilozofia czynu : światopogląd Józefa Piłsudskiego-1988
3218Jan DobraczyńskiNajeźdźcy-1988
3217[kom. red. Mieczysław Wojciechowski et al. ; wykaz aut. biogramów Albrecht Barbara et al.]Słownik biograficzny działaczy ruchu robotniczego województwa toruńskiego-1988
3216Włodzimierz KwaśniewiczSzabla polska od XV do końca XVIII wieku : szkice o konstrukcji, typologii i symbolice-1988
3215red. Janusz L[udwik] Justyński ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w TorKonstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki w perspektywie nauk historycznych i prawnych = The United States Constitution in a historical and legal persp-1988
3214Maria SzypowskaJan Matejko wszystkim znany-1988
3213Międzynarodowe Centrum Informacji Naukowej i Technicznej ; tł. [z ros.] Swietłana Appenheimer, SwietRubrykator Międzynarodowego Systemu Informacji Naukowej i Technicznej państw RWPG [Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej]. T. 1, Część systematyczna-1988
3212Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków KrakowaKraków międzywojenny : materiały sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w 1985-1988
3211pod red. Janusza ZagrodzkiegoWładysław Strzemiński-in memoriam-1988
3210[red. i układ Aniela Śliwka i Stefan Figlarowicz ; aut. Tomasz Andrusikiewicz et al.]Zostań z nami-1988
3209Tadeusz Wyrwa-Krzyżański ; [il. aut.]Akt erekcyjny : poemat tylko dla dorosłych-1988
3208Bolesław HoworkaElementy prawa dla bibliotekarzy i dokumentalistów-1990
3207[red. nauk. Zygmunt Ruta]Bochnia : dzieje miasta i regionu. 3, 170 [Sto siedemdziesiąt] lat gimnazjum w Bochni : suplement-1988
3206[Leo Guy pseud.]Pączek skamieniałej róży-1988
3205Janusz Olczak ; il. Stanisław CzarneckiBaśnie lubuskie-1988
3204Instytut Transportu Samochodowego, WarszawaPytania egzaminacyjne stosowane w urzędowych tekstach dla kandydatów na kierowców, ubiegających się o prawo jazdy kategorii C, D lub T-1991
3203Tadeusz Gołąbek, Henryk Jasiak, Andrzej JucewiczABC - sport dla wszystkich-1988
3202[kom. red. Jerzy Stefański, Barbara Konarska-Pabiniak, Marian Chudzyński ; aut. Kajetan DobrosielskiHonorowi Obywatele miasta Płocka : 1921-1985-1989
3201Jerzy StefańskiPłock od a do z w tysiącletnich dziejach-1990
Strona 596 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  |596|  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656