OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 578

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
4150Zygmunt ZielińskiMetody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych-1979
4149Marian ZgórniakSytuacja militarna Europy w okresie kryzysu politycznego 1938 r.-1979
4148Polska Akademia Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych ; [kom. red. Leszek Śmierzchalski et al.]Uprawa roli podstawą intensyfikacji produkcji roślinnej = Obrabotka počvy - osnova intensifikacji rastenievodčeskoj produkcji = Soil tillage - a base -1980
4147Franciszek Budziński ; Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności IntelektualnejEkonomiczne implikacje międzynarodowych umów licencyjnych = Contractus internationales utilisationem inventionum concendentes nec non eorumque contrac-1979
4146pod red. Ireny Paczyńskiej i Andrzeja Pilcha ; [materiały zebrały Alaksandra Klasa et al. ]Materiały do bibliografii dziejów emigracji oraz skupisk polonijnych w Ameryce Północnej i Południowej w XIX i XX wieku = De fontibus et operibus,quae-1979
4145Maria Burzyńska, Andrzej BurzyńskiZaawansowane formalizmy mechaniki kwantowej = De quantorum mechanicae formalismis qui dicuntur, longius progressis-1979
4144Eugeniusz Dubiel [et al.]Flora Płaskowyżu Kolbuszowskiego = Flora territorii elati "Płaskowyż Kolbuszowski" in Polonia meridionalis : materiały do Atlasu rozmieszczeni-1979
4143Irena SieńkoEkonomika i polityka w teoriach sowietologów anglosaskich-1979
4142Leonard ZabielskiProgramowanie w systemie cyfrowym CYBER 70-1979
4141Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Sztuce ; pod red. Agnieszki MorawińskiejSłowo i obraz : materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 29 września - 1 października 1977 r.-1982
4140[aut. Jadwiga Bernacka et al.] ; Instytut Kształtowania ŚrodowiskaWpływ pokoagulacyjnych osadów glinowych i wód z płukania filtrów na proces oczyszczania ścieków miejskich i przeróbkę osadów-1979
4139pod red. Janusza Flisa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Chemii FizycznejWodorowe i korozyjne niszczenie metali : wybrane zagadnienia-1979
4138Agnieszka WojciechowskaElementy logiki i teorii mnogości : [podręcznik [...] dla I roku studiów nauczycielskich na kierunku matematycznym]-1979
4137Maria Wieruszewska-Adamczyk ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i RolnictwaSpołeczność wiejska Zaborowa w procesie przemian-1980
4136Andrzej Piotr Wiatrak ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i RolnictwaCzynniki różnicujące wydajność pracy w rolnictwie-1980
4135Robert M. White ; [z ang. tł. Władysław Walukiewicz, Jacek Kossut]Kwantowa teoria magnetyzmu-1979
4134Peter Wegner ; [tł. z ang. Stefan Bieńkowski, Henryk Rybiński]Języki programowania, struktury informacji i organizacja maszyny cyfrowej-1979
4133A. D. Wentzell ; tł. [z ros.] Ryszard ZielińskiWykłady z teorii procesów stochastycznych-1980
4132Andrew H. Wallace ; [z ang. tł. Małgorzata Mikulska]Wstęp do topologii różniczkowej-1979
4131Paweł Grzegorz Walczak, Włodzimierz WaliszewskiGeometria różniczkowa w zadaniach-1981
4130Zbigniew Wasiutyński ; [przygot. do dr. przez Komitet Redakcyjny ... w składzie przewodn. Witold NowPisma. T. 3, Naukoznawstwo, prakseologia, metodologia techniki. Cz. 1, Szkice naukoznawcze i prakseologiczne. Cz. 2, Z zagadnień metodologii techniki-1981
4129ed. by Stanisław Malanowski, Andrzej Szafrański ; Polish Academy of Sciences, Institute of Physical Vapor-liquid equilibria in multicomponent systems : International Symposium, Warszawa - Jabłonna, November 2-6, 1975-1980
4128Zbigniew TyszkaSocjologia rodziny-1979
4127Andrzej MaryańskiWietnam-1980
4126Lesław TuroboyskiHydrobiologia techniczna-1979
4125K. K. Turekian ; [z ang. przeł. Aleksander Majewski, Anna Trzosińska]Oceany-1979
4124[ed. by Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska, Janina Legendziewicz, Mikołaj F. Rudolf] ; Polish Academy Theory-structure properties of compex compounds : inveited papers presented at the IXth International Summer School Chemistry, Karpacz-Bierutowice, 8--1979
4123Lucyna Gumińska-Ryszewska, Krzysztof Przemyski, Jacek Mirecki ; Instytut Technologii NaftyTablice wskaźników lepkości. Cz. 1-1979
4122Zdzisław Bubnicki ; [transl. from Pol. by Antoni Pol]Identification of control plants-1980
4121Stanisław Łukasiewicz ; [transl. from Pol. S. Łukasiewicz]Local loads in plates and shells-1979
4120Bogdan Skalmierski ; [transl. from Pol. by Jerzy Bachrach]Mechanics and strength of materials-1979
4119Stanisław Mrowec ; [transl. [from Pol. ] by Stefan Marcinkiewicz]Defects and diffusion in solids : an introduction-1980
4118August Chełkowski ; [transl. from Pol. by Jerzy Tomaszczyk]Dielectric physics-1980
4117pod red. Cecylii Iwaniszewskiej ; Towarzystwo Naukowe w ToruniuWładysław Dziewulski (1878-1962)-1978
4116pod red. Stanisława Kalabińskiego ; przy współudziale Joanny Hensel i Ireny RychlikowejMetody i wyniki : z warsztatu historyka dziejów społeczeństwa polskiego-1980
4115Henryk PrzybylskiChrześcijańska Demokracja i Narodowa Partia Robotnicza w latach 1926-1937-1980
4114Zenon KmiecikPrasa polska w rewolucji 1905-1907-1980
4113pod red. Stefana K[rzysztofa] Kuczyńskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiSpołeczeństwo Polski średniowiecznej : zbiór studiów. T. 1-1981
4112pod red. Edwarda [Arnolda] Otto ; oprac. zespół A[leksander] Hać [et al.]Matematyka dla wydziałów budowlanych i mechanicznych. T. 3-1984
4111J. Dziechciarz, J. GodulaStudencki ruch naukowy-1979
4110[aut. Paweł Błaszczyk et al.] ; Instytut Kształtowania ŚrodowiskaWybrane zagadnienia kształtowania systemów kanalizacyjnych-1980
4109Janusz ZemkeZSL w systemie politycznym Polski Ludowej-1979
4108Jerzy SkibińskiGospodarcza integracja Europy Zachodniej w polityce RFN [Republiki Federalnej Niemiec]-1980
4107Igor P. Ilinski ; przekł. [z ros.] Irena i Tadeusz DomańscyOrganizacja polityczna społeczeństwa socjalistycznego-1980
4106Jerzy JaskierniaPozycja stanów w systemie federalnym USA-1979
4105Wiktor G. Afanasjew ; [przekł. z ros. Tadeusz Hanuszek]Człowiek a proces zarządzania społeczeństwem-1980
4104Radovan Vukadinović ; [przekł. z serboch. Halina Ognik ; słowo wstępne Ryszard Frelek]Międzynarodowe stosunki polityczne-1980
4103Zofia MikołajczykTechniki organizatorskie : podręcznik-1979
4102[red. nauk. Kazimierz Dziewoński] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania KrMichał Kaczorowski - człowiek i dzieło-1979
4101Leonard SzymańskiHigiena i wychowanie fizyczne w szkolnictwie ogólnokształcącym w Królestwie Polskim 1815-1915-1979
Strona 578 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  |578|  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656