OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 570

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
4550by Janusz Maciejowski and Józef Zięba ; [transl. from Pol. by Jerzy Bachrach. Part A : Biological anGenetics and animal breeding-1982
4549W. G. Ernst ; [z ang. tł. Hanna Teresa Dłużewska]Materia Ziemi : skały i minerały skorupy ziemskiej-1980
4548Jerzy GinterWstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego-1979
4547Antonina KłoskowskaKultura masowa : krytyka i obrona-1980
4546Włodzimierz Derski [et al.] pod red. Igora Kisiela ; Polska Akademia Nauk, Komitet Mechaniki i FizykMechanika skał i gruntów-1982
4545J.E. Baumgartner, A.D. Taylor and S. Wagon ; Polska Akademia Nauk. Instytut MatematycznyStructural properties of ideals-1982
4544pod red. Józefa Miąso ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, Zakład DzHistoria wychowania - wiek XX-1980
4543Roger Harrison, George G. Lunt ; tł. [z ang.] Jan MichejdaBłony biologiczne : struktura i funkcje-1980
4542Michał Kaczorowski ; [przedm. Kazimierz Secomski]Początki odbudowy kraju i stolicy 1944-1949-1980
4541George Edward Moore ; przeł. z [ang.] i wstępem opatrzył Zbigniew SzawarskiEtyka-1980
4540przedmową poprzedził Władysław Tatarkiewicz ; wyboru dokonała, wstępem oraz notami o autorach opatrzAntologia współczesnej estetyki francuskiej-1980
4539Jan WiniarzPrawo rodzinne-1980
4538ed. of the vol. Wiesław Żelazko ; Polish Academy of Sciences. Institute of MathematicsSpectral theory : [research papers, survey papers and summaries of lectures presented to the Xth semester, September 23-December 16 1977]-1982
4537ed. of the volume J[uliusz] L[ech] Kulikowski [et al.] ; Polish Academy of Sciences, Institute of MaDiscrete mathematics-1982
4536ed. Robert Bartoszyński, Jacek Koronacki, Ryszard Zieliński ; Polish Academy of Sciences, Institute Mathematical statistics-1980
4535ed. of the vol. Zbigniew Ciesielski ; Polish Academy of Sciences. Institute of MathematicsProbability theory : papers presented at Stefan Banach International Mathematical Center at the Semester ...held February 11 - June 11, 1976-1979
4534ed. of the vol. Zbigniew Ciesielski ; Polish Academy of Sciences. Institute of MathematicsApproximation theory : papers presented at Stefan Banach International Mathematical Center at the Semester ...held September 17-December 17, 1975-1979
4533Zofia SzmydtowaJan Kochanowski-1979
4532Stanislaw ButrymMaterializm dialektyczny a naukowy obraz wszechświata-1980
4531Roman Ingarden ; wybór i oprac. Anita Szczepańska ; wstęp Władysław StróżewskiWykłady i dyskusje z estetyki-1981
4530Igor Narski ; przeł. [z niem.] Wanda LipnikDialektyczna sprzeczność i logika poznania-1981
4529Elżbieta Paczkowska-ŁagowskaPsychika i poznanie : epistemologia Kazimierza Twardowskiego-1980
4528György Lukács ; przeł. [z niem.] i wstępem poprzedził Marek J[uliusz] SiemekMłody Hegel : o powiązaniach dialektyki z ekonomią-1980
4527T. Zbigniew Dworak, Konrad RudnickiŚwiat planet-1979
4526Józefa KramerPrzestrzenna struktura konsumpcji w Polsce-1980
4525Franciszek KulpaEkonomiczne problemy nabywania licencji zagranicznych-1980
4524František Lipták ; ze słow. przeł. Sławomir CzerwińskiProgram usprawniania organizacji przedsiębiorstwa-1980
4523Eugeniusz GorzelakPolityka agrarna PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]-1980
4522pod red. Wiesław Balceraka ; Polska Akademia Nauk, Instytut Krajów SocjalistycznychPolska i Bułgaria w okresie budownictwa socjalizmu-1981
4521Stanisław Górny, Alina Dobrzańska ; Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i LeśnychZmiany struktury wyżywienia i budowy fizycznej ludności Polski-1981
4520[red. nauk. Zbigniew Radwański]Studia z prawa zobowiązań-1979
45192 / scientific ed. Roman Kulikowski, Jan Wojciech Owsiński] / Polska Akademia NaukZastosowanie analizy systemowej w modelowaniu rozwoju regionalnego = Systems analysis applications in modelling of regional development : Jabłonna, 11-1981
4518Karol Estreicher ; Polska Akademia NaukBibliografia polska XIX stulecia. T. 12, Litera J = Lettre J-1979
4517pod red. Kazimierza Imielińskiego ; [zespół aut. Józef Beck et al. ; tł. Anna Ciechanowicz, Jan ŚwitSeksuologia biologiczna-1985
4516Władysław SiedleckiPostępowanie cywilne : zarys wykładu-1979
4515Eugeniusz Duraczyński ; Instytut Historii PAN [Polskiej Akademii Nauk]Kontrowersje i konflikty 1939-1941-1979
4514Jean Thomas ; [przeł. [z fr.] Zofia Zakrzewska]Edukacyjne problemy współczesnego świata : zarys analityczno-syntetyczny-1980
4513Roman DomaszewiczFinanse państw kapitalistycznych : [skrypt dla studentów akademii ekonomicznych]-1980
4512Helena DziadowiecZmiany energetyczne towarzyszące humifikacji śc@iołek leśnych = Changes in energy associated with the humification of forest litter-1979
4511Jan Barciszewski and Jan Antoni Rafalski ; Polish Academy of Sciences, Institute of Bioorganic ChemiAtlas of transfer ribonucleic acids and modified nucleosides-1981
4510Saturnin Borowiec, Ignacy KutynaZachwaszczenie roślin uprawnych Pomorza Zachodniego na tle warunków siedliskowych : (synteza sześcioletnich badań)-1980
4509Tadeusz Buksiński ; Polska Akademia Nauk, Oddział w PoznaniuProblem obiektywności wiedzy historycznej : dyskusje w historiografii amerykańskiej pierwszej połowy XX wieku-1979
4508Michał Godycki, Zdzisław Kołaczkowski ; ; Akademia Wychowania Fizycznego w PoznaniuPodręcznik do ćwiczeń anatomicznych w zakresie studiów wychowania fizycznego-1980
4507[kom. red. Witold Gutkowski (przewodn.)] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów TecKomputer w mechanice nieliniowej i optymalizacji-1980
4506pod red. Kazimierza Browicza ; [z. 27] oprac. Krystyna Boratyńska i Adam Boratyński ; [z. 28] oprac.Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 27-30-1980
4505pod red. Kazimierza Browicza ; [z. 27] oprac. Krystyna Boratyńska i Adam Boratyński ; [z. 28] oprac.Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 27-30-1980
4504pod red. Kazimierza Browicza ; [z. 27] oprac. Krystyna Boratyńska i Adam Boratyński ; [z. 28] oprac.Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Z. 27-30-1980
4503pod red. Kazimierza Stojałowskiego ; Szczecińskie Towarzystwo NaukoweZagadnienia zdrowotne w gospodarce morskiej : [materiały sesjii naukowej, Szczecin, 16-18. IX. 1976 r.]-1980
4502Mieczysław BotwinMechanika i wytrzymałość materiałów : [skrypt dla studentów akademii rolniczych na kierunku Mechanizacja rolnictwa]-1980
4501W. Góral, T. StaniszTematy egzaminów wstępnych [na wyższe uczelnie] z fizyki z rozwiązaniami : 1972-1978-1979
Strona 570 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  |570|  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656