OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 569

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
4600Edward Mogilnicki, Bolesław IwanEkonomika i organizacja handlu rolniczego : [skrypt dla studentów akademii rolniczych i akademii ekonomicznych, wydziałów handlu wewnętrznego i ekonom-1980
4599oprac. Eugeniusz Kierych ; [z. 3] oprac. Józef Banaszak ; Polska Akademia Nauk, Instytut Zoologii ; Katalog fauny Polski = Catalogus faunae Poloniae. Cz. 26 z. 2, Galasówkowate-Cynipoidea. Cz. 26 z. 3, Złotolitki-Chrysididae-1980
4598oprac. Bolesław Burakowski, Maciej Mroczkowski, Janina Stefańska ; przy współpracy Andrzeja SzujeckiKatalog fauny Polski = Catalogus faunae Poloniae. Cz. 23, Chrząszcze-Coleoptera. T. 7 cz. 2, Kusakowate-Staphylinidae-1980
4597[red. nacz. H[enryk] Szelęgiewicz ; oprac. Jadwiga KaczmarekKatalog fauny Polski. Cz. 14 z. 4, Pareczniki-Chilopoda-1981
4596J. R. Meyer-Arendt ; [z ang. tł. Stanisław Kozikowski, Jerzy Prochorow]Wstęp do optyki-1979
4595Jan Steczkowski, Aleksander ZeliaśAnaliza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych-1982
4594Ludwika Jazukiewicz-OsełkowskaFiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego : studium porównawcze-1980
4593Bogusław Bobrański ; rozdział 4 napisał Edmund KozłowskiAnaliza ilościowa związków organicznych-1979
4592pod red. Edwarda SzymańskiegoProblemy społeczno-gospodarcze i kulturowe krajów pozaeuropejskich = The social, economical and cultural problems of non-European countries. T. 1-1980
4591ed. by Andrzej Zajączkowski ; Polish Academy of Sciences, Committee of Oriental StudiesAfrican studies in Poland = Studia afrykanistyczne w Polsce : selected papers in cultural anthropology = wybór prac-1980
4590Barbara Tryfan ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i RolnictwaKobiety w rolniczych rejonach świata-1979
4589z prac Feliksa Tychowskiego ; [współaut. Bogusław Koszla, Maciej Sobociński]; Polska Akademia Nauk, Nowe metody w obróbce plastycznej-1980
4588Włodzimierz WesołowskiKlasy, warstwy i władza-1980
4587Ludwik Feuerbach ; [przekł. [z niem.] Eryka Skowrona i Tadeusza Witwickiego ; wstępem poprzedził TadWykłady o istocie religii-1981
4586ed. by Janusz K[rzysztof] Kozłowski ; field directors Bolesław Ginter and Janusz K. Kozłowski ; [traExcavation in the Bacho Kiro cave (Bulgaria) : final report-1982
4585Krzysztof Kasprzak ; Polska Akademia Nauk. Instytut ZoologiiSkąposzczety wodne, I : rodziny Aeolosomatidae, Potamodrilidae, Naididae, Tubificidae, Dorydrilidae, Lumbriculidae, Haplotaxidae, Glossoscolecidae, Br-1981
4584oprac. Eugeniusz Kierych ; [z. 3] oprac. Józef Banaszak ; Polska Akademia Nauk, Instytut Zoologii ; Katalog fauny Polski = Catalogus faunae Poloniae. Cz. 26 z. 2, Galasówkowate-Cynipoidea. Cz. 26 z. 3, Złotolitki-Chrysididae-1980
4583Michał JaworskiMetodyka nauki o języku polskim-1979
4582Andrzej Jędraszko ; Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki WarszawskiejPlany struktury : zastosowanie do planowania przestrzennego województw-1981
4581Edmund Goldzamt, Zoja Jargina ; Moskiewski Instytut Architektury; Instytut Urbanistyki i Planowania Prognozy rozwoju systemów osadniczych : doświadczenia historyczne i metodologiczne-1980
4580Polska Akademia Nauk, Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych ; [kom. red. Michał W[acław] Brzeski, Adam SZnaczenie nicieni w produkcji rolniczej = Značenie nematod v sel'skochozjajstvennom proizvodstve = Importance of nematodes in the agricultural pro-1980
4579Andrzej ZgorzelskiFantastyka, utopia, science fiction : ze studiów nad rozwojem gatunków-1980
4578Bogdan KosickiWybrane zagadnienia i ćwiczenia z higieny-1980
4577pod red. Jerzego Szweykowskiego i Teofila Wojterskiego ; oprac. J. Szweykowski i Maria KoźlickaAtlas rozmieszczenia roślin zarodnikowych w Polsce. Seria 4, Wątrobowce (Hepaticae) = Liverworts (Hepaticae). Z. 10-1980
4576pod red. Marii Tyszkowej ; [Komitet Organizacyjny Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu]Sztuka dla dzieci szkolnych : teoria, recepcja, oddziaływanie : praca zbiorowa-1979
4575Jan BłeszyńskiKonwencja berneńska a polskie prawo autorskie-1979
4574Regina Piechota ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Zakład Naukowo-Badawczy Archiwistyki, OśroArchiwa państwowe w Polsce : informator-1979
4573pod red. Stefana Ziemnickiego ; Polska Akademia Nauk, Komitet Badań Regionów UprzemysłowionychRekultywacja zwału kopalni odkrywkowej : (na przykładzie Piaseczna) : opracowanie zbiorowe-1980
4572Jerzy BafiaZasady tworzenia prawa-1980
4571Stanisław KuśmierskiTeoretyczne problemy propagandy i opinii publicznej-1980
4570Wojciech SadurskiNeoliberalny system wartości politycznych-1980
4569Mirosław KarwatPodmiotowość polityczna : humanistyczna interpretacja polityki w marksiźmie-1980
4568Swietłana D. Markowa ; [tł. [z ros. ] Borys Szmiel]Maoizm a inteligencja : problemy i wydarzenia (1956-1973)-1980
4567Jerzy Minczewski, Zygmunt MarczenkoChemia analityczna. T. 3, Analiza instrumentalna-1980
4566Stanisław Hoppe ; [słowo wstępne Mieczysław Szymczak ; oprac. graf. Stefan Nargiełło]Słownik języka łowieckiego-1981
4565ed. by Marian A. Herman ; [contributing authors M. J. Adams et al.] ; Polish Academy of Sciences, InSemiconductor optoelectronics : proceedings of the Second International School Cetniewo 1978, May 6-13, 1978, Władysławowo-1980
4564Jan Niecisław Baudouin de Courtenay ; kom. red. Witold Doroszewski (przewodn.) [et al.] ; red. tomu Dzieła wybrane. T. 5-1983
4563Jacek SzmatkaJednostka i społeczeństwo : o zależności zjawisk indywidualnych od społecznych-1980
4562Wiktor Micherdziński ; Polska Akademia Nauk, Zakład Zoologii Systematycznej i DoświadczalnejEine taxonomische Analyse der Familie Macronyssidae Oudemans, 1936 : I. Subfamilie Ornithonyssinae Lange, 1958 (Acarina, Mesostigmata)-1980
4561Bolesław Kozłowski ; Polska Akademia Nauk, Komitet GórnictwaZagrożenie wyrzutami gazów i skał w górnictwie węglowym-1980
4560Wojciech Tabor ; Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności IntelektualnejWynagrodzenie z tytułu stosowania projektów wynalazczych w jednostkach gospodarki uspołecznionej w świetle ustawy o wynalazczości = Inventoribus in of-1980
4559by Danuta Peryt. Upper Silurian-Lower Devonian Chitinozoa from the subsurface of southeastern PolandPlanktic foraminifera zonation of the Upper Cretaceous in the middle Vistula river valley, Poland = Planktoniczne otwornice z kredy górnej doliny środ-1980
4558Jan Policzkiewicz, Władysław Siedlecki, Edmund WengerekPostępowanie nieprocesowe-1980
4557Andrzej RyszkiewiczKolekcjonerzy i miłośnicy-1981
4556Stanisław PłazaWarsztat naukowy historyka wsi Polski feudalnej-1980
4555Remigiusz Bierzanek, Jerzy Jakubowski, Janusz SymonidesPrawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe-1980
4554Wacław MinakowskiBiochemia kręgowców-1981
4553Włodzimierz Iljicz Lenin ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Jerzy Ładyka ; [tł. z ros.]Pisma wybrane : rola świadomości w procesie rozwoju społecznego-1980
4552Klemens Białecki, Jerzy Borowski, Aleksander H. KrzymińskiMarketing w handlu zagranicznym-1980
4551Serge Lang ; [z ang. tł. Ryszard Bittner]Algebra-1984
Strona 569 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  |569|  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656