OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 568

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
4650Janina Wolska-Bochenek [et al.]Zarys teorii równań całkowych i równań różniczkowych cząstkowych : [skrypt dla studentów na kierunku Podstawowe problemy techniki wyższych szkół techn-1981
4649Janusz W. Łąski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw InformatykiThe semantic analysis of modular programs : an approach towards the software reliability studies-1981
4648Jerzy RegulskiRozwój miast w Polsce : aktualne problemy-1980
4647Edmund MokrzyckiFilozofia nauki a socjologia : od doktryny metodologicznej do praktyki badawczej-1980
4646Wojciech Rubinowicz i Wojciech KrólikowskiMechanika teoretyczna-1980
4645Stefan GrzybowskiPrawo rodzinne : zarys wykładu-1980
4644Zofia RatajczakCzłowiek w sytuacji innowacyjnej-1980
4643Zygmunt RybickiAdministracja gospodarcza w PRL-1980
4642Eric K. van Douwen ; Polska Akademia Nauk, Instytut MatematycznyPrime mappings, number of factors and binary operations-1982
4641Ignacy Lewandowski, Jan WikarjakLitterae Latinae sermones : wybór tekstów prozaicznych do nauki języka i literatury łacińskiej-1981
4640pod red. Jerzego Zawistowskiego ; [zespół aut. Jacek Chrobaczyński et al.]Zakłady Budowy Maszyn i Aparatury im. S. Szadkowskiego w Krakowie 1804-1979 : praca zbiorowa-1979
4639Piotr Szmajda ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-PrzyrodniczyBryoflora Gór Stołowych i jej charakterystyka glebobotaniczna-1979
4638Władysław Romanowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań StrukturalnychMetale w stanie wysokiej dyspersji-1979
4637[red. Józef Wolski]Actes du colloque international sur l'ideologie monarchique dans l'antiquite = Disputationes historicorum diversarum nationum de imperio regno-1980
4636Renata Maria BednarekGleby wybranych odcinków klifowych polskiego wybrzeża Bałtyku = The soils of selected cliff fragments of Polish Baltic coast-1979
4635Polish Academy of Sciences, Committee of Electronics and Telecommunications ; [in cooperation with IOptical fibres and their applications : second National Symposium, Jabłonna, Poland, February 13-15, 1979-1979
4634Witold Rosiński, Edward Sędek, Zdzisław WrońskiMikrofalowa elektronika półprzewodnikowa-1982
4633Andrzej JanuszajtisFizyka dla politechnik. [T, 2, Pola-1982
4632pod red. Maksymiliana Pluty ; [aut. Lech Borowicz et al. ]Holografia optyczna : podstawy fizyczne i zastosowania-1980
4631Włodzimierz SenetaDrzewa i krzewy iglaste-1981
4630Jacek HertelImiennictwo dynastii piastowskiej we wczesnym średniowieczu-1980
4629Elżbieta Nowakowska ; Polska Akademia Nauk, Oddział w PoznaniuKształtowanie się świadomości regionalnej na Pomorzu Szczecińskim-1980
4628pod red. Ferdynanda Twardosza ; Polska Akademia Nauk, Oddział w PoznaniuZagadnienia mechaniki ośrodków sprężystych-1980
4627Jan Bogdanowicz, Mieczysław Drozd, Jan BanasiakTechnologia prac maszynowych w rolnictwie : (skrypt dla studentów akademii rolniczych)-1979
4626George A. Miller, Eugene Galanter, Karl H. Pribram ; [tł. [z ang. ] Aldona Grzybowska, Adam SzewczykPlany i struktura zachowania-1980
4625Zdzisław WawrzyniakEinführung in die Textwissenschaft : Probleme der Textbildung in Deutschen-1980
4624Zbigniew T. Dudek, Janusz SosnowskiOrganizacja przesyłania informacji w systemach cyfrowych-1981
4623Janusz TymowskiOrganizacja szkolnictwa wyższego w Polsce-1980
4622Jerzy ZapasiewiczPraca administracyjno-biurowa : organizacja i technika-1980
4621Zbigniew Wasiutyński ; [przygot. do dr. przez Komitet Redakcyjny ... w składzie przewodn. Witold NowPisma. T. 3, Naukoznawstwo, prakseologia, metodologia techniki. Cz. 1, Szkice naukoznawcze i prakseologiczne. Cz. 2, Z zagadnień metodologii techniki-1981
4620Zbigniew Michał Nowicki ; Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw InformatykiOrganizacja macierzowych jednostek przetwarzania potokowego realizujących operacje matematyczne-1980
4619Academie Polonaise des Sciences. Centre Scientifique a Paris85?e [quatre-vingt-cinqui?me] anniversaire du Centre Scientifique de l'Academie Polonaise des Sciences a Paris : session solennelle, [6 decembre 1-1979
4618Marek Muszyński ; Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i RolnictwaCeny produktów rolnych elementem równowagi rynkowej-1980
4617Bogdan CyunelOrganizacja i ekonomika budownictwa komunikacyjnego : [skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych]-1980
4616Jiři Koryta, Jiři Dvořak, Vlasta Boh'ačkov'a ; z niem. tł. Jerzy KuryłowiczElektrochemia-1980
4615wyd. Marian Biskup i Irena Janosz-BiskupowaAkta Stanów Prus Królewskich. T. 6, (1512-1515)-1979
4614Larysa NabrdalikJęzyk rosyjski dla akademii rolniczych-1979
4613Anthony Ralston ; z ang. tł. Roman Zuber; wyd. pol. oprac. Stefan PaszkowskiWstęp do analizy numerycznej-1983
4612W. W. Mitiugow ; [z ros. przeł. Krzysztof Drozdowski, Anna Bajsarowicz]Fizyczne podstawy teorii informacji-1980
4611Kajetan DobrosielskiPoczątki władzy ludowej i walka o jej utrwalenie w województwie warszawskim w latach 1944-1947-1980
4610Adam HrebendaGórnośląska klasa robotnicza w latach międzywojennych 1922-1939. 1-1979
4609Czesław Demel, Jerzy Krawulski, Krzysztof Rzepa ; Wydział kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w PoDziałalność Narodowego Stronnictwa Robotników i Narodowej Partii Robotniczej w Wielkopolsce w latach 1917-1937-1980
4608Kazimierz Bartkiewicz ; Lubuskie Towarzystwo NaukoweObraz dziejów ojczystych w świadomości historycznej w Polsce doby Oświecenia-1979
4607Mirosława Opałło ; Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania KrajuProblemy realizacji perspektywicznej strategii przestrzennej-1979
4606Tadeusz Iwaniec ; Polska Akademia Nauk, Instytut MatematycznyRegularity theorems for solutions of partial differential equations for quasiconformal mappings in several dimensions-1982
4605Włodzimierz TrzebiatowskiChemia nieorganiczna : podręcznik chemii ogólnej i nieorganicznej dla wydziałów chemicznych politechnik i uniwersytetów-1979
4604Jerzy Bukowski, Piotr KijkowskiKurs mechaniki płynów-1980
4603Witold Tyloch ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk OrientalistycznychOdkrycia w Ugarit a Stary Testament = Discoveries at Ugarit and the Old Testament-1980
4602Ada Polak ; [z ang. przeł. Zbigniew Maraszkiewicz]Szkło i jego historia-1981
4601Tadeusz Sivert ; Polska Akademia Nauk, Instytut SztukiPolacy w Paryżu : z dziejów polskiego życia kulturalnego w Paryżu na przełomie XIX i XX wieku-1980
Strona 568 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  |568|  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656