OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 561

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
5000Tadeusz Nowicki, Wiesław Stańczak ; Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw InformatykiO metodzie wstępnego projektowania struktur topologicznych i konfiguracji sieci teleprzetwarzania-1980
4999Mieczysław WarmusWektory i macierze. T. 1-1981
4998Jerzy Kucharczyk ; Uniwersytet Wrocławski, Instytut InformatykiAlgorytmy analizy skupień w języku ALGOL 60-1982
4997G.I. Kawalerow, S.M. Mandelsztam ; [z ros. tł. Maria Małgorzata Zalewska i Janusz Zalewski]Wprowadzenie do teorii pomiarów-1983
4996pod red. Norrisa G[rovera] Haringa i Richarda L. Schiefelbuscha ; [tł. z ang. Józef Radzicki, TadeusMetody pedagogiki specjalnej-1981
4995Teresa MichałowskaPoetyka i poezja : studia i szkice staropolskie-1982
4994Maria CiepielewskaWspólna polityka rolna EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej]-1981
4993[kom. red. Juliusz A[ntoni] Chrościcki et al.]Ars auro prior : studia Ioanni Białostocki sexagenerio dicta-1981
4992Witold DoroszewskiJęzyk, myślenie, działanie : rozważania językoznawcy-1982
4991Jacek HołówkaRelatywizm etyczny-1981
4990pod red. Ryszardy Czepulis-Rastenis ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiInteligencja polska XIX i XX wieku : studia. [T. 2-4]-1985
4989zebrał i oprac. Herman RappaportAnarchizm i anarchiści na ziemiach polskich do 1914 roku-1981
4988Ryszard ZiębaStanowisko Polski w sprawie paryskich traktatów pokojowych 1947 r.-1981
4987oprac. A. Narocznicki [et al.] ; pod red. Komitetu J.Żukow (przewodn.) M. Sładkowski, A. Dubinski; [Historia polityczna Dalekiego Wschodu od końca XVI w. do 1945 r.-1981
4986Stanisław DzięciołowskiCentralne Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim i jego polityka agrarna 1906-1918-1981
4985Curt Sachs ; [przekł. z ang.] Zofia Chechlińska ; posł. Jürgen Elsner ; przekł., posł. [z niem.] JolMuzyka w świecie starożytnym-1981
4984Klemens PiotrowskiStosunki ekonomiczne w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym-1981
4983Stanisław Czuba ; Lubelskie Towarzystwo NaukoweCywilnoprawna problematyka wywłaszczenia-1980
4982[kom. red. Emilia Borecka et al.]Warszawskie Stare Miasto : z dziejów odbudowy-1982
4981Wojciech Gutowski ; Towarzystwo Naukowe w ToruniuW poszukiwaniu życia nowego : mit a światopogląd w twórczości Tadeusza Micińskiego-1980
4980pod red. Bogdana Gadomskiego ; [wstęp i biografie napisał B. Gadomski ; wspomnienia i listę strat opTramwajarze warszawscy wczoraj i dziś-1982
4979Andrzej Dyoniak ; Polska Akademia Nauk, Oddział w PoznaniuOdpowiedzialność majątkowa małżonków wobec osób trzecich-1980
4978Wanda Szmielew ; prepared for publication by Jerzy Bednarczuk in collaboration with Maria Moszyńska;On n-ary equivalence relations and their aplication to geometry-1981
4977Henryk Komarnicki ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w SzczeciniePartie robotnicze na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948-1981
4976Marek Ferchmin ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-PrzyrodniczyLasy wybranych rezerwatów Wielkopolski-1980
4975Piotr Wilde ; Polska Akademia Nauk, Instytut Budownictwa WodnegoDyskretyzacja pól losowych w obliczeniach inżynierskich-1981
4974Bazyli Baran ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w SzczecinieRola więzi społeczno-emocjonalnej w kształtowaniu osobowości dziecka : (studium porównawcze osobowości dzieci wychowywanych w państwowych domach dziec-1981
4973Zofia Tomaszewska ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Instytut Polityki Naukowej,Kariery studenckie najlepszych absolwentów szkół średnich-1980
4972Józef Zalewski ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Instytut Polityki Naukowej, PoTendencje doboru kandydatów do studiów wyższych w Polsce Ludowej : analiza historyczna i próba syntezy-1980
4971Józef Śmigielski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Maszyn PrzepływowychElektromagnetyczne pływakowe przetworniki wydatku i ciśnienia : podstawy teorytyczne, badania, konstrukcja-1980
4970Zdzisław Grot ; Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Uniwersytet im. Adama MickiewiczaHipolit Cegielski 1813-1868-1980
4969Andrzej J. KlaweInterwencjonizm w rolnictwie a międzynarodowy handel rolny-1981
4968Józef KosseckiCybernetyka społeczna-1981
4967Artur BodnarEkonomika i polityka : podstawowe zależności-1980
4966Andrzej WerblanNauka, ideologia, polityka : studia i artykuły-1980
4965Jan Niecisław Baudouin de Courtenay ; kom. red. Witold Doroszewski (przewodn.) [et al.] ; red. tomu Dzieła wybrane. T. 6-1983
4964Marek Niemyski ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej, PoBibliografia organizacji i ekonomiki szkolnictwa wyższego w Polsce za lata 1961-1975-1982
4963Johann Wolfgang Goethe ; wybrał, oprac. i wstępem poprzedził Tadeusz Namowicz ; [tł. z niem.]Wybór pism estetycznych-1981
4962Adam BielaPsychologiczne podstawy wnioskowania przez analogię-1981
4961Polska Akademia Nauk,Zespół Badawczy do Spraw Poradnictwa Zawodowego i WychowawczegoTesty psychologiczne w poradnictwie wychowawczo-zawodowym : poszerzone podręczniki dla badającego-1980
4960Arnold GubińskiPrawo wykroczeń-1980
4959Igor AndrejewPolskie prawo karne w zarysie-1980
4958Władysław MiodunkaTeoria pól językowych : społeczne i indywidualne ich uwarunkowania-1980
4957Jerzy LiczkowskiEkonomika rolnictwa : [skrypt dla studentów akademii rolniczych i akademii ekonomicznych]-1980
4956A. L. Bloom ; [z ang. tł. Andrzej Witt]Powierzchnia Ziemi-1980
4955Lucjan TurosAndragogika : zarys teorii oświaty i wychowania dorosłych-1980
4954Hanna Kukurba, Alina ŚliwaZbiór zadań z elektrotechniki : [skrypt dla wyższych szkół technicznych i pedagogicznych]-1983
4953Czesław CzapówWychowanie resocjalizujące : elementy metodyki i diagnostyki-1980
4952pod red. Elżbiety Grabskiej i Tadeusza S[tefana] JaroszewskiegoDzieła czy kicze-1981
4951Halina Barańska, Anna Łabudzińska, Jacek TerpińskiLaserowa spektrometria ramanowska : zastosowania analityczne-1981
Strona 561 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  |561|  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656