OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 559

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
5100Józef KozieleckiPsychologiczna teoria samowiedzy-1981
5099pod red. Andrzeja MalinowskiegoAntropologia fizyczna : [skrypt przeznaczony dla studentów biologii, psychologii, pedagogiki, medycyny, stomatologii, archeologii, etnografii i wychow-1980
5098J. Ościk ; [transl. from Pol. by Krzysztof Radziwiłł]Adsorption-1982
5097Krzysztof Błaszkowski [et al.]Zasady projektowania oprzyrządowania technologicznego : [skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych]-1981
5096Wacław DawidowiczPolskie prawo administracyjne-1980
5095pod red. Jana Sysaka ; [aut. Bałuch H[enryk] et al.]Drogi kolejowe : praca zbiorowa-1982
5094Bronisław ŚlusarczykPodstawy prostopadłych odwzorowań geometrycznych : [skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych]-1981
5093Zygmunt DziembowskiWprowadzenie do ekonomiki i analizy działalności przedsiębiorstwa : [dla studentów kierunku społeczno-ekonomicznego wyższych studiów ekonomicznych]-1981
5092pod red. Stanisława Żaka ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i TechnikiMateriały metodyczno-szkoleniowe : praca zbiorowa-1980
5091Czesław LewinowskiWymiarowanie podatnych nawierzchni drogowych : [skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych na kierunku Budownictwo lądowe]-1980
5090ed. by Zdzisław Pucek ; transl. from Pol. by Magdalena Bibrich and Jadwiga StachurskaKeys to vertebrates of Poland : Mammals : collective work-1981
5089Teresa Adamiak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w SzczecinieFunkcje i efekty nauczania języków obcych : (na przykładzie wyższych uczelni Szczecina)-1981
5088pod red. Janiny Parafiniuk-Soińskiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w SzczecinieWarunki i efekty pracy dydaktycznej zbiorczych szkół gminnych-1981
5087Bogdan J. Kunicki ; Gorzowskie Towarzystwo NaukoweŚrodowisko twórcze miasta średniego-1980
5086Eugeniusz Linette ; Urząd m. Poznania, Wydział KulturyZamek w Poznaniu : 700 lat dziejów-1981
5085Barbara Kotowa ; Polska Akademia Nauk, Oddział w PoznaniuZałożenia filozoficzne programu badań literackich Romana Ingardena-1980
5084Ryszard Mazurowski ; Polska Akademia Nauk, Oddział w PoznaniuMetodyka archeologicznych badań powierzchniowych-1980
5083Leszek Kożuchowski ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Instytut Polityki NaukowejKoncepcje kształcenia pedagogów : funkcje zawodowe a przygotowanie absolwentów uniwersyteckich studiów pedagogicznych-1980
5082N. M. Emanuel, D.G. Knorre ; tł. z ros. Ryszard ManiaKinetyka chemiczna w układach jednorodnych-1983
5081[general ed. ] Geoffrey BroughtonSuccess with English : the "Penguin" course-1980
5080Józef Myjak ; Polska Akademia Nauk. Instytut MatematycznyOrlicz type category theorems for functional and differential equations-1983
5079L. Allen, J. H. Eberly, K. Rzążewski ; [z ang. tł. oraz uzup. paragrafem 7. 6 i rozdz. 10, 11 KazimiRezonans optyczny-1981
5078A. P. Cracknell ; [z ang. tł. Jerzy Andrzej Przystawa, Andrzej Pękalski]Magnetyzm kryształów : zastosowanie teorii grup symetrii kolorowej-1982
5077Zdzisław Żygulski junBroń w dawnej Polsce : na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu-1982
5076Longin MajdeckiHistoria ogrodów : przemiany formy i konserwacja-1981
5075Wojciech Padowicz ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej,Demograficzno-zatrudnieniowe wyznaczniki rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2000-1981
5074Witold Komar ; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego, [Zakład PedaPozadydaktyczne przyczyny zakłóceń w studiach nauczycieli czynnych zawodowo (w opinii badanych) : komunikat z badań-1980
5073Bogdan ŁączyńskiTworzywa sztuczne i ich przetwórstwo-1980
5072ed. by Xymena Zamek-Gliszczyńska ; Polish Academy of Sciences, Comittee of Organization and ManagemeWork psychology in Europe-1980
5071[red. nauk. Michał Odlanicki-Poczobutt] ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, InstytKatalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa XVI-XIX wieku = Catalogue of old large-scale maps of Cracow 16@*t@*h - 19?t?h centuries = Catalogue des an-1981
5070Tadeusz Gontarczyk ; Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw InformatykiWprowadzenie do metodologii projektowania banków danych technologicznych-1981
5069Andrzej Buttler ; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa WyższegoPracownicy badawczy w wybranych krajach świata-1980
5068Antoni Tukalski ; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa WyższegoOrganizacja studiów przemiennych w USA, Wielkiej Brytanii i ZSRR-1980
5067Jnausz Tymowski ; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa WyższegoBudowa programów studiów inżynierskich - propozycje UNESCO i doświadczenia amerykańskie-1980
5066Czesław Kupisiewicz ; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa WyższegoPrzemiany i tendencje rozwojowe szkolnictwa wyższego w krajach uprzemysłowionych w latach 1945-1980-1980
5065pod red. Czesława Maziarza ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Problemy modelowania i optymalizacji podręcznika akademickiego : materiały z seminarium naukowego, Warszawa, 6 grudnia 1977 r.-1980
5064pod red. Tadeusza Obrębskiego ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Instytut PolityPlanowanie kształcenia i zatrudnienia kadr kwalifikowanych : materiały z konferencji naukowej : Kołobrzeg, październik 1977 r.-1980
5063Lucjan Sobczyk, Adolf Kisza ; [układ i oprac. metod. Stefania Dziubińska]Chemia fizyczna dla przyrodników-1981
5062pod red. Zofii Ludkiewicz ; Min. Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej,Losy absolwentów szkół wyższych w PRL, NRD, CSRS i WRL : informacja o badaniach naukowych za lata 1960-1976-1980
5061Wojciech Brzost, Barbara Kiełczewska ; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i SzkolnictwOcena realizacji współpracy naukowo-technicznej Polski z Czechosłowacją : komunikat z badań-1980
5060Stanisław PazuraDe gustibus : rozważania nad dziejami pojęcia smaku estetycznego-1981
5059Jerzy TrzebińskiTwórczość a struktura pojęć-1981
5058[poszczeg. rozdz. oprac. Z[dzisław] Gordon [et al.] ; koordynacja Jan WiniarzPrawo obrotu gospodarczego : praca zbiorowa-1981
5057pod red. Jerzego Leyki i Jana Szmeltera ; [aut. Mirosław Banasiak et al.]Zbiór zadań z mechaniki ogólnej : praca zbiorowa. T. 2, Kinematyka i dynamika-1983
5056[aut. Jerzy Gluza et al.] ; pod red. Jerzego Leyki i Jana SzmelteraZbiór zadań z mechaniki ogólnej. T. 1, Statyka-1980
5055Wiktor OktabaElementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa-1980
5054Wiktor Oktaba i Edward NiedokosMatematyka i podstawy statystyki matematycznej-1980
5053Zbigniew Osiński, Wiesław Bajon, Tadeusz SzuckiPodstawy konstrukcji maszyn-1980
5052Jacek Bańkowski, Konrad FijałkowskiWprowadzenie do informatyki-1980
5051Gustav E.R. Schulze ; [z niem. tł. Halina Rutkowska]Fizyka metali-1982
Strona 559 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  |559|  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656