OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 554

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
5350Maria EdelsonVarieties of written English : [skrypt dla studentów filologii angielskiej]-1980
5349Jan Gieroba [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Zakład Agrofizyki w LublinieCzynniki warunkujące jakość ziarna siewnego zbieranego kombajnami-1988
5348Ryszard PetelaPrzepływ ciepła : [skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych]-1983
5347ed. by G[iovanni] Bianchi, K[onstantin] V. Frolov, A[ndrzej] OlędzkiMan under vibration : suffering and protection : International CISM - IFToMM [International Centre for Mechanical Sciences - International Federation -1981
5346Ewa GuttmejerRozumienie treści symbolicznych przez dzieci z klas III-V : czytanie ze zrozumieniem-1982
5345Ryszard SudzińskiOrganizacja i funkcjonowanie rad narodowych w województwie pomorskim 1945-1950 : studium historyczno-prawne-1981
5344[red. nauk. Henryk Popławski]Wybrane zagadnienia z prawa karnego-1981
5343Bolesław Filipiak ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Instytut Polityki Naukowej,Integracja działalności rozwojowej w gospodarce narodowej : aspekty ekonomiczne-1981
5342Alicja Kotusiewicz, Henryka Kwiatkowska ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, InstyTeoretyczny model a rzeczywiste funkcjonowanie nauczycielskich studiów zaocznych-1981
5341ed. by Lech Szczucki in cooperation with Zbigniew Ogonowski, Janusz Tazbir ; Polish Academy of ScienSocinianism and its role in the culture of XVI-th to XVIII-th centuries-1983
5340prepare par Krzysztof Bogacki [et al.] ; sous la direction de Halina Lewicka et K. BogackiDictionnaire semantique et syntaxique des verbes francais : ouvrage collectif-1983
5339Marianna DaszkowskaEkonomika i organizacja usług-1982
5338Maria Cymborska-LebodaDramaturgia Leonida Andriejewa : technika i styl-1982
5337Kazimierz Michałowski ; [red. nauk. Maria Ludwika Bernhard] ; Polska Akademia Nauk. Zakład ArcheologOpera minora. T. 1-1990
5336Krzysztof Hordyński ; Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Międzynarodowe instytucje surowcowe-1982
5335Wiesław Kaprowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów RegionalnychMapy topograficzne i prace kartograficzne w Afryce-1982
5334Adam Czerniaków ; oprac. i przypisy Marian Fuks; [przedm. Czesław Madajczyk]Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego 6 IX 1939 - 23 VII 1942-1983
5333Adam Wolff, Ewa Rzetelska-Feleszko ; Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa ; Mazowiecki OśrodMazowieckie nazwy terenowe do końca XVI wieku-1982
5332pod red. Zbigniewa KrawczykaSport i kultura : praca zbiorowa-1981
5331[kom. red. Adolf Kisza (red. nacz.) et al.] ; Uniwersytet Wrocławski im. B. Bieruta ; Association deÉtudes francaises en Europe non francophone : actes du seminaire europeen de l'AUPELF, Wrocław-Cracovie-Varsovie, 15-23 septembre 1979-1981
5330Piotr Potas ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i WodnejWłasności betonu w złożonych stanach naprężenia-1981
5329Agnieszka Kończykowska, Jacek WojciechowskiPostawy topologicznych metod analizy układów elektrycznych-1983
5328Marek FritzhandWartości a fakty-1982
5327Jan SulmickiPostęp naukowo-techniczny a zmiany w gospodarce światowej-1981
5326Cezary Rowiński ; z prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu WarszawskiegoCzłowiek i świat w poezji Leśmiana : studium filozoficznych koncepcji poety-1982
5325M. Van de Vel ; Polska Akademia Nauk. Instytut MatematycznyPseudo-boundaries and pseudo-interiors for topological convexities-1983
5324a cura di Valerio Marchetti e Giampaolo Zucchini ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjolAggiunte all'epistolario di Fausto Sozzini 1561-1568-1982
5323aut. Zbigniew Czerwiński [et al.]Modelowanie i planowanie wzrostu gospodarki narodowej-1982
5322David Potter ; [z ang. tł. Witold Grochulski]Metody obliczeniowe fizyki : fizyka komputerowa-1982
5321Alicja Falniowska-Gradowska ; Instytut Historii Polskiej Akademii NaukStudia nad społeczeństwem województwa krakowskiego w XVIII wieku : struktura własności ziemskiej i użytkowanie gruntów w świetle katastru józefińskieg-1982
5320Urszula AugustyniakInformacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III-1981
5319ed. by W[ładysław] Fiszdon, R[yszard] Herczyński, M[agdalena] Bratos ; Polish Academy of Scieces, InProceedings of the XIVth Symposium on Advanced Problems and Methods in Fluid Mechanics : Błażejewko, Poland, September 3-8, 1979-1980
5318J. Gutenbaum and M. Niezgódka eds. ; Polish Academy of Sciences, Systems Research InstituteApplications of systems theory to economics, management and technology : proceedings of the 5th Polish-Italian symposium, Toruń, June 11-16, 1980-1980
5317[aut. vol. 1] Jan Mikusiński ; [aut. vol. 2] Jan Mikusiński, Thomas K. BoehmeOperational calculus. Vol. 1. Vol. 2-1987
5316Daniel Arnaud ; przeł. [z fr.] Marcin Ryszkiewicz i Krzysztof WakarStarożytny Bliski Wschód : od wprowadzenia pisma do Aleksandra Wielkiego-1982
5315Jerzy Wojciak ; Bydgoskie Towarzystwo NaukoweWalka polityczna w wyborach do parlamentu Rzeszy i sejmu pruskiego w poznańskiem w latach 1898-1914-1981
5314Stefan MynarskiElementy teorii systemów i cybernetyki-1981
5313Krzysztof Dunin-Wąsowicz ; [transl. from Pol. by Halina Dzierżanowska, Maria Paczyńska, Maria Kasza]Resistance in the Nazi concentration camps 1933-1945-1982
5312Zbigniew ResichMiędzynarodowa ochrona praw człowieka-1981
5311Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów TechnikiMetody numeryczne w mechanice-1981
5310W. J. Rozenberg ; [tł. [z ros.] Jerzy Dudziewicz]Wstęp do teorii błędów systemów pomiarowych-1982
5309Małgorzata Klimko ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Matematyczno-PrzyrodniczyZmienność populacji i stanowisko systematyczne Carex nigra [L.) Reich. w Polsce-1981
5308Karol Pelc ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Instytut Polityki Naukowej, PostępPlanowanie działalności badawczej i rozwojowej w wyższej szkole technicznej-1981
5307Józef WojnarowskiZastosowanie grafów w analizie drgań układów mechanicznych-1981
5306Ewa ŁustaczPotrzeby - użyteczność - zadowolenie w teorii ekonomii-1981
5305oprac. Marian Kucała ; [tł. z łac.]Jakuba Parkosza traktat o ortografii polskiej-1985
5304ed. by Bogusław Żernicki and Kazimierz Zieliński ; Nencki Institute of Experimental Biology, Polish The Warsaw Colloquium on Instrumental Conditioning and Brain Research : proceedings of the Symposium to honour the momory of Jerzy Konorski near Warsa-1980
5303Zdzisław TrybalskiUrządzenia i układy automatycznej regulacji : [skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych]-1980
5302pod red. Z[ofii] Bielańskiej-Osuchowskiej i J[erzego] Kawiaka ; [aut.: Z. Bielańska-Osuchowska et alStruktura funkcjonalna komórek i tkanek : praca zbiorowa-1981
5301scientific ed. Brunon Hołyst ; [transl. from Pol.]; The Institute of Crime Problems, Research InstitSixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Caracas 25 August - 5 September 1980-1980
Strona 554 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  |554|  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656