OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 551

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
5500do dr. przygot. i wstępem poprzedziła Hanna Jędruszczak ; [red. Maria Kotowska, Zuzanna Stefaniak]; Wizje gospodarki socjalistycznej w Polsce 1945-1949 : początki planowania : materiały źródłowe-1983
5499Jan S. Kowalski ; Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania KrajuTeoria rozwoju regionalnego w świetle koncepcji szwedzkich-1981
5498Jerzy StembrowiczRząd w systemie parlamentarnym-1982
5497pod red. Czesława PilichowskiegoDzieci i młodzież w latach drugiej wojny światowej-1982
5496Ryszard PachocińskiOświata a postęp społeczno-gospodarczy w Afryce-1982
5495Jan ŁopuszańskiRachunek spinorów-1985
5494Danuta RzepniewskaZiemiaństwo w kręgu oddziaływania Warszawy 1807-1864-1982
5493pod red. Leszka Bednarczuka ; [aut.] L. Bednarczuk [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowJęzyki indoeuropejskie. T. 1-1986
5492Włodzimierz MichajłowZarys parazytologii ewolucyjnej-1983
5491Jadwiga GrabdaZarys parazytologii ryb morskich-1981
5490J.L. Hall, T.J. Flowers, R.M. Roberts ; przekł. zbiorowy [z ang.] pod red. Aliny Kacperskiej; [tł. AStruktura i metabolizm komórek roślinnych-1982
5489ed. of the vol. Julian Ławrynowicz, Józef Siciak ; Polish Academy of Sciences. Institute of MathematCompex analysis : papers presented at the Stefan Banach International Mathematical Center at the semester "Complex analysis" held February 15--1983
5488pod red. nauk. A. Müllera ; aut. Aleksander Müller [et al.]Dziś i jutro Trzeciego Świata : szkice o rozwoju gospodarczym : praca zbiorowa-1982
5487Zygmunt StoberskiMiędzynarodowa terminologia naukowa : problemy, postulaty, oczekiwania-1982
5486pod red. Janusza K[rzysztofa] Kozłowskiego, Stefana K[arola] KozłowskiegoCzłowiek i środowisko w pradziejach-1983
5485Tadeusz CholewickiAnaliza elektrycznych układów niejednorodnych metodą równań różnicowych-1982
5484Kazimierz BrodowiczTeoria wymienników ciepła i masy-1982
5483Wacław RaczkowskiRozwój organizacyjny PZPR [Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej] w regionie krakowskim w latach 1948-1959-1981
5482Marian KowalskiCybernetyczny system stosunków międzynarodowych-1981
5481Czesław Opaliński, Czesław Banaś, Bogumił BrylEkonomika i organizacja budownictwa rolniczego : [skrypt dla studentów akademii rolniczych]-1982
5480Iwona Rummel-Bulska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Wodnej, Polski Instytut Spraw MiędzynUżytkowanie wód śródlądowych dla celów nieżeglownych w świetle prawa międzynarodowego-1981
5479Zbigniew KaweckiZoologia stosowana-1982
5478Tomasz BartoszewiczKonfrontacja czy współpraca : ewolucja polityczno-instytucjonalnych uwarunkowań stosunków ekonomicznych Wschód-Zachód po II wojnie światowej-1982
5477pod red. R.I. Sołouchina ; [aut. V.A. Arbuzov et al.; z ros. tł. T[omasz] Berus et al.]Optyka i fizyka atomowa : ćwiczenia laboratoryjne : praca zbiorowa-1982
5476Arystoteles ; przeł. [z grec.] wstępem, koment. i skorowidzem opatrzył Paweł SiwekZoologia = Historia animalium-1982
5475Zbigniew Wasiutyński ; red. nauk. t. Zbigniew M. Bzymek ; [przygot. do dr. przez komitet red. [...] Pisma. 1, Mosty i konstrukcje budowlane-1985
5474Jerzy Peńsko, Leszek ŁabędzkiPierwiastki transuranowe w środowisku człowieka-1984
5473Wiersz Kazimierza Delavigne ; Muzyka Karo'la Kurpińskiego zastosowana do miary polskiego tłomaczWarszawianka 1831-1981
5472Roger BivandModelowanie geograficznych układów czasoprzestrzennych-1981
5471Saturnin Borowiec [et al.] ; Szczecińskie Towarzystwo NaukoweIlości składników chemicznych odprowadzanych przez rzeki północnej części województwa szczecińskiego-1981
5470Jan Deskur ; Polska Akademia Nauk. Oddział w PoznaniuModele matematyczne tyrystorowych układów przekształtnikowych-1981
5469Zbigniew Głowacki, Włodzimierz Kaluba, Zofia Niemczura ; Polska Akademia Nauk. Oddział w PoznaniuWybrane reakcje węglików chromowych : reakcja perytektoidalna w stalach chromowych : kinematyka, morfologia i mechanizm powstawania chromowanych warst-1981
5468Wiesław Leszek ; Polska Akademia Nauk. Oddział w PoznaniuMetodologiczne podstawy badań trybologicznych-1981
5467Edward LipińskiHistoria powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870-1981
5466pod red. Kurta Dopfera ; aut. K. Dopfer [et al.]; przekł. [z ang.] Zofia WiankowskaEkonomia w przyszłości-1982
5465Janusz BeksiakZmiany w gospodarce-1982
5464Robert K. Merton ; przeł. [z ang.] Ewa Morawska i Jerzy Wertenstein-Żuławski; wstęp i red. nauk. JerTeoria socjologiczna i struktura społeczna-1982
5463Michał SeweryńskiWynagrodzenie za pracę : pojęcie, regulacja i ustalanie-1981
5462pod red. Brunona Hołysta ; Instytut Problematyki PrzestępczościStan i zadania nauk penalnych w Polsce : praca zbiorowa-1983
5461Zbigniew Głowaciński ; Polska Akademia Nauk, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów NaturalnychWtórna sukcesja ptaków w dojrzewającym ekosystemie leśnym = Secondary succession of birds in a maturing forest ecosystem : (synteza) = (synthesis)-1981
5460Polska Akademia Nauk, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów NaturalnychZachowanie walorów przyrodniczych a pojemność turystyczna górskich parków narodowych w Polsce = The conservation of natural qualities and the touristi-1982
5459Mieczysław Słomski ; Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności IntelektualnejPostępowanie zgłoszeniowe przed Urzędem Patentowym PRL = Inventores iltteras patents in RePublica Polonorum quomodo obti'neant-1981
5458ed. Witold TylochCurrent progress in the methodology of the science of religions-1985
5457Elżbieta Przybyła-Piwko ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań Rejonów UprzemysławianychAspiracje i postawy społeczno-zawodowe młodych robotników przemysłowych-1983
5456Krystyna ZienkowskaJan Dekert-1982
5455Edward CyrsonKorporacje wielonarodowe : prawidłowości ekspansji zagranicznej-1981
5454Stefan MynarskiModelowanie rynku w ujęciu systemowym-1982
5453Lech BuczowskiPraca kierownicza w jednostkach gospodarki socjalistycznej : zarys teorii-1982
5452Andrzej LubbeImperium europejskie? : ekspansja Europy a powstanie gospodarki światowej-1982
5451Henryk Kamieński ; przygot. do dr. Wanda Stummer i Stefan Kieniewicz ; przedmową opatrzył S. KieniewStan średni i powstanie-1982
Strona 551 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  |551|  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656