OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 547

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
5700Jerzy S. Dąbrowski i Mieczysław Krzywicki ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski. Cz. 1, Nadrodziny, Papilionoidea, Hesperioidea, Zygaenoidea-1982
5699Henryk KowalowskiElektromechaniczne i magnetyczne elementy automatyki : [skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych]-1982
5698Igor [!] M. Rozet ; [tł. [z ros.] Anna Nowińska]Psychologia fantazji : badania twórczej aktywności umysłowej-1982
5697Jerzy WernerPodstawy technologii malarstwa i grafiki : [skrypt dla studentów wyższych szkół artystycznych]-1981
5696[red. Alina Wojcieszak]Leninizm i rozwój stosunków polsko-radzieckich-1982
5695Aleksandra Cofta-Broniewska, Aleksander KośkoHistoria pierwotna społeczeństw Kujaw-1982
5694Maria Frankowska ; Towarzystwo Naukowe w ToruniuGrupy imienne z determinatorem koniecznym w języku polskim-1982
5693Andrzej Czarkowski ; Lubuskie Towarzystwo NaukoweAktywność kulturalna inteligencji : ze studiów nad małym miastem-1982
5692Renata KuczykZmienność czasoprzestrzenna centralnych ośrodków usługowych w procesie rozwoju wielkich miast-1982
5691Stanisław PolańskiZastosowania rozwinięć powierzchni w technice-1984
5690Hans Aebli ; [tł. [z fr.] Czesław Kupisiewicz]Dydaktyka psychologiczna : zastosowanie psychologii Piageta do dydaktyki-1982
5689Karol Borsuk ; Polish Academy of Sciences. Institute of MathematicsCollected papers-1983
5688Bogusław GdowskiElementy geometrii różniczkowej z zadaniami : [skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych]-1982
5687Robert SikoraPrzetwórstwo tworzyw sztucznych : [skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych]-1982
5686Andrzej GrabskiZastosowanie informatyki w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi : [skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych na Budownictwo lądowe]-1981
5685Jozef M. Nuttin, jr ; przy współpr. Annie Beckers; [tł.[z ang.] Krystyna Dudziak; przedm. do wyd. poKontrowersje wokół zmiany postaw : w kierunku teorii perswazji opartej na rozprzestrzenianiu się reakcji-1982
5684J. A. Griebienikow, J. A. Riabow ; [tł. z ros. Tadeusz Rzeżuchowski]Metoda uśrednienia w mechanice nieliniowej-1982
5683Irena WojnarEstetyczna samowiedza człowieka-1982
5682Kazimierz AjdukiewiczJęzyk i poznanie. T. 2, Wybór pism z lat 1945-1963-1985
5681Kazimierz AjdukiewiczJęzyk i poznanie. T. 1, Wybór pism z lat 1920-1939-1985
5680Leszek JaśkiewiczAbsolutyzm rosyjski w dobie rewolucji 1905-1907 : reformy ustrojowe-1982
5679oprac. Maria Sipayłło ; Biblioteka Uniwersytecka w WarszawieAkta synodów różnowierczych w Polsce = Acta synodalia ecclesiarum Poloniae reformatarum. T. 3, Małopolska 1571-1632 = Polonia Minor 1571-1632-1983
5678J. Buczek, J. Wawrzkiewicz, K. Wawrzkiewicz ; pod red. Janusza WawrzkiewiczaMikrobiologia weterynaryjna-1981
5677Maria Ziemska ; Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego Ministerstwa OświatyKwestionariusz dla rodziców do badania postaw rodzicielskich : podręcznik tymczasowy-1981
5676K. Starmach / red. [nacz.] Karol Starmach, Jadwiga Siemińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut BoFlora słodkowodna Polski. T. 3, Euglenophyta-Eugleniny-1983
5675Zdzisław KarstInfrastruktura komunalna : [skrypt przeznaczony dla studentów wyższych szkół ekonomicznych]-1982
5674pod red. Jarosława Stefaniaka ; [w oprac. poszczeg. rozdz. uczestniczyli J. Stefaniak et al.] ; PolsWpływ pola elektromagnetycznego na termodyfuzję w ośrodku izotropowym-1982
5673Kalikst Grabiec, Jerzy KampioniBetonowe konstrukcje sprężone : [podręcznik dla politechnik]-1982
5672Teobald Olejnik, Ryszard WieczorekKontrola i sterowanie jakością (w przemyśle elektromaszynowym) : [skrypt przeznaczony dla studentów wyższych szkół technicznych]-1982
5671Andrzej Romiszewski ; Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki WarszawskiejOsadnictwo a rekreacja-1983
5670Jan Biliszczuk ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i WodnejReologiczna redystrybucja stanu naprężenia w niejednorodnych, izostatycznych konstrukcjach betonowych-1982
5669Zofia Królikowska, Włodzimierz Stankiewicz ; [paragrafy 4 i 5 w rozdz. 9 oprac. Mieczysław Gindifer]Matematyka : podręcznik dla kierunku Inżynieria Środowiska. T. 2-1984
5668science ed. Dyzma Gałaj, Aleksander Lutyk ; [transl. from Pol.]Village and agriculture : selected publications from the quarterly "Wieś i Rolnictwo" 1979-1980-1984
5667Zbigniew Osiński, Jerzy WróbelTeoria konstrukcji maszyn-1982
5666Stuart E. Madnick, John J. Donovan ; [tł. z ang. Jerzy Bartoszek et al.]Systemy operacyjne-1983
5665Lesław PauliPoenae propriae = De poenis propriis, quae vocantur nationum Europaearum legibus a. 1751-1903 constitutis : das Problem der Sonderstrafen in der europ-1982
5664Wojciech Zdzienicki ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań SystemowychKwalifikacje kadry kierowniczej a postęp techniczny-1981
5663Ludwik RzucidłoImmunologia ogólna i doświadczalna-1981
5662Janusz Tymowski ; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa WyższegoAutonomia uczelni : na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych-1981
5661Artur Cichowicz ; Polish Academy of SciencesDetermination of source parameters from seismograms of mining tremors and the inverse problem for a seismic source-1981
5660Tomasz PajorOdpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania-1982
5659ed. by Zofia Kielan-Jaworowska ; Polish Academy of Sciences. Institute of Paleobiology, Academy of SResults of the Polish-Mongolian palaeontological expeditions = Wyniki polsko-mongolskich ekspedycji palentologicznych = Pol'š-mongolyn paleontolog-1981
5658Samuel Bernstein ; [tł. z ros. Jan Wawrzyńczyk]Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich : alternacje, tematy imienne-1985
5657pod red. Zdzisława Ziołkowskiego ; [aut. Zdzisław Kawala et al.]Podstawowe procesy inżynierii chemicznej : przenoszenia pędu, ciepła i masy : praca zbiorowa-1982
5656Jan Kwak ; Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział I Nauk Historyczno-SpołecznychRzemiosło miejskie w rejencji opolskiej od schyłku XVIII do lat sześćdziesiątych XIX w.-1983
5655Barbara TrelińskaKancelaria i dokument książąt cieszyńskich 1290-1573-1983
5654[kom. red. Antoni Mączak et al.]Francja-Polska XVIII-XIX w. : studia z dziejów kultury i polityki poświęcone Profesorowi Andrzejowi Zahorskiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin-1983
5653Wojciech MaterskiNarodziny ONZ [Organizacji Narodów Zjednoczonych] : idea międzynarodowej organizacji bezpieczeństwa w polityce zagranicznej ZSRR 1941-1945-1982
5652Arystoteles ; przeł. [z grec.], oprac. i wstępem poprzedziła Danuta GromskaEtyka nikomachejska-1982
5651Stanisław KurcyuszMatematyczne podstawy teorii optymalizacji-1982
Strona 547 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  |547|  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656