OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 546

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
5750Leszek ChmielowskiProblemy żywnościowe-1982
5749Eugeniusz GorczycaS. G. Strumilin a początki planowania radzieckiego na tle dyskusji lat dwudziestych-1982
5748Wacław SzczepińskiPółwiecze mojej pracy w Nałęczowie-1982
5747F. Neal, R. Shone ; przekł. [z ang.] G[rzegorz] NapiórkowskiProces budowy modeli ekonomicznych-1982
5746Zbigniew PawłowskiZasady predykcji ekonometrycznej-1982
5745Adam GlapińskiMetodologiczne problemy historii ekonomii-1982
5744Andrzej WasilewskiZjawisko konsultacji we współczesnej administracji polskiej-1982
5743Franciszek Januszkiewicz, Józef Zalewski ; Instytut Polityki Naukowej, Postepu Technicznego i SzkolnRekrutacja kierowania na stacjonarne studia wyższe w Związku Radzieckim-1981
5742Bogdan SkalmierskiMechanika-1982
5741Józef Wacławik, Włodzimierz RoszczynialskiAerologia górnicza : [skrypt dla studentów wydziałów górniczych wyższych szkół technicznych]-1983
5740red. Stanisław Domański ; oprac. Władysław WojewodaMała flora grzybów. T. 2, Basidiomycetes (Podstawczaki), Tremellales (Trzęsakowe), Auriculariales (Uszakowe), Septobasidiales (Czerwcogrzybowe-1981
5739Włodzimierz Alfred KamińskiJęzyk rosyjski dla lektoratów : filologia polska-1982
5738Rett R. LudwikowskiGłówne nurty polskiej myśli politycznej 1815-1890-1982
5737Lilia F. Szewcowa ; [przekł. z ros. Tadeusz Hanuszek]Partie sojusznicze w systemie politycznym krajów socjalistycznych-1982
5736Zenobiusz KozikPZPR [Polska Zjednoczona Partia Robotnicza] w latach 1954-1957 : szkic historyczny-1982
5735Zdzisław GrzelakSuwerenność a działanie kapitalistycznych przedsiębiorstw międzynarodowych-1982
5734Robert H. Davis, Lawrence T. Alexander, Stephen L. Yelon ; [tł. z ang. Jacek Łaszcz ; przedsł. KrzysKonstruowanie systemu kształcenia : jak doskonalić nauczanie?-1983
5733Eike Libbert ; tł. [z niem.] Agnieszka i Franciszek Kadejowie ; red. nauk. przekł. Stanisław LewakFizjologia roślin-1981
5732Marian LityńskiBiologiczne podstawy nasiennictwa-1982
5731pod red. Marii Kalinowskiej-Zdun ; [aut. Kalinowska-Zdun et al.]Szczegółowa uprawa roślin : ćwiczenia : [skrypt dla studentów akademii rolniczych] : praca zbiorowa-1982
5730Wojciech Ziarko ; Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw InformatykiOptymalizacja rozmieszczenia rodziny zbiorów w pamięci systemu informacyjnego : [praca doktorska]-1982
5729Jerzy Pietrucha ; Śląski Instytut Naukowy w KatowicachPolityka zatrudnienia w socjalizmie : zarys koncepcji-1982
5728M[aciej] Mączyński [et al.]Matematyka : podręcznik podstawowy dla WST [wyższych szkół technicznych]. T. 3-1983
5727Irena Dynowska, Alicja TlałkaHydrografia-1982
5726Jerzy WiszniewskiPrawo gospodarcze-1982
5725pod red. J[erzego] Myślińskiego i A[ndrzeja] Ślisza ; oprac. Jan Kancewicz [et al.]Z dziejów polskiej prasy robotniczej 1879-1948-1983
5724Adam WeinsbergJęzykoznawstwo ogólne-1983
5723Marek HendrykowskiSłowo w filmie : historia, teoria, interpretacja-1982
5722Jerzy StarnawskiWarsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej : (na tle dyscyplin pokrewnych)-1983
5721Władysław Siuta, Stanisław RososińskiZbiór zadań z mechaniki technicznej : książka pomocnicza dla ucznia-1988
5720Marian Biskup [et al.] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów PaństwowychGrunwald w świadomości Polaków-1981
5719Herbert Read ; przeł. [z ang.] Krystyna Tarnowska; [posł. Stefan Morawski]Sens sztuki-1982
5718Joanna Sadlej ; [transl. from Pol. by J. Sadlej and Andrzej Sadlej]Semi-empirical methods of quantum chemistry CNDO, INDO, NDDO-1985
5717Mścisław Olechnowicz, Olgierd SpirydowiczĆwiczenia z gramatyki opisowej języka rosyjskiego-1981
5716[kom. red. Józef Kazimierski et al.]Szkolnictwo i oświata w Warszawie-1982
5715Stefan KopczyńskiStosunki wodne Basenu Grudziądzkiego i jego otoczenia = Water relationships in the Grudziądz Basin and its surroundings-1982
5714Andrzej Buchner ; Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki WarszawskiejTrasy mostowe w krajobrazie miasta-1982
5713Ludwik HassAmbicje, rachuby, rzeczywistość : wolnomularstwo w Europie Środkowo-Wschodniej 1905-1928-1984
5712Władysław Czapliński ; Instytut Bałtycki w GdańskuDzieje Danii nowożytnej (1500-1975)-1982
5711Geoffrey Hunter ; z ang. przeł. Barbara StanoszMetalogika : wstęp do metateorii standardowej logiki pierwszego rzędu-1982
5710Stanisław WłodykaPrawo gospodarcze : zarys systemu. T. 2, Część ogólna-1982
5709Andrzej CzachorDrgania atomów w ciele stałym-1982
5708Julian Hochfeld ; wyboru dokonał, wstępem i komentarzem opatrzył Jerzy J[ózef] WiatrMarksizm, socjologia, socjalizm : wybór pism-1982
5707red. pracy zbiorowej Stefan Witkowski ; aut. Anna Apanowicz et al.] ; Radomskie Towarzystwo NaukoweRadom : dzieje miasta w XIX i XX w[ieku-1985
5706W. Szlenk ; [transl. from Pol. by Marcin E. Kuczma]An introduction to the theory of smooth dynamical systems-1984
5705Jerzy Punzet ; Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i LeśnychZasoby wodne dorzecza górnej Wisły : przepływy średnie - rozkład sezonowy oraz zmienność w czasie i przestrzeni-1983
5704Czesław NowickiBadania metodyczno-hodowlane nad tworzeniem odmian traw gazonowych-1983
5703Ignacy NiedziółkaTechnologia zbioru resztek pożniwnych kukurydzy na paszę-1983
5702Bohdan Dobrzański, Franciszek Kuźnicki, Stanisław BiałouszKryteria wyróżniania i przestrzenne ujęcie gleb Polski według klasyfikacji FAO [Food and Agricultural Organization]-1984
5701Adam LipowskiCeny a wybór ekonomiczny : teoretyczne podstawy racjonalizacji cen w gospodarce polskiej-1982
Strona 546 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  |546|  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656