OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 545

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
5800John R. Campbell, Robert T. Marshall ; red. nauk. wyd pol. Tadeusz Czaplak; [tł. z ang. Maria A. JurPodstawy produkcji mleka spożywczego i jego przetworów-1982
5799Stanisław Piasecki, Zygmunt Kaszubowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań SystemowychOptymalizacja systemów zaopatrzenia-1982
5798red. R[oman] Kulikowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań SystemowychZagadnienia modelowania rozwoju kraju ze szczególnym uwzględnieniem środowiska : materiały konferencyjne, Jabłonna, 6-11 X 1980-1982
5797Adam Nadachowski ; Polska Akademia Nauk, Zakład Zoologii Systematycznej i DoświadczalnejLate quaternary rodents of Poland with special reference to morphotype dentition analysis of voles-1982
5796pod red. nauk. Wiesława Balcerka ; oprac. zespół W. Balcerek [et al.] ; polska Akademia NaukPolsko-radzieckie stosunki kulturalne : dokumenty i materiały. [1], 1944-1949-1984
5795Henryk NiewiadomskiTechnologia nasion rzepaku-1983
5794Edmund MałachowiczStare Miasto we Wrocławiu : rozwój urbanistyczno-architektoniczny, zniszczenia wojenne i odbudowa-1985
5793ed. by Tadeusz Bartkowski, Lech ZimowskiEcologically oriented education of physical planners and architects-1984
5792A. Sawczuk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów TechnikiWprowadzenie do mechaniki konstrukcji plastycznych-1982
5791Edward WłodarczykWielki przemysł Szczecina w latach 1850-1914-1982
5790pod red. Wojciecha Majewskiego ; [aut. Jerzy Cyberski et al.]; Polska Akademia Nauk. Instytut BudownBadania Jeziora Żarnowieckiego dla potrzeb elektrowni jądrowej i szczytowo-pompowej-1983
5789Jan BednorzAwifauna Słowińskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem stosunków ilościowych-1983
5788Lesław Czetwertyński-SytnikRozwój procesów urbanistycznych w strefie oddziaływania Torunia = Urbanization processes in the Toruń territory-1981
5787Stefan Srebrny ; wybór i oprac. Szczepan Gąssowski ; wstęp Jerzy ŁanowskiTeatr grecki i polski-1984
5786Gaius ; z łac. przeł. i wstępem opatrzył Cezary Kunderewicz; oprac. Jan RezlerInstutucje-1982
5785[red. Jadwiga Kowalikowa]Dydaktyka literatury polskiej i języka polskiego = De arte praecipiendi litteras et linguam Polonorum-1982
5784Kazimierz BaranHigh treason in England until the end of Stuart era = De crimine laesae maiestatis in Britannia usque ad Stuartorum aetatis finem obvio-1982
5783wydali i oprac. Antoni Gąsiorowski i Henryk Kowalewicz ; koment. opatrzył A. GąsiorowskiKodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 6, Zawiera dokumenty nr 401-773 z lat 1401-1415-1982
5782Polish Academy of Sciences. Vol. 7 : Binary two-liquids system of water and organic compound / bVerified vapor - liquid equilibrium data-1983
5781Zygmunt Liszyński ; Polska Akademia Nauk. Oddział w PoznaniuProblemy konstrukcji jednodziedzinowych wieloprocesowych systemów informatycznych-1983
5780pod red. Czesława Królikowskiego ; [aut. opracowania Jan Dobrogowski et al.]Podstawy wyładowań i wytrzymałość elektryczna w próżni-1983
5779Juliusz Poltz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w PoznaniuMetody analizy strat wiroprądowych-1982
5778Andrzej Warchałowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut ZoologiiChrysomelidae - stonkowate (Insecta, Coleoptera). Cz. 1, Część ogólna oraz podrodziny - Donaciinae, Orsodacnina, Synetinae, Zeugophorinae i Criocerina-1985
5777Academie Polonaise des Sciences, Institut de Catalyse et Chimie de Surface ; [ed. Jerzy Haber, KrystDynamique de la reaction catalytique et chimie quantique dans la catalyse = Dynamika reakcji katalitycznej i chemia kwantowa w katalizie : conferences-1982
5776[red. tomu Janusz Szwaja] ; Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności IntelektualnPrace z ochrony własności przemysłowej = Studia ad proprietatem industrialem guae vocatur, tuendam pertinentia-1982
5775pod red. Tadeusza Bujnickiego i Ireneusza OpackiegoLiteratura i historia : interpretacje-1982
5774Zenon UrygaOdbiór liryki w klasach maturalnych-1982
5773Leszek Biedrzycki [et al.]Communicate in English. [T. 1]-1986
5772Kazimierz Poznański ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Instytut Polityki NaukoweWdrażanie wyników badań w przemyśle-1982
5771oprac. i wyd. Ludwik Łysiak ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół NaukStatuty Kazimierza Wielkiego. Cz. 2, Statuty Wielkopolskie-1982
5770Jerzy Świdziński ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Filologiczno - FilozoficznyLiteratura polska w ZSRR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich] : zakres i kierunki badań-1986
5769pod red. Jerzego KmityStudia z teorii kultury i metodologii badań nad kulturą-1982
5768Ryszard Marciniak ; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk SpołecznychActa Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia-1983
5767Władysław Włodzimierz GaworeckiEkonomika i organizacja turystyki-1982
5766with assistance from Jerzy Zieliński / by Kazimierz Browicz ; Polish Academy of Sciences, InstitChorology of trees and shrubs in South-West Asia and adjacent regions. Vol. 1-1982
5765Kazimierz Sobczyk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów TechnikiFale stochastyczne-1982
5764Franciszek GruczaZagadnienia metalingwistyki : lingwistyka - jej przedmiot, lingwistyka stosowana-1983
5763S. Węgrzynowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut MatematycznyClassification of generalized affine symmetric spaces of dimension n??4-1981
5762oprac. pod przewodn. Alain Peyrefitte'a ; red. nauk. wyd. pol. Brunon Hołyst; [z fr. tł. RyszardSpołeczeństwo wobec przemocy : raport Komitetu Badań nad Przemocą, Zbrodnią i Występkiem-1982
5761Association internationale des magistrats de la jeunesse et de la familleActivite 1970-1980-1981
5760Aniela Zawadzka ; Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. Stanisława HerbstaSzkoła siedlecka w okresie okupacji hitlerowskiej : 1939-1944-1986
5759Stanisław Kalabiński ; [słowo wstępne Elżbieta Kaczyńska] ; Ośrodek Badań Naukowych w Białymstoku, BPierwszy okres przemysłu i klasy robotniczej Białostocczyzny : 1807-1870-1986
5758Włodzimierz Pianka, Zuzanna Topolińska, Božidar Vidoeski ; Polska Akademia Nauk. Komitet JęzykoznawsSłownik macedońsko-polski i polsko-macedoński-1990
5757Zbigniew Michalewicz ; Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw InformatykiZagadnienia bezpieczeństwa baz danych : [praca doktorska]-1982
5756oprac. Zbigniew Kawecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Zoologii ; [red. nacz. Maciej Mroczkowski]Katalog fauny Polski = Catalogus faunae Poloniae. Cz. 21 z. 5, Czerwce - Coccoidea-1985
5755Dominik Fijałkowski, Mieczysław KseniakDrzewa i krzewy w parkach wiejskich Lubelszczyzny-1986
5754ed. by Wojciech Gasparski and Tadeusz PszczołowskiPraxiological studies : Polish contributions to the science of officient action-1983
5753Andrzej Ratajczak, Piotr Tomkowiak, Kazimierz WieczorowskiTechnologia remontów maszyn i urządzeń technologicznych : [skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych]-1982
5752Bolesław GleichgewichtAlgebra : podręcznik dla kierunków nauczycielskich studiów matematycznych-1983
5751W.I. Arnold ; [z ros. tł. Maciej Wojtkowski]Teoria równań różniczkowych-1983
Strona 545 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  |545|  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656