OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 542

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
5950Jolanta Zarzycka-Skrzypek ; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego,Funkcyjny aktyw SZSP [Socjalistycznego Związku Studentów Polskich] na tle ogółu studentów : komunikat z badań-1982
5949Wincenty PezackiPrzetwarzanie jadalnych surowców rzeźnych-1984
5948Jan Szambelańczyk ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. Instytut Polityki Naukowej,Zmiany struktury ekonomiczno-społecznej ludności Polski a zapotrzebowanie na wyższe wykształcenie-1982
5947pod red. Antoniego KuklińskiegoStudia regionalne w perspektywie doświadczeń międzynarodowych-1985
5946Jan WęgleńskiUrbanizacja : kontrowersje wokół pojęcia-1983
5945Krzysztof Błaszkowski [et al.]Zasady projektowania oprzyrządowania technologicznego : [skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych]. Atlas-1983
5944G. I. Marczuk ; z ros. tł. Aleksander JanickiAnaliza numeryczna zagadnień fizyki matematycznej-1983
5943Jan Rosner ; Materiały do zajęć dydaktycznych z podstaw ergonomii oprac. Maria GasińskaPodstawy ergonomii : [skrypt przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych]-1982
5942Aleksander RajskiZoologia. T. 1, Część ogólna-1983
5941Zdzisław CiopińskiOdmowa powrotu do kraju : oceny prawne-1988
5940Zbigniew Lechowski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w PoznaniuNarażenia uzwojeń stojanów generatorów dużej mocy-1982
5939Mieczysław Walczak, Bernard ZajadaczZaburzenia dojrzewania cielesno-płciowego u dzieci i młodzieży-1985
5938[pod red. Edmunda Tuliszki ; zespół aut. E. Tuliszka et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w PoznaSprężarki promieniowe, zagadnienia przepływowe. Cz. 1, Teoria i badania przepływu przez promieniowe dyfuzory łopatkowe-1983
5937Jerzy R. WarchalewskiProdukcja oraz zastosowania preparatów amylolitycznych i proteolitycznych w przemyśle spożywczym-1985
5936Anna Zeidler ; Polska Akademia Nauk. Oddział w PoznaniuAntynaturalistyczny program badań nad sztuką i jego współczesne kontynuacje-1983
5935oprac. i przygot. do dr. Jadwiga Grzybowska ; przy współudz. Ewy Malickiej ; [red. Jerzy Zathey]Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej = Inventarium librorum manuscriptorum Bibliothecae Iagellonicae. Nr 9001-10000. Cz. 2 : Nr 9501-9800-1982
5934Klementyna Żurowska ; [aneks Tomasz Węcłowicz]Studia nad architekturą wczesnopiastowską-1983
5933Ewa Świerzbowska-Kowalik ; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa WyższegoStudia przemienne : drugi etap funkcjonowania-1982
5932Eugeniusz PelznerElektromagnetyczne fale poprzeczne w liniach przesyłowych-1984
5931Bolesław Kozłowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut GórnictwaGazy kopalniane : kontrola, prognoza, zwalczanie-1982
5930[pod red. Andrzeja Lisowskiego]35 lat pracy Głównego Instytutu Górnictwa 1945-1980 : nauka praktyce górniczej-1984
5929Wirgiliusz Żurowski ; Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i LeśnychRozmnażanie się bobrów europejskich w warunkach fermowych-1983
5928wydali, wstępem i komentarzem opatrzyli Alicja Szymczakowa i Jan Szymczak ; pod red. Ryszarda RosinaCorpus inscriptionum Poloniae. T. 3, Województwo miejskie łódzkie-1982
5927pod red. Alfreda CzermińskiegoWybrane zagadnienia z teorii organizacji i zarządzania : [skrypt dla studium podyplomowego organizacji i zarządzania] : [praca zbiorowa]-1982
5926Witold KołodziejWybrane rozdziały analizy matematycznej-1982
5925Włodzimierz MlakWstęp do teorii przestrzeni Hilberta-1982
5924Zbigniew Gostyński [et al.] ; pod red. Kazimierza MarszałaPostępowania przed organami państwa : [skrypt przeznaczony jest dla studentów kierunków administracji]-1982
5923Giuliano Procacci ; [przekł. z fr. Bożena Kowalczyk-Trupiano; weryfikacja przekł. Joanna Ugniewska-DHistoria Włochów-1983
5922Stanisław Broniewski, (Stefan Orsza [pseud.])Całym życiem : Szare Szeregi w relacji naczelnika-1983
5921Zofia ZielińskaWalka "Familii" o reformę Rzeczypospolitej 1743-1752-1983
5920Jan TyszkiewiczLudzie i przyroda w Polsce średniowiecznej-1983
5919[consilium ed. Stanisław Gawęda et al. ; textum recensuit et moderavit Danuta Turkowska ; comment. SIoannis Dlugossi Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae. Liber 10, 1370-1405-1985
5918Ignacy Z. SiemionBiostereochemia-1985
5917Jerzy KocińskiTheory of symmetry changes at continuous phase transitions-1983
5916Józef MagnuszewskiTropami folkloru i literatury : studia slawistyczne-1983
5915Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN [Polskiej Akademii Nauk], Koszaliński Ośrodek NaukGospodarka przestrzenna, morska i regionalna-1982
5914pod red. Romana Górala i Marka Tuszewskiego ; [aut. Irena Bagieńska et al.]; Polska Akademia Nauk, WPatofizjologia, klinika i chirurgiczne leczenie wybranych chorób metabolicznych (otyłość, hiperlipidemia, cukrzyca)-1982
5913pod red. Bogdana J[anusza] Kunickiego i Aleksandra Wallisa ; Gorzowskie Towarzystwo NaukoweSpołeczno-kulturalne problemy miasta średniego : praca zbiorowa-1982
5912[pod red. Leszka Teodozego Dąbrowskiego ; zespół aut. Jan Czuchnicki et al.]Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym silnie uprzemysłowionych aglomeracji : [praca zbiorowa]. Cz. 3, Efekty koncentracji i dekoncentracji-1984
5911pod red. Mieczysława Banacha ; [w oprac. poszczeg. rozdz. uczestniczyli M. Banach et al.]Kształtowanie brył fotogrametrycznych światłości opraw oświetleniowych-1983
5910Grażyna RozmiarekFitoplankton jeziora Miedwie i jego dopływów na tle charakterystyki zbiornika i jego zlewni-1983
5909by Kazimierz Browicz ; Polish Academy of Sciences, Institute of DendrologyChorology of trees and shrubs in South-West Asia and adjacent regions. Vol. 2-1983
5908Wiktor N. Łazariew ; tł. [z ros.] Paweł HertzDawni mistrzowie-1984
5907N. J. Berrill, G. Karp ; tł. [z ang.] zbiorowe pod red. Bohdana Matuszewskiego i Andrzeja K[rzysztofBiologia rozwoju-1983
5906Czesław Jura, Halina Krzanowska, Karol RzehakPodstawy embriologii zwierząt-1985
5905Mireille CarrLe theoreme de Chen pour F~(q[X]-1984
5904Leopold KamińskiTeoria konstrukcji inżynierskich : [skrypt centralny dla studentów wyższych szkół technicznych]-1982
5903Czesław PuzynaWpływ własności akustycznych środowiska na orientację przestrzenną-1983
5902Ewa ŻabczyńskaPrzestępczość dzieci : etiologia i rozwój-1983
5901pod red. Czesława Tarkowskiego ; [zespół aut. Barbara Łacicowa et al.]Biologia żyta : praca zbiorowa-1983
Strona 542 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  |542|  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656