OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 538

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
6150Andrzej Chudzikiewicz [et al. ; red. nauk. Jerzy Kisilowski]Modelowanie i analiza dynamiki układu mechanicznego tor-pojazd-1982
6149A. HanygaMathematical theory of non-linear elasticity-1985
6148Nikolaj Kopernik ; Pol'skaja Akademija Nauk ; [per. s pol'. i kommentarii Ivan Nikolaevič VePol'noe sobranie sočinenij. 2, O vraščenijach-1986
6147Brunon Hołyst ; [przedm. Walter Pöldinger]Samobójstwo - przypadek czy konieczność-1983
6146wybór i oprac.] Anna Stroka, Marian SzyrockiDas Deutsche Drama des 19. Jahrhunderts : [skrypt dla studentów germanistyki-1983
6145Jan Błeszyński, Michał StaszkówPrawo autorskie i wynalazcze-1983
6144oprac. zespołowe Zofia Florczak [et al.] ; Instytut Historii Polskiej Akademii NaukHarcerki : 1939-1945-1983
6143Bronisław CymborowskiEndokrynologia owadów-1984
6142Krzysztof ŻaboklickiCarlo Goldoni-1984
6141Michał Zieliński ; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego, [Zakład Warunki życia studentów Lublina w świetle badań budżetów : komunikat z badań-1982
6140Zbigniew ZakrzewskiPrzechadzki po Poznaniu lat międzywojennych-1983
6139pod red. Stefana Kwiatkowskiego ; Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i TechnikiIntegracja szkół wyższych z gospodarką a struktura organizacyjna uczelni-1983
6138964 / Florian Znaniecki, Janusz ZiółkowskiCzym jest dla ciebie miasto Poznań ? : dwa konkursy 192-1984
6137Zbigniew Zakrzewski ; [wstęp Antoni Czubiński]Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych-1983
6136Witold JakóbczykNiemcy 1815-1919 : między partykularyzmem a federalizmem-1984
6135pod red. Lucjana SobczykaPostępy w zastosowaniach technik rezonansowych w chemii : praca zbiorowa-1984
6134pod red. Leszka PodhorodeckiegoDzieje Wołomina i okolic-1984
6133Urszula Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich , Pracownia Historii CzasopiśmOblicze ideowo-polityczne "Gazety Warszawskiej" i "Warszawskiego Dziennika Narodowego" w latach 1918-1939-1984
6132Marian SzyrockiGeschichte der deutschsprachigen Literatur vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis 1945-1984
6131Tadeusz Morawski, Józef ModelskiMikrofalowe modulatory i przesuwniki fazy z diodami półprzewodnikowymi-1984
6130Rufin MakarewiczPodstawy teoretyczne akustyki urbanistycznej : [skrypt dla studentów uniwersytetów i politechnik]-1984
6129Zofia Szczotkowa ; Polska Akdemia Nauk. Zakład AntropologiiAntropologia w dochodzeniu ojcostwa-1985
6128Janusz Tymowski ; Instytut Polityki Naukowej, Postępu Technicznego i Szkolnictwa Wyższego. [Zakład AStudia przemienne w Republice Federalnej Niemiec-1982
6127Jan LegowiczHistoria filozofii starożytnej Grecji i Rzymu-1986
6126Andrzej Kazanowski, Ewa MioduszewskaExercises in English : structural and transformation syntax-1983
6125red. nauk. Margaret R. Biswas, Asit K. Biswas ; aut. A. K. Biswas [et al. ; z ang. tł. i przedmową oPrzyroda, żywność i człowiek-1983
6124Piotr ŻbikowskiKlasycyzm postanisławowski : doktryna estetycznoliteracka-1984
6123J. H. P. Paelnick, L. H. Klaassen ; przy współpr. J.-P. Ancota, A.C.P. Verstera, Sj[oerda] WagenaaraEkonometria przestrzenna-1983
6122Mieczysław Kochanowski, Jerzy KołodziejskiKoncepcja metodologii planowania regionalnego-1984
6121Aleksandra BergmanSprawy białoruskie w II [Drugiej] Rzeczypospolitej-1984
6120Władysław Ingram, Stefania PasztPraktyczna fonetyka języka rosyjskiego : [skrypt dla studentów filologii rosyjskiej]-1983
6119Zdzisław Hajduk ; Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i LeśnychŁęki Kościelne : hodowla bydła w latach 1862-1939 na tle czynników determinujących rozwój chowu bydła w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX w.-1985
6118Jerzy JagiełłoO polską drogę do socjalizmu : dyskusje w PPR [Polskiej Partii Robotniczej] i PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej] w latach 1944-1948-1984
6117Adam SosnowskiŚrodowisko społeczno-zawodowe marynarzy-1984
6116Adam MurmyłoBudownictwo, Architektura, Ochrona Środowiska : [skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych]-1983
6115Peter C. Jurs, Thomas L. Isenhour ; z ang. tł. Rita Hippe i Zdzisław Hippe ; supl. oprac. Z. HippeMetody rozpoznawania obrazów w chemii-1983
6114oprac. Jarosław Ruszko ; red. nacz. Andrzej Warchałowski ; Polskie Towarzystwo EntomologiczneKlucze do oznaczania owadów Polski. Cz. 27, Motyle - Lepidoptera. Z. 53e, Sówki -Noctuidae podrodziny Acontiinae, Sarrothripinae, Euteliinae, Plusiina-1983
6113Roman Gutowski, Walerij A. SwietlickiDynamika i drgania układów mechanicznych-1986
6112Kazimierz KrzysztofekKomunikowanie międzynarodowe : informacja, kultura, środki masowego przekazu, stosunki międzynarodowe-1983
6111Ludwik MüllerPrzekładnie obiegowe-1983
6110Ryszard Wagner ; Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Rolniczych i LeśnychWpływ szkół jeździeckich na budowę rzędu końskiego w Polsce-1986
6109Andrzej M[arek] Brandt [et al.] ; ed. by A. M. Brandt ; transl from Pol by Antoni PolCriteria and methods of structural optimization-1984
6108Bruno de Finetti ; [przeł. z wł. Julian Panz; posł. Andrzej Góralski]Sztuka widzenia w matematyce-1983
6107Aleksander LewinSystem wychowania a twórczość pedagogiczna-1983
6106Wolfgang Hütt ; przeł. [z niem.] Sławomir BłautNiemieckie malarstwo i grafika późnego gotyku i renesansu-1985
6105[wybór i oprac.] Zbigniew Landau, Jerzy TomaszewskiMonachium 1938 : polskie dokumenty dyplomatyczne-1985
6104Zbigniew JanowiczPostępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym : [podręcznik dla studentów prawa i studiów administracyjnych]-1982
6103Stefan WarchołGeneza i rozwój słowiańskich formacji ekspresywnych z sufiksalnym -k- i -c--1984
6102Helena KozakiewiczowaRzeźba XVI [szesnastego] wieku w Polsce-1984
6101Michał TymowskiKarabin i władza w Afryce XIX wieku : państwa i armie Samoriego i Kenedugu oraz ich analogie europejskie-1985
Strona 538 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  |538|  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656