OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 511

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
7500Sören Kierkegaard ; z duń. przeł., wstępem i komentarzami opatrzył Karol ToeplitzOkruchy filozoficzne ; Chwila-1988
7499Ida KurczJęzyk a reprezentacja świata w umyśle-1987
7498Olgierd SpirydowiczRosyjsko-polski słownik idiomów-1988
7497Tadeusz Lewowicki ; rozdz. III, V i VIII zostały napisane wspólnie z Barbarą GalasAspiracje dzieci i młodzieży-1987
7496Paweł ŻukowskiPodstawowe problemy współczesnej techniki i ochrony środowiska. Cz. 2, Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka-1987
7495Faustyn SzlęzakBudownictwo żelbetowe i metalowe. Cz. 2, Budownictwo metalowe-1987
7494A. N. Matwiejew ; [z ros. tł. Włodzimierz Zuzga]Fizyka cząsteczkowa-1989
7493Walter Cahn ; przeł. [z ang.] Piotr PaszkiewiczArcydzieła : studia z historii pojęcia-1988
7492pod red. Adama JaroszyńskiegoAktualne problemy administracji i prawa administracyjnego-1987
7491Karol Darwin ; [przeł. z ang. Zofia Majlert i Krystyna Zaćwilichowska ; przedmową opatrzył WłodzimieO wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt-1988
7490Zdzisław PawlakO konfliktach-1987
7489Marek Jarnicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut MatematycznyA Method of holomorphic retractions and pseudoinverse matrices in the theory of continuation of !de-tempered functions-1987
7488pod red. Tadeusza Bromka i Elżbiety Pleszczyńskiej ; aut. T. Bromek [et al.]Teoria i praktyka wnioskowania statystycznego-1988
7487Leo Brauner, Franz Bukatsch ; tł. z niem. Jerzy KuryłowiczPraktikum z fizjologii roślin-1987
7486Edward KozłowskiPodstawy dydaktyki rolniczej-1987
7485Kalikst GrabiecKonstrukcje betonowe : przykłady obliczeń statycznych-1987
7484Andrzej Hanyga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów TechnikiWspółczesna termodynamika ośrodków ciągłych-1991
7483Polska Akademia Nauk. Instytut DendrologiiŻycie drzew w skażonym środowisku-1989
7482Andrzej Nowicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów TechnikiEchografia dopplerowska-1989
7481Iwo WojciechowskiEkologiczne podstawy kształtowania środowiska-1987
7480Polska Akademia Nauk. Instytut GeofizykiWybrane zagadnienia geofizycznych badań w kopalniach = Some geophysical problems in mines : [materiały z konferencji naukowej], Jastarnia, 6 - 10 V 19-1986
7479Bogdan IleczkoSzkolnictwo wyższe w Zjednoczonym Królewstwie Wielkiej Brytanii i w Irlandii Północnej-1986
7478pod red. Jana KornasiaMarian Raciborski : studia nad życiem i działalnością naukową : praca zbiorowa-1987
7477pod red. Jerzego Zawistowskiego ; [oprac. J. Zawistowski et al.]Rewolucyjne wystąpienia proletariatu krakowskiego w 1936 roku-1986
7476Bolesław Dobrowolski, Zdzisław Kabza, Janusz PospolitaOcena wpływu stanów nieustalonych strumienia na właściwości metrologiczne przepływomierzy zwężkowych-1988
7475Jan KożuchowskiInformatyka, sterowanie i zarządzanie w elektroenergetyce : praca systemu elektroenergetycznego-1987
7474Jacek Kapkowski, Irena Słowikowska, Jacek Stupnicki ; pod red. J. StupnickiegoBadanie naprężeń metodą elastooptycznej warstwy powierzchniowej-1987
7473ed. Henryk Toruńczyk, Stefan Jackowski, Stanisław Spież ; Polish Academy of Sciences. Institute of MGeometric and algebraic topology : [the papers from The Topology Semester, Spring 1984]-1986
7472Marian Górski, Grzegorz JędrzejczakRównowaga i stabilność w gospodarce socjalistycznej-1987
7471Andrzej SzymańskiTechnical mineralogy and petrography : an introduction to materials technology. P. B.-1989
7470[Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki ; red. z. Józef Babicz]Jerzy Smoleński : (1881-1940) : materiały sesji naukowej Instytutu Geografii UJ oraz źródła-1988
7469Czesław ŻerosławskiKatolicka myśl o ojczyźnie : ideowopolityczne koncepcje klerykalnego podziemia : 1939-1944-1987
7468Andrzej Musiał, Katarzyna Straszewska ; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. WagówGeneza doliny Narwi między Pniewem a Nowogrodem-1988
7467Kazimierz ZawadaPrzyrzeczenie publiczne w polskim prawie cywilnym-1987
7466Edward MajewskiZasoby pracy a organizacja i efektywność gospodarstw indywidualnych-1986
7465Witold KulaWokół historii-1988
7464Teresa Zielińska ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych w WarszawieSzlacheccy właściciele nieruchomości w miastach XVIII w[ieku]-1987
7463Włodzimierz KołosChemia kwantowa-1986
7462Janusz CzarnekPodstawowe problemy metodyczne rachunku ekonomicznej efektywności innowacji-1986
7461Marian Biskup, Karol GórskiKazimierz Jagiellończyk : zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku-1987
74604, Privatrecht : allgemeiner Teil, Familienrecht, Sachenrecht. Wiesław LitewskiLandrecht des Herzogtums Preussen von 1620-1986
7459pod red. Jadwigi KoralewiczSpołeczeństwo polskie przed kryzysem w świetle badań socjologicznych z lat 1977-1979 : praca zbiorowa-1987
7458W. Jerzy WesołowskiModele decyzyjne rozwoju techniki-1987
7457Zbigniew Czerwiński [et al.]Ekonometria : nadzieje, osiągnięcia, niedostatki-1987
7456Jerzy GajWychowanie fizyczne i sport w Polsce Ludowej-1987
7455Marta Pastwa, Marek Mazur, Stefan Kwiatkowski ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. Instytut Polityki NPrzemiany organizacyjne szkolnictwa wyższego : doświadczenia zagraniczne-1988
7454pod red. Marii Tyszkowej i Bogusława Żurakowskiego ; [Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i MłodzObszary spotkań dziecka i dorosłego w sztuce : praca zbiorowa-1989
7453wydali i oprac. Antoni Gąsiorowski i Tomasz Jasiński ; koment. opatrzył A. GąsiorowskiKodeks dyplomatyczny Wielkopolski. T. 8, Zawiera dokumenty nr 774-1074 z lat 1416-1425-1989
7452Zbigniew GierszewskiProblem analogii międzykulturowej : z dziejów badań antropologicznych-1987
7451Ryszard NazarZ dziejów recepcji marksizmu w Polsce : koncepcja materializmu historycznego w ujęciu Ludwika Krzywickiego-1987
Strona 511 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  |511|  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656