OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 490

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
8550wyd. Alina Wawrzyńczyk ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiLustracje województwa mazowieckiego XVII wieku. Cz. 2, 1660-1661-1989
8549Jan WoronieckiObcy kapitał w gospodarce radzieckiej : doświadczenia a współczesność-1990
8548Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów TechnikiMetody numeryczne w mechanice konstrukcji-1989
8547Genowefa Koć-Seniuch ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa WyżJęzyki obce w szkole wyższej-1990
8546Sławomir J. Gibowicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut GeofizykiMechanizm ognisk wstrząsów górniczych = The mechanism of seismic events induced by mining-1989
8545[pod red. Józefa Kochmana i Aliny Skirgiełło] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Botaniki ; oprac. [t.Grzyby (Mycota). T. 21, Podstawczaki (Basidiomycetes), bezblaszkowce (aphyllophorales, skórnikowate (Stereaceae), pucharkowate (Podoscyphaceae)-1991
8544Anna Sucharska ; Bydgoskie Towarzystwo NaukoweObraz kultury w prasie bydgoskiej w latach 1945-1950-1990
8543Zofia KrawczykRabindranath Tagore - poszukiwanie prawdy i piękna w teorii i praktyce wychowania-1990
8542Brunon HołystPsychologiczne i społeczne determinanty zeznań świadków-1989
8541Andrzej HermanRozwój społeczno-gospodarczy w socjalizmie : z teorii i metodologii ekonomii-1989
8540Michał Kolupa, Jerzy NowakowskiWielokrotne macierze brzegowe i ich ekonometryczne zastosowania-1990
8539pod red. nauk. Jana Kluczyńskiego, Stefana Kwiatkowskiego i Christopha Oehlera ; Ministerstwo EdukacSzkoła wyższa a gospodarka : materiały z seminarium-1989
8538Polish Academy of Sciences. Institute of Genetics and Animal Breeding Jastrzębiec ; [transl. from PoOrganization and activity : 1980-1988-1989
8537Polska Akademia Nauk. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt w JastrzębcuInformator : 1980-1988-1989
8536Edward NiedokosZastosowania rachunku prawdopodbieństwa i statystyki matematycznej-1990
8535Józef Razowski ; Polska Akademia Nauk. Zakład Zoologii Systematycznej i Doświadczalneje ; [cz. 16] PMotyle (Lepidoptera) Polski. Cz. 16, Coleophorida-1990
8534Małgorzata Sikorska ; Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki WarszawskiejŚródmieście Warszawy : elementy ciągłości historycznej-1989
8533pod red. Tadeusza Walichnowskiego ; wybór i oprac. Grażyna Doktór, Kazimierz Podhorski, Teresa StaliDeportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich] : 1939-1945 : przegląd piśmiennictwa-1989
8532Józef Giergiel, Tadeusz UhlIdentyfikacja układów mechanicznych-1990
8531Ryszard DomańskiPodstawy planowania przestrzennego-1989
8530ed. by W [ładysław] Fiszdon [et al.] ; Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental TechnoloProceedings of the XVIIIth Symposium on Advanced Problems and Methods in Fluid Mechanics : Mrągowo, Poland, September 6-11, 1987-1989
8529Małgorzata OmilanowskaMost i wiadukt księcia Józefa Poniatowskiego-1991
8528Izabella Miczyńska, Jadwiga Szarkowska-HoffmannDekoracje roślinne-1990
8527Michał Gmytrasiewicz, Marta Pastwa ; Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Zakład EkonoEkonomiczno-finansowe uwarunkowania działalności badwczej uczelni-1989
8526Zdzisław M. JarzębskiEnergia słoneczna : konwersja fotowoltaiczna-1990
8525pod red. S. M. Kozieła ; [z ros. tł. Ludmiła Skubiszak, Anna Szemberg]Zbiór zadań z fizyki-1990
8524Ryszard Płowiec ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów TechnikiLepkość i sprężystość cieczy określana za pomocą ultradźwiękowych fal ścinania-1990
8523[kom. red. Witold Gutowski (przewodn.) et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych ProblemMetody numeryczne w mechanice nieliniowej-1990
8522wstęp, wybór, przekład [z łac.] i komentarze Mieczysław BrożekŹródła do średniowiecznej teorii wykładu literatury-1989
8521oprac. Władysław BerbelickiAleksander Brückner : 1856-1939-1989
8520Tadeusz WośZwiązki postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego-1989
8519Piotr PoczopkoCiepło a życie : zarys termofizjologii zwierząt-1990
8518Jerzy Kmita ; transl. from Pol. Jacek HołówkaEssays on the theory of scientific cognition-1991
8517Tomasz G. PszczółkowskiOrdoliberalizm : społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN-1990
8516oprac. Stefan WołoszynRozwój szkolnictwa w PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] na tle porównawczym-1989
8515Bogusław DunajJęzyk mieszkańców Krakowa. Cz. 1, Zagadnienia teoretyczne, fonetyka, fleksja-1989
8514Jacek Zygmunt SawickiVII [Siódmy] Obwód Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej "Obroża"-1990
8513Józef Hozer, Jan ZawadzkiZmienna czasowa i jej rola w badaniach ekonometrycznych-1990
8512Władysław Bugała, Tomasz Bojarczuk, Jakub DolatowskiArboretum Kórnickie : przewodnik-1990
8511oprac. Piotr SarzyńskiSzkoła w opinii społecznej-1989
8510Piotr ŻarońLudność polska w Związku Radzieckim w czasie II wojny światowej-1990
8509Arystoteles ; przekł. [z grec.], wstępy i komentarze Antoni Paciorek, Leopold Regner, Paweł SiwekDzieła wszystkie. T. 4, O ruchu zwierząt ; O poruszaniu się przestrzennym zwierząt ; O rodzeniu się zwierząt ; O barwach ; O głosach ; Fizjognomika ; -1993
8508Roman DomańskiMagazynowanie energii cieplnej-1990
8507L. Veselý, L. Zajiček ; Polska Akademia Nauk. Instytut MatematycznyDelta-convex mappings between Banach spaces and applications-1989
8506Wojciech Kriegseisen ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiSamorząd szlachecki w Małopolsce w latach 1669-1717-1989
8505Jan PapieżFunkcja selekcyjna i wychowawcza olimpiad przedmiotowych-1990
8504Edward Tryjarski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk OrientalistycznychZwyczaje pogrzebowe ludów tureckich na tle ich wierzeń-1991
8503pod red. Jacka Twardowskiego ; [aut. Danuta Frąckowiak et al.]Biospektroskopia. T. 5-1990
8502pod red. Jacka Twardowskiego ; [aut. J. Twardowski, Leonard M. Proniewicz]Biospektroskopia. T. 4-1990
8501pod red. Jacka Twardowskiego ; [aut. Andrzej Kowalczyk et al.]Biospektroskopia. T. 3-1989
Strona 490 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  |490|  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656