OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 489

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
8600Boecjusz z Dacji ; przeł., wstępem, komentarzem i indeksem opatrzył Leopold RegnerO Dobru Najwyższym czyli O życiu filozofa i inne pisma-1990
8599Edward NowakProblem informacji w modelowaniu ekonometrycznym-1990
8598Roman SchulzTwórczość : społeczne aspekty zjawiska-1990
8597Janusz TymowskiOrganizacja prac badawczych i rozwojowych w Republice Federalnej Niemiec-1989
8596Mieczysław JerzakOrganizacja i ekonomika wykonawstwa budowlano-montażowego-1990
8595Edward MielcarzewiczOdwadnianie terenów zurbanizowanych i przemysłowych : systemy odwadniania-1990
8594Henryk Gil ; transl. [from Pol.] by Jolanta KrauzeThe Theory of strata mechanics-1991
8593Małgorzata BorowskaIntensywny kurs języka nowogreckiego-1991
8592[red. Tomasz Przechlewski - red. nacz., Karl Berry, Jerzy Ludwichowski]TEX w punkcie zwrotnym czy na rozdrożu? = TEX: at a turning point, or at the crossroads? : BachoTEX 2009-2009
8591Witold WołodkiewiczPrawoznawstwo w poglądach i ujęciu encyklopedystów-1990
8590Błażej ŚliwińskiPogranicze kujawsko-pomorskie w XII-XIII wieku : z dziejów Bydgoskiego i Wyszogrodzkiego w latach 1113-1296-1989
8589Tadeusz MarekAnaliza skupień w badaniach empirycznych : metody SAHN-1989
8588Wiesław GrochowskiUboczna produkcja leśna-1990
8587Gerard Buraczewski, Bolesław BartoszekBiogaz : wytwarzanie i wykorzystanie-1990
8586Gerard BuraczewskiFermentacja metanowa-1989
8585Elżbieta KluczekZwiązki tłuszczowe w surowicy krwi źrebnych klaczy typu ardeńskiego-1989
8584pod red. Stefana Tarczyńskiego ; [aut.] Józef Janiszewski [et al.]Zarys historii polskiej weterynarii z podstawami deontologii : praca zbiorowa-1990
8583Krystyna FalińskaOsobnik, populacja, fitocenoza-1990
8582Krzysztof J. NersTrzeci Świat : dylematy rozwoju-1990
8581Iwan P. Pawłow ; [przeł. z ros. Ludomir Skarżyński]Odpowiedź fizjologa psychologom i inne prace-1990
8580Tadeusz PecheMetody bilansowe w rachunkowości a systemy informacyjne w gospodarce narodowej-1991
8579Lech SzyszkoFinansowe narzędzia sterowania procesami inwestycyjnymi-1990
8578Andrzej SpotowskiFunkcja niebezpieczeństwa w prawie karnym-1990
8577Stefan TurnauWykłady o nauczaniu matematyki-1990
8576Krzysztof JajugaStatystyczna teoria rozpoznawania obrazów-1990
8575oprac. Aleksander HulekStan obecny i kierunki przebudowy kształcenia specjalnego w Polsce-1989
8574Henryk Szarras ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.Problemy brytyjskiego szkolnictwa wyższego w latach osiemdziesiątych-1989
8573pod red. Haliny Piękoś-Mirkowskiej ; Polska Akademia Nauk. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów NaturalEkologia, zagrożenie i ochrona rzadkich gatunków roślin górskich = Ecology, threat and conservation of rare mountain plant species : praca zbiorowa-1990
8572Stanisław Walukiewicz ; [transl. from Pol. auth.]Integer programming-1991
8571oprac. i wybór Jerzy KumanieckiStosunki Rzeczypospolitej Polskiej z państwem radzieckim : 1918-1943 : wybór dokumentów-1991
8570Jan Kluczyński, Krzysztof OpolskiGospodarowanie zasobami kadr kwalifikowanych-1989
8569Stanisław LudwiczakSamokształcenie w edukacji narodowej-1989
8568Maria TyszkowaWychowanie przedszkolne : stan i kierunki przebudowy-1989
8567Stanisław KaczorStan i perspektywy szkolnictwa zawodowego w Polsce-1989
8566Mieczysław Michalik, Czesław BanachPolityka edukacyjna Polski Ludowej : założenia, zasady, ewolucja, kierunki-1989
8565Leon GumańskiWprowadzenie w logikę współczesną-1990
8564wyd. Krzysztof Chłapowski i Helena Żytkowicz ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Naczelna DyLustracja województw ruskiego, podolskiego i bełskiego : 1564-1565. Cz. 1-1992
8563Bogdan IleczkoInformacyjny etap rozwoju cywilizacyjnego a innowacje w szkolnictwie wyższym-1989
8562napisał Andrzej AjnenkielHistoria sejmu polskiego. T. 2 cz. 2, II [Druga] Rzeczpospolita-1989
8561Andrzej Kajetan Wróblewski, Janusz Andrzej ZakrzewskiWstęp do fizyki. T. 2 cz. 2-1991
8560Thomas Müller ; Polska Akademia Nauk. Instytut MatematycznyC?*semigroup bundles and C?*-algebras whose irreducible representations are all finite dimensional-1990
8559Marek GołębiowskiMusical amerykański na tle kultury popularnej USA-1989
8558Andrzej Bereza-JarocińskiZarys dziejów Norwegii-1991
8557Renata GrzegorczykowaWprowadzenie do semantyki językoznawczej-1990
8556par Andrzej Kokowski et Józef Ścibor ; Union internationale des sciences pre- et protohistoriques ; Tombe princiere de Sandomierz-Krakówka, periode romaine precoce-1990
8555Uniwersytet Warszawski. Instytut Literatury Polskiej ; Janina Kulczycka-Saloni [et al.]Literatura polska. [T. 3], Młoda Polska-1991
8554Anna Żbikowska-MigońHistoria książki w XVIII wieku : początki bibliologii-1989
8553Jan Chańko ; Towarzystwo Przyjaciół SkierniewicStary cmentarz w Skierniewicach-1990
8552oprac. Mieczysław Bandurka ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Państwowe w ŁodziAkta miasta Łodzi : (1471) 1794-1914 (1918) : przewodnik po zespole-1990
8551Jerzy TyranowskiIntegralność terytorialna, nienaruszalność granic i samostanowienia w prawie międzynarodowym-1990
Strona 489 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  |489|  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656