OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 459

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
10100Leszek Kołakowski ; [przekł. z ang. autora]Bergson-1997
10099Bogusław Grabowski ; Fundacja Edukacyjna PrzedsiębiorczościMonetarna teoria bilansu płatniczego : doświadczenie Chile 1973-1982-1997
10098Eugeniusz UcherekFrancusko-polski słownik przyimków-1997
10097Oliver E. Williamson ; przekł. [z ang.] Jerzy Kropiwnicki ; Fundacja Edukacyjna PrzedsiębiorczościEkonomiczne instytucje kapitalizmu : firmy, rynki, relacje kontraktowe-1998
10096Andrzej WernerKrew i atrament-1997
10095pod red. Ireny Heszen-Niejodek i Heleny Sęk ; [tł. Dorota Gawlikowska, Jan Łuczyński, Marian OlejnikPsychologia zdrowia : praca zbiorowa-1997
10094Albert Thibaudet ; przekł. [z fr.] Joanna GuzeHistoria literatury francuskiej : od Rewolucji Francuskiej do lat trzydziestych XX wieku-1997
10093Jan KomorowskiBudżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem-1997
10092Andrew S. Tanenbaum ; z ang. przeł. Zdzisław PłoskiRozproszone systemy operacyjne-1997
10091Linda S. Goldberg, Michael W. Klein ; tł. i oprac. Stanisław ŁadykaMiędzynarodowe stosunki gospodarcze : ćwiczenia-1997
10090Bogdan BranowskiSprężyny metalowe-1997
10089Stefan KozłowskiW drodze do ekorozwoju-1997
10088Paul Suppan ; z ang. tł. Jerzy ProchorowChemia i światło-1997
10087Peter Mudie, Angela Cottam ; przekł. [z ang.] Richard i Katarzyna Nicholls ; Fundacja Edukacyjna PrzUsługi : zarządzanie i marketing-1998
10086Wiesław Al. NiewęgłowskiNowe przymierze Kościoła i środowisk twórczych w Polsce w latach 1964-1996 : (doświadczenia warszawskie)-1997
10085pod red. Aliny Nowickiej-Jeżowej i Danuty Knysz-TomaszewskiejPrzekład literacki : teoria, historia, współczesność-1997
10084Bernard Lecomte ; przekł. [z fr.] Elżbieta Teresa SadowskaPrawda zawsze zwycięży : jak papież pokonał komunizm-1997
10083red. nauk. Maria Cieślak ; [aut. M. Cieślak et al.]Prognozowanie gospodarcze : metody i zastosowania-1997
10082Grzegorz JaszuńskiHongkong dla Chin ?-1997
10081Jacek SzlachtaProgramowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej-1997
10080Göran Therborn ; przekł. [z ang.] Zbigniew PucekDrogi do nowoczesnej Europy : społeczeństwa europejskie w latach 1945-2000-1998
10079[Christine Beckers, Digby Brett, Susan Lawrence ; konsultacja jęz. Jolanta Śwital-Stein]Twoje testy : język angielski-2002
10078Paul Ekman ; [przeł. z ang. Szymon Emilia Draheim, Marek Kowalczyk] ; Fundacja Edukacyjna PrzedsiębiKłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce, małżeństwie-1997
10077Lucyna Halej, Marta Kozubska, Ewa KrawczykDer, die, das [4. 3], podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VIII : książka dla nauczyciela-1997
10076wybór i oprac. Teresa Rzepa ; [przedmową opatrzyła i noty o aut. oraz bibliogr. oprac. T. Rzepa]Psychologia w szkole lwowsko-warszawskiej : Twardowski, Witwicki, Baley, Błachowski, Kreutz, Lewicki, Tomaszewski-1997
10075pod red. Barbary Skargi ; przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-LalewiczPrzewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 5-1997
10074Andrzej Malinowski, Władimir BożiłowPodstawy antropometrii : metody, techniki, normy-1997
10073red. nauk. Bogusław Pietrzak, Zbigniew PolańskiSystem finansowy w Polsce : lata dziewięćdziesiąte-1997
10072Nikolaus Pevsner, John Fleming, Hugh Honour ; z ang. przeł. Andrzej DulewiczEncyklopedia architektury-1997
10071teksty Jon Blair, Robert A. Sobieszek, Barbara KosińskaRyszard Horowitz-1997
10070Andrzej DulewiczEncyklopedia sztuki francuskiej : artyści, dzieła, pojęcia-1997
10069[oprac. Halina Andrzejewska et al.]Malarstwo polskie-1997
10068Paweł Banaś ; [oprac. graf. Andrzej Heidrich]Secesja w zbiorach polskich-1997
10067pod red. Moniki Gruchmanowej i Bogdana Walczaka ; aut. Stanisław Bąba [et al.]Słownik gwary miejskiej Poznania-1997
10066Barbara BobrowskaKonopnicka na szlakach romantyków-1997
10065Peter William Atkins ; z ang. przeł. Krzysztof PigońChemia : przewodnik po chemii fizycznej-1997
10064Antoni BiegusNośność graniczna stalowych konstrukcji prętowych-1997
10063pod red. Witolda DoroszewskiegoSłownik języka polskiego [Dokument elektroniczny]-1997
10062Janine Bremond, Marie-Martine Salort ; tł. [z fr.] Krzysztof MalagaLeksykon wybitnych ekonomistów-1997
10061Jerzy Minczewski, Zygmunt MarczenkoChemia analityczna. [T.] 2, Chemiczne metody analizy ilościowej-1998
10060Jerzy Minczewski, Zygmunt MarczenkoChemia analityczna. [T.] 1, Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa-1998
10059pod red. Urszuli SoczyńskiejHydrologia dynamiczna-1997
10058Knut Schmidt-Nielsen ; z 4 wyd. angielskiego tł. Michał Caputa i Elżbieta ŚwięckaFizjologia zwierząt : adaptacja do środowiska-1997
10057pod red. Lecha Zwierzchowskiego, Kazimierza Jaszczaka, Jacka A. Modlińskiego ; [aut. Ludmiła BassaliBiotechnologia zwierząt : praca zbiorowa-1997
10056Georg E. Siebeneicher red. nauk. oryg. ; tł. zbiorowe [z niem.] pod red. Danieli Ostrowskiej ; aut. Podręcznik rolnictwa ekologicznego dla różnych kierunków i dziedzin-1997
10055pod red. Marii Bryszewskiej i Wandy Leyko ; [aut. Krzysztof Bryl et al.]Biofizyka dla biologów : praca zbiorowa-1997
10054Danuta Rutkowska, Maciej Piliński, Leszek RutkowskiSieci neuronowe, algorytmy genetyczne i systemy rozmyte-1997
10053Aleksander ManterysWielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych-1997
10052Ewa Curie ; [przekł. z fr. Hanna Szyllerowa]Maria Curie-1997
10051David H. Papell ; przekł. [z ang.] Wanda SokołowskaĆwiczenia z makroekonomii-1997
Strona 459 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  |459|  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656