OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 250

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
20550Henryk ZinsHistoria Anglii-1979
20549Ryszard Brykowski, Tadeusz Chrzanowski, Marian KorneckiSztuka Rumunii-1979
20548Anna Borkiewicz-Celińska ; Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut HiSłownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. T. 3, Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu. Z. 1, A--1980
20547Wojciech Górecki ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Nauk GeologicznychZnaczenie podcechsztyńskiej powierzchni niezgodności dla akumulacji złóż węglowodorów w synkinorium pomorskim = The importance of the sub-zechstein di-1979
20546Maria Kossakowska ; Polska Akademia Nauk, Instytut SztukiTeoria awangardy francuskiej : puryzm i jego twórcy-1980
20545Bożena WierzchowskaFonetyka i fonologia języka polskiego-1980
20544Roman ChalimoniukRyzyko uspołecznionego wykonawcy budowlanego-1979
20543Konrad JażdżewskiPradzieje Europy Środkowej-1981
20542Edmund MałachowiczWrocław na wyspach : rozwój urbanistyczny i architektoniczny-1981
20541Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieKrystalizacja stopów odlewniczych = Crystallization of foundry alloys = Kristallizacija litejnych splavov-1979
20540Aleksander Lichorowicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaUmowa międzysektorowej kooperacji produkcyjnej w rolnictwie-1979
20539Andrzej Nadolski ; il. Andrzej KleinBroń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu-1979
20538Kazimierz Andrzej Wysiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiZwiązek Artystów Scen Polskich 1918-1950 : zarys monograficzny-1979
20537Grzegorz Domański ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury MaterialnejKultura luboszycka między Łabą a Odrą w II-IV wieku-1979
20536pod red. Janusza Sławińskiego i Jerzego Święcha ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichZagadnienia literaturoznawczej interpretacji : studia-1978
20535[auth. P. Biquard et al.] ; ed. by Alfons Kawski, Antoni Śliwiński ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, WAcoustics and spectroscopy-1979
20534Stanisław FrybesW krainie groteski : problemy satyry galicyjskiej drugiej połowy XIX w.-1979
20533[kom. red. Stanisław Gorczyca et. al.] ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieKrystalizacja stopów odlewniczych = Crystallization of foundry alloys = Kristallizacija litejnych splavov-1980
20532pod red. Doroty Simonides i Jana Zaremby ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KatowicachŚląskie miscellanea : literatura - folklor : zbiór studiów-1980
20531pod red. Marii Biernackiej, Marii Frankowskiej, Wandy PaprockiejEtnografia Polski. T. 2-1981
20530Andrzej Rychard ; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i SocjologiiReforma gospodarcza : socjologiczna analiza związków polityki i gospodarki-1980
20529Franciszek SikoskiZmowa świętych-1980
20528Mieczysław MachnickiPodziemny zachód słońca-1980
20527Monika Thieme ; Polska Akademia Nauk, Komitet NeofilologicznyLes suites verbales avec l'infinitif en francais contemporain-1979
20526oprac. Lidia Pszczółkowska, Anna SiemiginowskaPolonica XVI do XVIII wieku nie znane bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej. Z. 3-1980
20525Elżbieta Znamierowska-Rakk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Krajów SocjalistycznychRozwój stosunków Bułgarii z Grecją i Turcją po II wojnie światowej 1944-1975-1979
20524Felicja Białęcka ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne i NumizmatyczneDokumentacja i informacja naukowa w archeologii : zarys problematyki i propozycje metodyczne-1979
20523Elżbieta Fonberg ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukNerwice a emocje : fizjologiczne mechanizmy-1979
20522Aniela Kaczanowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk PsychologicznychRozwój strategii myślowych w toku rozwiązywania problemów przez dzieci-1979
20521Irena Turnau ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejHistoria dziewiarstwa europejskiego do początku XIX wieku-1979
20520Grzegorz J. Kaczyński ; Polska Akademia Nauk. Zakład Krajów PozaeuropejskichBunt i religia w Afryce Czarnej : z badań nad ruchami religijnymi w Zairze-1979
20519wykonana pod kier. Witolda Kuli i Janiny Leskiewiczowej ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiPrzemiany społeczne w Królestwie Polskim : 1815-1864 : praca zespołowa-1979
20518Wojciech Strzetelski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk GeologicznychLitofacja i szczelinowatość roponośnych utworów kambru w synkelizie perybałtyckiej = Lithofacies and fissurity of oil-bearing Cambrian formations in t-1979
20517Tadeusz Borkowski ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieLek zatruty, fałszowany, omyłkowo sporządzony i znachorski-1980
20516Włodzimierz Sedlak ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieBioelektronika - środowisko i człowiek-1980
20515Jacek Szarski ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieMatematyka - klucz do rzeczywistości-1979
20514Jerzy M. Kreiner ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieWspółczesne spojrzenie na astrologię-1980
20513Jolanta ŁugowskaLudowa bajka magiczna jako tworzywo literatury-1981
20512Bohdan Łazarczyk ; Polska Akademia Nauk, Komitet SłowianoznawstwaSztuka translatorska Juliana Tuwima : przekłady z poezji rosyjskiej-1979
20511Andrzej FalkiewiczTeatr, społeczeństwo-1980
20510Włodzimierz Chojnacki ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział II Nauk Biologicznych i MedycznychRoślinność zboczy klifowych Pobrzeża Kaszubskiego-1979
20509Tadeusz RóżewiczTeatr niekonsekwencji-1979
20508Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieWybrane prace z zakresu mechaniki konstrukcji = Selected papers from theory of structures = Izbrannye raboty po teorii konstrukcij-1979
20507Maria RzepińskaSiedem wieków malarstwa europejskiego-1979
20506Romuald Turasiewicz ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieHerodot i jego dzieło-1979
20505Janusz Henzel, Ryszard Łużny, Bogusław Mucha ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieRuch dekabrystowski w dziejach intelektualnych Rosji-1979
20504Kazimierz Słupczyński ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Nauk GeologicznychWarunki występowania gazu ziemnego w utworach dolnego permu monokliny przedsudeckiej = Uslovija zaleganija prirodnogo gaza v obrazovanijach nižnej per-1979
20503Tadeusz RóżewiczPróba rekonstrukcji-1979
20502Wiesław Pusz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich"Nowy Parnas" przedromantycznej Warszawy : Bruno Kiciński i grono jego współpracowników-1979
20501par Halina Lewicka ; Polska Akademia Nauk, Komitet Neofilologiczny, Instytut de Recherche et d'HBibliographie du theâtre profane francais des XV?e et XVI?e siecles-1980
Strona 250 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  |250|  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656