OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 249

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
20600Stanisław Grzeszczuk ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieCyganeria sowizdrzalska : o staropolskiej literaturze plebejskiej z przełomu XVI i XVII wieku-1980
20599Jerzy M. Wilczyński ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk PsychologicznychPrzewidywanie probabilistyczne zdarzeń binarnych-1980
20598Marian JachimowiczBiały cyprys : impresje z podróży po Grecji-1980
20597prace Józefa Bejdy et al.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, KomitetZagadnienia początkowo-brzegowe dla ośrodków dyssypatywnych : praca zbiorowa : [prace wygłoszone na konferencji szkoleniowej, Jabłonna, 8-13 czerwca 1-1980
20596Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II - Nauk Matematyczno-PrzyrodniczychZ badań osadów czwartorzędowych w Polsce środkowej-1985
20595[prace W. Batki et al. ; red. nauk. Jan Adamczyk, W. Batko] ; Polska Akademia Nauk, Instytut PodstawMetody cyfrowej analizy sygnałów wibroakustycznych : praca zbiorowa-1979
20594Leszek Kamiński ; [z prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego]Romantyzm a ideologia : główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej-1980
20593Aleksandra MendykowaKornowie-1980
20592Barbara Kuś ; Polska Akademia Nauk, Komitet słowianoznawstwaPoezja rosyjska w polskim życiu literackim przełomu XIX i XX wieku : z dziejów polskiej sztuki translatorskiej-1979
20591Michał FostowiczPosłowie-1980
20590Hanna Książek-Konicka ; Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki, Zakład Historii i Teorii Filmu i TeleSemiotyka i film-1980
20589Arystofanes ; przekł. [z grec.] i przypisy Janina Ławińska-Tyszkowska ; wstęp Jerzy ŁanowskiTrzy komedie-1981
20588Rajmund Mydel ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk GeograficznychRozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa-1979
20587Stanisław Sierpowski ; Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Contro di Studi a RomaL'Italia e la ricostituzione del nuovo stato Polacco : 1915-1921-1979
20586Zygmunt BartosikIntensywny rozwój społeczno-gospodarczy : podstawowe problemy-1979
20585[red. Kazimierz Ostrowski] ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukWybrane zagadnienia cytofizjologii : nowe metody i wyniki-1979
20584pod red. Zdzisława Cackowskiego i Jerzego Kmity ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk FilozoficznychSpołeczny kontekst poznania : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego [Sekcji Epistemologicznej] Lublin, 20-23 VI 1977 r. : praca zbiorowa-1979
20583Jacek H. Szyrmer ; Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaPrzemiany struktury przestrzennej produkcji towarowej rolnictwa indywidualnego w Polsce w latach 1960-1970 = Izmenenija v teritorial'noj strukture-1980
20582Andrzej Mikołajczyk ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział II Nauk Historycznych i SpołecznychObieg pieniężny w Polsce Środkowej w wiekach od XVI do XVIII-1980
20581[red. nauk. Andrzej Straszak, Janusz Kacprzyk] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Organizacji i ZaMetody cybernetyczne w zarządzaniu : materiały konferencji-1979
20580Antoni Kroh ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiWspółczesna rzeźba ludowa Karpat Polskich-1979
20579pod red. Adama Frączka ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk PsychologicznychStudia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych : praca zbiorowa-1979
20578Janusz Kruk ; Polska Akademia Nauk ; Instytut Historii Kultury MaterialnejGospodarka w Polsce południowo-wschodniej w V-III tysiącleciu p.n.e.-1980
20577Eugeniusz Grodziński ; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii SocjologiiWypowiedzi performatywne : z aktualnych zagadnień filozofii języka-1980
20576pod red. Hanny Dziechcińskiej ; [przedm. Stefan Żółkiewski] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań LZ dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku : praca zbiorowa-1980
20575Henryk de Fiumel ; Polska Akademia Nauk, Instytut Państwa i PrawaPrawnomiędzynarodowa odpowiedzialność majątkowa państw-1979
20574Andrzej Bierć ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaZaopatrzenie emerytalne rolników indywidualnych w PRL-1979
20573Stanisław UrbańczykPrace z dziejów języka polskiego-1979
20572scripsit Victor Steffen ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauki o Kulturze AntycznejDe Graecorum fabulis satyricis-1979
20571Stanisław Mrowec ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukDefekty struktury i zjawiska transportu w krzyształach jonowych-1979
20570[red. Ignacy Malecki] ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukNauka a rewolucja naukowo-techniczna-1979
20569Wszechnica Polskiej Akademii NaukWybrane zagadnienia higieny żywności-1979
20568Irena Sawicka ; Polska Akademia Nauk, Instytut SłowianoznawstwaProblematyka predykacji imiennej na przykładzie języka serbsko-chorwackiego-1979
20567Józef Zarek ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaEseistyka Otokara Březiny : w kręgu dylematów symbolisty-1979
20566Helena Kołakowska-Przełomiec ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaSpołeczne uwarunkowania alkoholizowania się nieletnich-1979
20565[oprac. Krystyna Podlaszewska, przy współudz. Stefana Czaji ; materiały zebr. S. Czaja et al. ; przyKomisja Edukacji Narodowej : bibliografia przedmiotowa-1979
20564Irena Stasiewicz-Jasiukowa ; [Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, ZakCzłowiek i obywatel w piśmiennictwie naukowym i podręcznikach polskiego Oświecenia-1979
20563Polish Academy of Sciences, Institute of ZoologyHomeostasis of terrestrial ecosystems : proceedings of the International Symposium held at Warszawa-Jabłonna, 7-10th June, 1978-1979
20562Czesław SobkowiakOkolica słońca-1979
20561Karolina TargoszJan Heweliusz uczony-artysta-1979
20560Gdańskie Tow. Naukowe, Wydział Nauk Społecznych i HumanistycznychZasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańskiego z okresu zaboru pruskiego : szkice biograficzne-1979
20559Andrzej NowakUdział fibrynolizy w patogenezie śródnaczyniowego odkładania fibryny-1980
20558Bożenna Michalik ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk PedagogicznychDziałalność oświatowa Ignacego Potockiego-1979
20557pod red. Jerzego Wiśniewskiego ; oprac. Zofia Leszczyńsska-Skrętowa i Franciszek Sikora ; Polska AkaSłownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. T. 5-7, Małopolska. T. 5, Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w -1980
20556Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa ; red. Teresa RabskaSystem prawa administracyjnego. T. 4-1980
20555Maria Herbichowa ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział II Nauk Biologicznych i MedycznychRoślinność atlantyckich torfowisk pobrzeża kaszubskiego-1979
20554Bożena Chrząstowska ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze PolskiejTeoria literatury w szkole : z badań nad recepcją liryki-1979
20553ed. Lili Maria Szwengrub ; The Polish Academy of Sciences. Institute of Philosophy and SociologyThe integrated development of human and natural resources : the contribution of rural sociology : [a selection of papers submitted to the Fourth World-1979
20552Barbara Kwiecińska ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Nauk MineralogicznychMineralogy of natural graphites = Mineralogia grafitów naturalnych-1980
20551pod. red. Stefana Nowakowskiego i Włodzimierza Mirowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut FilozofiPlanowanie społecznego rozwoju miast i społeczności terytorialnych a badania socjologiczne : [materiały międzynarodowego sympozjum, Jabłonna, styczeń -1980
Strona 249 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  |249|  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656