OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 248

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
20650wybrał i oprac. Andrzej ZielińskiWrocławskie aktualności sprzed lat : z prasy XIX-wiecznej-1979
20649Edward MendelPolacy w Opolu 1933-1939-1980
20648pod red. Wiesława Balceraka ; Polska Akademia Nauk, Instytut Krajów SocjalistycznychStosunki polsko-czechosłowackie a rewolucje ludowo-demokratyczne : praca zbiorowa-1980
20647Marta Godłowska [et al.] ; pod red. W. Hensla i Tadeusza Wiślańskiego ; Polska Akademia Nauk. InstytPrahistoria ziem polskich : opracowanie zbiorowe. T. 2, Neolit-1979
20646pod red. Stefana Połowińskiego ; [aut. poszczeg. rozdz. Aurelia Bernacka-Pierzchlewska et al.] ; PolPodstawy wolnorodnikowej kopolimeryzacji sterowanej : praca zbiorowa-1979
20645-1609 : tablice 521-570. Z. 12, Maciej Szarfenberg, Kraków 1527-1547 : tablice 571-600/ [red.] APolonia typographica saeculi sedecimi : tłocznie polskie XVI stulecia - monografie i podobizny zasobów drukarskich. Z. 11, Maciej i Paweł Wirzbiętowie-1981
20644Maria Adamiak, Eugeniusz Klin, Monika Posor ; Polska Akademia Nauk. Komitet NeofilologicznyRecepcja literatury niemieckiej u Kazimierza Brodzińskiego-1979
20643Witold PruskiWyścigi i hodowla koni pełnej krwi oraz czystej krwi arabskiej w Polsce w latach 1918-1939-1980
20642Jerzy Kroh ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukElektrony w chemii radiacyjnej układów skondensowanych-1980
20641Maria Rybakowa. Środowisko a choroby alergiczne / Sabina Chyrek-Borowska ; Wszechnica Polskiej AFizjopatologia wzrastania dziecka-1980
20640Józef KorpałaKarol Estreicher (st) [starszy] twórca "Bibliografii polskiej"-1980
20639Barbara Falińska ; Polska Akademia NaukPolskie słownictwo tkackie na tle słowiańskim. T. 3 cz. 1-2, Zróżnicowanie geograficzne ; Tkactwo-1980
20638Magdalena BartkiewiczPolski ubiór do 1864 roku-1979
20637Krzysztof Jasiewicz ; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i SocjologiiRole społeczne radnych wojewódzkich rad narodowych : radny- specjalista i radny-reprezentant interesów-1979
20636Maria Nowakowska ; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i SocjologiiNowe idee w naukach społecznych-1980
20635Jurij D. Apresjan ; przeł. [z ros.] Zofia Kozłowska i Andrzej MarkowskiSemantyka leksykalna : synonimiczne środki języka-1980
20634[kom. red. Jan Safarewicz (przewodn.) et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoOpuscula Polono-Slavica-1979
20633Iryda Grek-Pabisowa, Maryniakowa Irena ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaSłownik gwary starowierców mieszkających w Polsce-1980
20632Michał TymowskiHistoria Mali-1979
20631Jan Ożdżyński ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieMówione warianty wypowiedzi w środowisku sportowym-1979
20630[ed. Róża Jabłkowska]Joseph Conrad colloquy in Poland : 5-12 September 1972 : contributions. Series 2, Joseph Conrad conference in Poland-1979
20629Halina Stępień ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiMalarstwo Maksymiliana Gierymskiego-1979
20628Janina E. Karney ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk PsychologicznychKształtowanie psychologicznej struktury prowadzenia samochodu w normalnej sytuacji drogowej-1980
20627Andrzej JanowskiPsychologia społeczna a zagadnienia wychowania-1980
20626pod red. Bogusława RosyPeribalticum : problemy badawcze obszaru bałtyckiego-1980
20625Marceli KosmanHistoria Białorusi-1979
20624Lech Leciejewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejNormanowie-1979
20623[red. nauk. Rafał Marszałek] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. Zakład Historii i Teorii FilmuPolskie powojenne czasopiśmiennictwo artystyczne : materiały sesji..., Warszawa 20-21 stycznia 1977 r.-1979
20622Tadeusz RóżewiczNiepokój-1980
20621Piotr Haberko ; oprac. Anna Kosińska ; [przedm. Jerzy Józef Wiatr]Moje huty szkła : wspomnienia (1910-1965)-1980
20620Romuald StępkowskiOdpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych-1985
20619Bogdan Zakrzewski"Palen dla cara" : o polskiej poezji patriotycznej i rewolucyjnej XIX wieku-1979
20618Stanisław SrokowskiDrzwi : utwory dramatyczne-1979
20617Stanisław KaźmierczykSamorząd zawodowy w PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] : (istota i funkcje)-1979
20616Polska Akademia Nauk, Ogród BotanicznyWarunki rozwoju drzew i ich fauny w Warszawie : materiały konferencji naukowo-technicznej, 28 stycznia 1978 r.-1979
20615-1609 : tablice 521-570. Z. 12, Maciej Szarfenberg, Kraków 1527-1547 : tablice 571-600/ [red.] APolonia typographica saeculi sedecimi : tłocznie polskie XVI stulecia - monografie i podobizny zasobów drukarskich. Z. 11, Maciej i Paweł Wirzbiętowie-1981
20614Bohdan Baranowski ; Łódzkie Towarzystwo NaukowePolsko-azerbejdżańskie stosunki kulturalne w pierwszej połowie XIX wieku-1979
20613Stanisław Biernat ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaDziałania wspólne w administracji państwowej-1979
20612prace Williama D. Collinsa et al. ; red. nauk. Adam Borkowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut PodsDuality and complementarity in mechanics of solids : praca zbiorowa : [z konferencji szkoleniowej nt. Dualność w zagadnieniach mechaniki ciał odkształ-1979
20611Światosław Ziemlański ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukFizjologia żywienia ludzi w wieku podeszłym-1980
20610[red. nauk. Adam Stabryła i Jerzy Trzcieniecki] ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Problemy informacji w organizacji i zarządzaniu-1980
20609by Ryszard Wójcicki ; [transl. from Pol. by Ewa Jansen]Topics in the formal methodology of empirical sciences-1979
20608Kazimierz GermanDroga do celu-1979
20607pod red. Edmunda Jankowskiego i Janiny Kulczyckiej-Saloni ; przy współudz. Michała Kabaty i Ewy PieńProblemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Seria 1-1980
20606Katarina Šalamun-Biedrzycka ; Polska Akademia Nauk, Instytut SłowianoznawstwaPoezja Antona Podbevška i Antona Vodnika w latach dwudziestych XX w. : zmiana wizji świata-1980
20605Jacek Ryszard Wędrowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut HistoriiStany Zjednoczone a odrodzenie Polski : polityka Stanów Zjednoczonych wobec sprawy polskiej i Polski w latach 1916-1919-1980
20604Tadeusz Pawłowski ; Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca e Centro di Studi a RomaOn concepts and methods in the humanities and the social sciences-1980
20603Hubert Górnowicz ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychToponimia Powiśla Gdańskiego-1980
20602Wanda Byczkowska-Smyk ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieKomórka - żywe laboratorium-1980
20601Tadeusz Ruebenbauer ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieHodowla roślin, jej przeszłość i perspektywy-1980
Strona 248 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  |248|  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656