OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 247

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
20700Krzysztof MigońZ dziejów nauki o książce-1979
20699Czesław Robotycki ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja EtnograficznaTradycja i obyczaj w środowisku wiejskim : studium etologiczne wsi Jurgów na Spiszu-1980
20698Marian Kornecki ; Stowarzyszenie Historyków SztukiZłoty Stok ; Srebrna Góra-1980
20697oprac. Irena Kaniewska ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieDiariusz sejmu lubelskiego 1566 roku-1980
20696Andrzej Beauvale ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk PsychologicznychTemperamentalne uwarunkowania uczenia się tekstów dydaktycznych-1980
20695Teresa Dąbek-WirgowaHistoria literatury bułgarskiej-1980
20694pod red. Andrzeja Bukowskiego ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i HumanistyGdynia : sylwetki ludzi, oświata i nauka, literatura i kultura-1979
20693Józef Borzyszkowski ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychZ dziejów pracy organicznej na Pomorzu : działalność gospodarcza Stanisława Sikorskiego w okresie zaboru pruskiego-1979
20692Antoni Czechow ; przeł. [z ros.] Natalia Gałczyńska [et al.] ; oprac. Rene ŚliwowskiWybór dramatów-1979
20691Jan Pasek ; wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław CzaplińskiPamiętniki-1979
20690pod red. Jana Legowicza ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk FilozoficznychWybrane zagadnienia z historii filozofii polskiej na tle filozoficznej umysłowości europejskiej : praca zbiorowa-1979
20689Janina Rosen-Przeworska ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne i NumizmatyczneSpadek po Celtach-1979
20688[kom. red. Tadeusz Teodorowicz-Todorowski (przewodn.) et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KatoModelowe formy zagospodarowania przestrzennego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego : praca zbiorowa-1979
20687pod red. Jarosława Ładosza ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk FilozoficznychMaterializm historyczny : materiały ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego, Lublin 20-23 VI 1977 r. : praca zbiorowa-1979
20686Zbigniew CudnikSkarbnice wiedzy : studium budownictwa bibliotek-1980
20685Wszechnica Polskiej Akademii NaukCzłowiek i środowisko. Cz. 2-1979
20684pod red. Mariana Błażejczyka i Ireny Groźman ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaZagadnienia ustroju prawnego rolnictwa : praca zbiorowa. T. 1-1979
20683Marian Jachimowicz ; [malarstwo M. Jachimowicza]W słońcu Zagłębia-1983
20682M. Salomea WielkopolskaAraguaney : szkice z Wenezueli-1980
20681Anna KowalskaZróżnicowanie słowotwórcze gwar Mazowsza i Podlasia. T. 2 cz. 1-2, Atlas-1979
20680[prace J. W. Lunda et al. ; red. nauk. Bogusław Radziszewski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut PodstDynamika maszyn : modelowanie i analiza dynamiczna wirników, modelowanie układów podlegających zderzeniom : praca zbiorowa-1979
20679Janusz Lipkowski ; Accademia Polacca delle Scienze, Biblioteca e Centro di Studi a RomaStructure and physico-chemical behaviour of clathrates formed by the Ni(NCS)@#2 (4-Methylpyridine)@#4 complex-1980
20678Bogusław Szot, Jerzy Tys ; Polska Akademia Nauk. Zakład Agrofizyki w LubliniePrzyczyny osypywania się nasion roślin oleistych i strączkowych oraz metody oceny tego zjawiska-1979
20677Jerzy Burchardt ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i TechnikiList Witelona do Ludwika we Lwówku Śląskim : problematyka teoriopoznawcza, kosmologiczna i medyczna-1979
20676Stanisław RogalaRozumienie znaczenia konotacyjnego pojęć przez uczniów szkół średnich : (na podstawie badań metodą dyferencjału semantycznego C. E. Osgooda i G. J. Su-1979
20675wyd. Feliks Kiryk ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieKsięga przyjęć do prawa miejskiego w Bochni 1531-1656-1979
20674Bolesław A. Wysocki ; wstęp i oprac. Konrad BugajakNad rzeką Ebro-1979
20673Bogusław Żernicki ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukMechanizmy działania mózgu-1980
20672Aleksander Puszkin ; oprac. Bohdan Galster ; [przeł. [z ros.] Zygmunt Braude et al.]Wybór wierszy-1982
20671Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieWybrane zagadnienia z górnictwa i przeróbki mechanicznej-1979
20670Stanisław Srokowski ; [il. Nicole Naskow]Cztery pory domu : (poemat)-1980
20669Jerzy Róziewicz ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i TechnikiPolsko-radzieckie stosunki naukowe w latach 1918-1939-1979
20668Mieczysław SodelW walce o ład i bezpieczeństwo na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948-1979
20667[red. nacz. Stanisław Urbańczyk] ; Polska Akademia NaukSłownik staropolski. T. 8 z. 6, Stać-Stryj-1981
20666Janina Sałajczykowa ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychWieś w rosyjskiej radzieckiej prozie powieściowej lat 1917-1932-1979
20665Marta HatalskaSejmik księstwa opolsko-raciborskiego w latach 1564-1742-1979
20664Wojciech Szymański. Węgrzy / Elżbieta Dąbrowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii KulturAwarzy-1979
20663pod red. Marii Bobrownickiej ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaDramat i teatr narodów słowiańskich w XX wieku : prace Ośrodka Krakowskiego poświęcone VIII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Zagrzebiu-1979
20662Andrzej Romanow ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychPrasa polska w Wolnym Mieście Gdańsku : (1920-1939)-1979
20661Ryszard WroczyńskiPowszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu-1979
20660Dobrochna Ratajczak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze PolskiejTeatr Artystyczny Bolesława Leśmiana : z problemów przełomu teatralnego w Polsce (1893-1913)-1979
20659oprac. Leszek Gajewski [et al.] ; przy współudz. Łucji Okulicz, Ewy Stattler; wstępem opatrzył StaniSkarby wczesnośredniowieczne z obszaru Polski = Early mediaeval hoards in Poland : atlas : atlas-1982
20658Barbara Uramowska-Żyto ; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i SocjologiiMedycyna jako wiedza i system działań : analiza socjologiczna-1980
20657Tadeusz NatansonWstęp do nauki o muzykoterapii-1979
20656Teresa Jasińska-Socha ; Polska Akademia Nauk, Komitet SłowianoznawstwaSystem fleksyjny starobiałoruskich zabytków II połowy XVI wieku : (Opowieść o Tristanie, Opowieść o Bowie)-1979
20655pod red. Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań LiterackichStudia o metaforze-1980
20654Marian JachimowiczRównoleżnik gołębia-1980
20653pod red. Haliny Florkowskiej-Frančić, Mirosława Frančicia, Hieronima Kubiaka ; Polska Akademia Nauk.Polonia wobec niepodległości Polski w czasie I wojny światowej : praca zbiorowa-1979
20652Aleksander Fredro ; oprac. Mieczysław InglotDożywocie-1981
20651Wit Maciej RzepeckiSkalpel ma dwa ostrza-1980
Strona 247 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  |247|  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656