OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 245

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
20800pod red. i ze wstępem Witolda Taszyckiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoSłownik staropolskich nazw osobowych. T. 6 z. 1, (Valentinus-Wojsław)-1981
20799Marian KowalskiVademecum kolekcjonera monet i banknotów polskich-1980
20798Julian Krzyżanowski ; bibliogr. oprac. Teresa Brzozowska-Komorowska i Maria BokszczaninNeoromantyzm polski 1890-1918-1980
20797Anatol Leszczyński ; Żydowski Instytut HistorycznyŻydzi Ziemii Bielskiej od połowy XVII w. do 1795 r. : (studium osadnicze, prawne i ekonomiczne)-1980
20796pod red. Zdzisława Niedzieli ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieLiteratury słowiańskie w okresie awangardowego przełomu : praca zbiorowa-1979
20795Teresa Dobrzyńska, Zdzisława Kopczyńska ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań LiterackichTonizm-1979
20794pod red. Piotra Łossowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut Krajów Socjalistycznych, Pracownia HisZwiązek Radziecki w latach Wielkiej Wojny Narodowej 1941-1945-1979
20793Zygmunt Łakociński ; Polska Akademia Nauk, Instytut SztukiPolonica Svecana artistica-1979
20792Tadeusz Bieńkowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, Zakład DziejKomeński w nauce i tradycji-1980
20791Andrzej Paulo [et al.] ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Nauk MineralogicznychGeology, geochemistry and petrogenesis of volcanics of Cotopaxi (Ecuador)-1979
20790Czesław Madajczyk ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukKultura europejska a faszyzm : szkice-1979
20789Czesław KarkowskiKultura i krytyka inteligencji w twórczości Brunona Schulza-1979
20788Alicja Karłowska-KamzowaMalarstwo śląskie : 1250-1450-1980
20787zespół aut. Zdzisław Czech [et al.] ; oprac. Bogusław Fiedor ; red. nauk. Seweryn Żurawicki [et al.]Historia myśli ekonomicznej-1979
20786Karol GłombiowskiKsiążka w procesie komunikacji społecznej-1980
20785Zbigniew SkornyAspiracje młodzieży oraz kierujące nimi prawidłowości-1980
20784Stanisław SrokowskiMiłość i obłąkanie : (dwie powieści)-1982
20783Jan Białostocki ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukHistoria sztuki wśród nauk humanistycznych-1980
20782pod red. Teresy Cieślikowskiej i Janusza Sławińskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań LiteracPogranicza i korespondencje sztuk : studia-1980
20781Halszka Szołdrska ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne i NumizmatycznePolska wczesnodziejowa; wizja literacka i fakty naukowe-1980
20780Kazimierz KoszutskiŚwiadectwo tożsamości-1980
20779Ewa Szary-Matywiecka ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań LiterackichKsiążka-powieść-autotematyzm : (od "Pałuby" do "Jedynego wyjścia")-1979
20778Pindar ; oprac. Alicja Szastyńska-Siemion [z grec. przeł. Tadeusz Bocheński et al.]Wybór poezji-1981
20777Józef Chlebowczyk ; [transl. from the Pol. by Janina Dorosz] ; Polskie Towarzystwo HistoryczneOn small and young nations in Europe : nation - forming processes in ethnic borderlands in East - Central Europe-1980
20776Helena Zoll-AdamikowaWczesnośredniowieczne cmentarzyska ciałopalne Słowian na terenie Polski. Cz. 2, Analiza, wnioski-1979
20775Antoni Świtalski ; [przedm. Jerzy Śliwowski]Zbrodnia usankcjonowana : skazanie na śmierć obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w świetle prawa-1979
20774pod red. Jerzego Wielwieyskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejPrahistoria ziem polskich. T. 5, Późny okres lateński i okres rzymski : opracowanie zbiorowe-1981
20773pod red. Bolesława Augustowskiego ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział V Nauk o ZiemiPojezierze Kaszubskie : praca zbiorowa-1979
20772Urszula Dąmbska-Prokop ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieLa profondeur de la phrase francaise : problemes stylistiques-1979
20771Barbara Kryda ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań LiterackichSzkolna i literacka działalność Franciszka Bohomolca : u źródeł polskiego klasycyzmu XVIII w.-1979
20770Bolesław Orłowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i TechnikiAntoni Krauz (1901-1831?) zapomniany pionier nauk technicznych, wynalazca i popularyzator-1979
20769Stanisław Kozieł, Mieczysław Fraś ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieStratygrafia kulturowa w rejonie przedromańskiego kościoła B na Wawelu-1979
20768Bogusław KiercNiewinność-1981
20767Adam Heinz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieHistoria językoznawstwa-1979
20766[red. nauk. Andrzej Bolewski]Z zagadnień analizy termicznej = Problemy termičeskogo analiza = Problems of thermal analysis. [Cz.] 4-1979
20765oprac. [Teresa Gołębiowska et al.] ; pod kier. Mieczysława KarasiaSłownik gwar polskich. T. 1, z, 2, Algiera-Bałachosty-1981
20764Maria Borucka-Arctowa ; Polska Akademia Nauk, Instytut Państwa i PrawaŚwiadomość prawna a planowe zmiany społeczne-1981
20763[Oliver Tenzer et al.] ; przeł. [z czes.] Jerzy MieleckiWstęp do metodologii ekonomii-1979
20762Wojciech Radecki ; Polska Akademia Nauk, Instytut Państwa i PrawaOdpowiedzialność karna za naruszenie środowiska w świetle prawa międzynarodowego-1981
20761/ Anna Kowalska, Alina Strzyżewska-Zaremba ; red. nauk. Jan Basara ; Polska Akademia Nauk. InstyAtlas gwar mazowieckich. T. 5. Cz. 1-2, Mapy, wykazy i komentarze do map 201-250-1980
20760Anna Wilk ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk GeologicznychBadania petrograficzne i wartość przemysłowa iłowców z górnych warstw załęskich kopalń Chwałowice, Staszic i Wieczorek = Petrografičeskie issledovanij-1979
20759Leon ŁośBiblioteki naukowe-1980
20758oprac. Stanisław Kazimierz PotockiKatalog archiwum bibliotecznego Biblioteki Kórnickiej z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923-1979
20757Jerzy Wielowiejski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury MaterialnejGłówny szlak bursztynowy w czasach cesarstwa rzymskiego-1980
20756Witold Salamon ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk MineralogicznychAg i Mo w cechsztyńskich osadach monokliny przedsudeckiej = Silver and molybdenum mineralization in zechstein copper deposits, fore-sudetic monocline,-1979
20755aut. : Nae Androne [et al.] ; pod red. Andrzeja Wasilkowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut PańsPrawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne w świetle doświadczeń państw socjalistycznych : materiały naukowej konferencji międzynarodowej w Warszawie, w -1980
20754Barbara Krawczyk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaBilans cieplny człowieka jako podstawa podziału bioklimatycznego obszaru Iwonicza = Teplovoj balans tela čeloveka kak osnova bioklimatičeskogo rajonir-1979
20753Antoni MatuszkiewiczCzyste powietrze-1980
20752Jerzy JastrzębskiCzas relaksu : o literaturze masowej i jej okolicach-1982
20751pod red. Romana Wapińskiego ; [aut. poszczeg. rozdz. Kazimierz Chruściński et al.]Dzieje Gdyni-1980
Strona 245 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  |245|  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656