OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 243

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
20900Jan KurowickiZwierzenia małego sceptyka-1981
20899oprac. red. Krystyna Murzynowska ; Polska Akademia Nauk, Wydział I Nauk SpołecznychRuch oporu w Polsce i w Niemczech w latach drugiej wojny światowej : materiały konferencji Komisji Mieszanej UNESCO PRL-RFN do spraw ulepszania podręc-1979
20898publies sous la direction de Janusz K[rzysztof] Kozłowski et Jan Machnik ; Polska Akademia Nauk, OddProblemes de la neolithisation dans certaines regions de l'Europe : actes du colloque international [Kraków-Mogilany, 27-30 mai 1979]-1980
20897wybrał i oprac. Jerzy Cieślikowski; komentarz uzup. i teksty przejrz. Gabriela Frydrychowicz, PrzemyAntologia poezji dziecięcej-1980
20896Jerzy Janusz TerejNa rozstajach dróg : ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej-1980
20895Maciej Grochowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Języka PolskiegoPojęcie celu - studia semantyczne-1980
20894Przemysław Rybka ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i TechnikiKatalogi gwiazdowe Maksymiliana Weissego i ich rola w astrometrii XIX wieku-1980
20893Wiesława ŁazarkiewiczZmienność wybranych cech kraniometrycznych czaszek ludzkich od neolitu do współczesności-1980
20892Krzysztof Dmitruk ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań LiterackichLiteratura - społeczeństwo - przestrzeń : przemiany układu kultury literackiej-1980
20891Tadeusz KrukTadeusz, syn Ludwika i Tekli-1980
20890Franciszek KapustaPrzemiany społeczno-ekonomiczne wsi dolnośląskiej w latach 1945-1976-1980
20889Danuta Poppe ; Academie Polonaise des Sciences, Institut d'Histoire de la Culture Materielle; prÉconomie et societe d'un bourg provencal au XIVe siecle Reillanne en haute Provence-1980
20888Jan DudekSzkolnictwo średnie ogólnokształcące na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948-1980
20887Zygmunt Maksymiuk ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział II - Nauk Matematyczno-PrzyrodniczychFormy alimentacji rzek i ich rola w bilansie wodnym na przykładzie dorzecza Widawki = Les formes d'alimentation des rivieres et leur rôle dans le -1980
20886Maciej Kałuszyński ; oprac. graf. Maria DziubińskaMyślenie etyczne-1980
20885[red. tomu A. Djakow, S[tefan] Kieniewicz, W[iktoria] Śliwowska] ; Polska Akademia Nauk, Instytut HiRewolucyjna konspiracja w Królestwie Polskim w latach 1840-1845, Edward Dembowski = Revoljucionnoe podpol'e v Korolevstve Pol'skom v 1840-1845-1981
20884Stanislaw Strauss ; [Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Wrocławski]Strzelin i Wzgórze Strzelińskie-1981
20883reunis et presentes par Stanisław Bylina ; Academie Polonaise des Sciences, Comite des Sciences HistLa Pologne au XV?e Congres International des Sciences Historiques a Bucarest = Poland at the 15?th International Congress of Historical Sciences in Bu-1980
20882Tadeusz Remer ; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i SocjologiiNiektóre aspekty psychologiczne struktury i ruchliwości społecznej : (struktura społeczna i ruchliwość międzypokoleniowa jako źródło relatywnej depryw-1980
20881Józef Kochman ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukZakażenia roślin przez grzyby-1980
20880Krystyna Dubel ; Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw Inżynierii ŚrodowiskaPodstawy wykorzystania zasobów i walorów środowiska geograficznego dla potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego regionu na przykładzie województwa opol-1980
20879ex descriptionibus a se confectis composuit Miecislaus Markowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut FiBuridanica quae in codicibus manu scriptis bibliothecarum Monacensium asservantur-1981
20878oprac. Janina Kwiatkowska ; [red. nauk. Bronisław Filipowicz et al.]; Polska Akademia Nauk, Komitet Bibliografia polskich prac biochemicznych za lata 1945-1975-1982
20877Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieWybrane zagadnienia z górnictwa podziemnego-1979
20876Kalina Bartnicka ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, Zakład DziejówDziałalność edukacyjna Jana Sniadeckiego-1980
20875pod red. Czesława Nowińskiego i Andrzeja Batko przy współpracy Reginy S. Karpińskiej ; Polska AkademEwolucja biologiczna : związek organizacji i ewolucji w biologii : praca zbiorowa-1981
20874Stanisław Gebert ; Polska Akademia Nauk, Instytut Państwa i PrawaKongres Stanów Zjednoczonych Ameryki : zarys monografii-1981
20873Eligiusz Brzeżniak [et al.] ; ed. by Leszek Starkel and Alojzy Kowalkowski ; Polish Academy of ScienEnvironment of the Sant valley (southern Khangai Mountains) = Prirodnaja sreda doliny Sant (južnyj Changaj) : results of the Polish-Mongolian Physico--1980
20872Eligiusz Brzeżniak [et al.] ; ed. by Kazimierz Klimek and Leszek Starkel ; Polish Academy of ScienceVertical zonality in the southern Khangai Mountains (Mongolia) = Zonal'nost' južnogo sklona Changaja (Mongolija) : result of the Polish-Mongol-1980
20871pod red. Edwarda Hałonia ; Polska Akademia NaukNauka a rozwój kraju : wybrane problemy-1980
20870-1609 : tablice 521-570. Z. 12, Maciej Szarfenberg, Kraków 1527-1547 : tablice 571-600/ [red.] APolonia typographica saeculi sedecimi : tłocznie polskie XVI stulecia - monografie i podobizny zasobów drukarskich. Z. 11, Maciej i Paweł Wirzbiętowie-1981
20869red. naczelny Maria Renata Mayenowa ; kom. red.: Stanisław Bąk [et al.] ; [red. tomu Halina Górska, Słownik polszczyzny XVI wieku. T. 12, L - Łżywy-1979
20868pod red. i ze wstępem Witolda Taszyckiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoSłownik staropolskich nazw osobowych. T. 5 z. 3, (Śmigaj-Uznanic(s)ki)-1980
20867[red. nacz. Stanisław Urbańczyk] ; Polska Akademia NaukSłownik staropolski. T. 8 z. 5, Smętek-Stać-1980
20866[red. nacz. Stanisław Urbańczyk] ; Polska Akademia NaukSłownik staropolski. T. 8 z. 4, Skociec-Smętek-1980
20865pod red. Kazimierza Polańskiego ; [opracownia Barbara Czubaj-Stasiowa et al.]Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich : opracowany zespołowo. T. 1, A-M-1980
20864Polska Akademia Nauk. [Pracownia Słownika Łaciny Średniowiecznej, kierownik Marian Plezia ; współpraSłownik łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexikon mediae et infimae latinitatis Polonorum. T. 5 z. 3(37), Incisivus - industria-1980
20863[Teresa Gołębiowska et al.] ; pod red. Mieczysława KarasiaSłownik gwar polskich. T. 1 z. 1, A-Algiera-1979
20862red. Franciszek Sławski ; członkowie zesp. Wiesław Boryś [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet JęSłownik prasłowiański. T. 4, Dob'est"-druž'stvo-1981
20861oprac. pod red. Gerarda Labudy i Zdzisława Stiebera ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaSłownik starożytności słowiańskich : encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII. T. 7, Y-Ż i Suplementy-1982
20860Adam Smoliński ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukŚwiatłowody oraz ich zastosowania-1980
20859[prace Piotra Wildego, Antoniego Waltera, Waldemara Zawiszy] ; Polska Akademia Nauk, Instytut BudownSprężysto-plastyczne modele ośrodków rozdrobnionych : praca zbiorowa-1980
20858[red. nacz. Emanuel Rostworowski]Polski słownik biograficzny. T. 25 z. 1 [og. zb.] 104, Padło Jan - Parczewski Franciszek-1980
20857oprac. głównie na podstawie zapisów Stefana Hrabca przez zespół (Wanda Łukasik-Szulowska, Janusz RieAtlas gwar bojkowskich. T. 1 cz. 1-2, Mapy ; Wstęp, wykazy i komentarze do map 1-80-1980
20856Adam Mickiewicz ; oprac. Konrad GórskiPan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem-1981
20855Maria Honowska ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieEwolucja metod polskiego słowotwórstwa synchronicznego : (w dziesięcioleciu 1967-1977)-1979
20854pod red. Aliny Kowalczykowej ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań LiterackichRomantycy i rewolucja : studia-1980
20853Jan Kapała ; Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw Inżynierii ŚrodowiskaMetody ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z zakładów koksowniczych-1980
20852arszawy, styczeń 1978] / pod red. Bogdana Suchodolskiego ; Polska Akademia Nauk, Komitet Badań iModel wykształconego Polaka : materiały sesji naukowej, [Jabłonna-1980
20851Edward Dąbrowa ; trad. [du pol.] par Elżbieta Willman ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieL'Asie Mineure sous les Flaviens : recherches sur la politique provinciale-1980
Strona 243 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  |243|  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656