OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 240

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
21050Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział V Nauk o ZiemiDolina dolnej Wisły : praca zbiorowa pod red. Bolesława AugustowskiegoGdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział V Nauk o Ziemi-1982
21049Polska Akademia Nauk. [Pracownia Słownika Łaciny Średniowiecznej, kierownik Marian Plezia ; współpraSłownik łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexikon mediae et infimae latinitatis Polonorum. T. 5 z. 6(40), Intellectualis - intrudo-1982
21048Franciszek SikorskiOstatnia wieczerza : opowiadania sceniczne i słuchowiska radiowe-1981
21047Siergiej P. Trapeznikow ; [tł. [z ros.] S[wietłana] Orzechowska et al.]; Polska Akademia Nauk, WydziLeninizm a sprawa agrarno-chłopska-1982
21046Wszechnica Polskiej Akademii NaukLeki - wybrane zagadnienia-1981
21045Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Zespół Diagnostyki Maszyn Komitetu BDiagnostyka łożysk tocznych : praca zbiorowa-1980
21044Polska Akademia Nauk, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej ; [prace Tadeusza Barańskiego et al. ; redZastosowanie metody elementów skończonych w geotechnice : praca zbiorowa-1980
21043[red. nacz. Stanisław Urbańczyk] ; Polska Akademia NaukSłownik staropolski. T. 8 z. 7, Stryj-Szyszki-1981
21042oprac. Zofia Bukowcowa i Marian Kucała ; Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego. [Zakład HiBibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego. Cz. 2, Słownictwo ; Kontakty językowe-1981
21041Edmund Wnuk-Lipiński ; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i SocjologiiBudżet czasu - struktura społeczna - polityka społeczna-1981
21040Tadeusz Galarowski ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieZawoja-1980
21039oprac. głównie na podstawie zapisów Stefana Hrabca przez zespół (Janusz Rieger, Elżbieta Rudolf-ZiółAtlas gwar bojkowskich. T. 2 cz. 1-2, Mapy ; Wstęp, wykazy i komentarze do map 81-132-1981
21038composuerunt Sophia Włodek, Georgius Zathey, Marianus ZwiercanCatalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur = Katalog łacińskich rękopisów średniowiecz-1980
21037Jerzy W. Borejsza ; [trad. dall pol. Lodovico Tulli e Federico Sternini] ; Accademia Polacca delle SPolonia, Italia, Germania alla vigilia della seconda guerra mondiale-1981
21036Magdalena Tyszkiewicz ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział II Nauk Medycznych i BiologicznychWypowiedzi plastyczne młodocianych pacjentów psychiatrycznych : (analiza psychiatryczno-malarska)-1981
21035Jerzy Łojek ; [trad. en fr. par Monika Matysiak] ; L'Academie Polonaise des Sciences, l'InstLes journaux polonais d'expression francaise au siecle des lumieres = Czasopisma polskie w języku francuskim w epoce Oświecenia-1980
21034pod red. Zygmunta Kolankowskiego i Leona Łosia ; Polska Akademia Nauk, Archiwum oraz Koło ZBOWiD [ZwMateriały i dokumenty do dziejów nauki polskiej w czasie II wojny światowej-1980
21033Danuta Saul-KawkaCzasu jak na listek-1981
21032Ignacy TłoczekPolskie budownictwo drewniane-1980
21031organized by the Jagiellonian University in Cracow and the Linguistic Committee of Polish Academy ofJerzy Kuryłowicz (1895-1978) : materials from Scientific Session, held in Cracow on March 11th 1978-1980
21030[red. Radosław Cybulski]Współczesne polskie księgarstwo : mały słownik encyklopedyczny-1981
21029Jan Kochanowski ; red. nacz. Jerzy Woronczak ; kom. red. Władysław Floryan [et al.] oraz zespół opraDzieła wszystkie : wydanie sejmowe. T. 1, Psałterz Dawidów. Cz. 5, Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione-1990
21028Jan Kochanowski ; przygot. do dr. Mirosław Perz ; red. nacz. Jerzy Woronczak; kom. red. Władysław FlDzieła wszystkie : wydanie sejmowe. T. 1, Psałterz Dawidów. Cz. 4, Melodie na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione-1983
21027Jan Kochanowski ; red. nacz. Jerzy Woronczak ; kom. red. Władysław Floryan [et al.] oraz zespół opraDzieła wszystkie : wydanie sejmowe. T. wstępny, Wprowadzenie wydawnicze do edycji [...]. T. 2, Treny-1983
21026Rett Ryszard Ludwikowski ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowiePolska kultura polityczna : mity, tradycje i współczesność-1980
21025pod red. Mirosława Nowaczyka ; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i SocjologiiFilozofia i kultura włoska : zagadnienia współczesne : praca zbiorowa-1980
21024Przemysław Grudziński ; Polska Akademia Nauk, Instytut HistoriiPrzyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta (1933-1945)-1980
21023Jan PtasińskiZiemia płońska w latach 1939-1945-1981
21022Maria Przywecka-SameckaPoczątki drukarstwa muzycznego w Europie - wiek XV-1981
21021Maria Barbara Stykowa ; Polska Akademia Nauk, Instytut SztukiTeatralna recepcja Maeterlincka w okresie Młodej Polski-1980
21020Jan DrabinaKontakty Wrocławia z Rzymem w latach 1409-1517-1981
21019e libris manu scriptis collegit ed. Georgius Axer ; Academia Scientiarum Polona, Institutum Studiis Georgii Ticinii ad principes Radziwiłł epistulae (a. 1567-1585)-1980
21018Eugenia Sławińska ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychŻycie kulturalno-literackie Grudziądza w latach 1918-1939-1980
21017pod red. Czesława Burdzińskiego ; oprac. zespół Hanna Antkowiak [et al.] ; Polska Akademia Nauk, OśrOśrodki informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej w Wielkopolsce : informator-1980
21016[aut. prac Paul W. J. M. Boumans et al. ; red. nauk. Jerzy Fijałkowski] ; Polska Akademia Nauk, KomiWybrane zagadnienia emisyjnej i absorpcyjnej spektrometrii atomowej : praca zbiorowa-1981
21015Danuta KostewiczJaśniejszy odcień szarości-1981
21014Dorota ZiemińskaCień równoleżnika-1981
21013Mieczysław OrskiZamarznięty ocean-1981
21012Tadeusz Adamowicz ; Polska Akademia Nauk, Instytut SztukiWitraże fryburskie Józefa Mehoffera : monografia zespołu-1982
21011Monika Senkowska-Gluck ; Polska Akademia Nauk, Instytut HistoriiRządy napoleońskie w Ilirii 1809-1813-1980
21010pod red. Waldemara Voise i Zofii Skubała-Tokarskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki Z historii polskiej logiki : praca zbiorowa-1981
21009Józef Matuszewski ; Łódzkie Towarzystwo NaukoweRelacja Długosza o najeździe tatarskim w 1241 roku : polskie zdania legnickie-1980
21008Zofia Stoch, Leszek Stoch ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Nauk MineralogicznychWłasności technologiczne piasków szklarskich w świetle wyników badań mineralogicznych = Technologičeskie svojstva stekol'nych peskov v svete rezul-1980
21007Stanisław StachowskiStudien über die arabischen Lehnwörter im Ismanisch-Türkischen. T. 3, N-T-1981
21006Zbigniew Engel ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieDrgania w technice-1981
21005Franciszek Sowa ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieJęzyk słowacki-1980
21004Radosław Ł. Drwal ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk PsychologicznychOsobowość wychowanków zakładów poprawczych : badania nad funkcjami podkultury zakładowej-1981
21003oprac. Elżbieta Kowecka [et al.]Polska porcelana-1983
21002oprac. Anna Cieśla [et al.] ; pod red. Jana Dąbrowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii KWoryty : studium archeologiczno-przyrodnicze zespołu osadniczego kultury łużyckiej-1981
21001wybór i przekł. [z niem.] Berbard Antochewicz [et al.] ; wstęp Leon Szwed ; noty biogr. Kazimierz KaPoezja XX wieku : Austria, NRD, RFN, Szwajcaria-1980
Strona 240 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  |240|  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656