OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 239

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
21100Wojciech Radecki ; Polska Akademia Nauk, Instytut Państwa i PrawaPrawnokarna ochrona środowiska naturalnego w PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]-1981
21099pod red. Ludwika Bara ; Polska Akademia Nauk, Instytut Państwa i PrawaInstytucje prawne w gospodarce narodowej : (studia prawne) : praca zbiorowa-1981
21098Teresa ŻurawskaPolskie powozy-1982
21097Stanisław Leszczycki ; Accademia Polacca dela Scienze Biblioteca e Centro di Studi a RomaLinks between Italian and Polish cartography in the 15th and 16th centuries-1981
21096Zofia Zaron ; Polska Akademia Nauk, Instytut Języka PolskiegoZe studiów nad składnią i semantyką czasownika : polskie czasowniki z uzupełnieniem werbalnym oznaczające relację osobową z argumentem zdarzeniowym-1980
21095Edward Stachurski ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieFleksja Adolfa Dygasińskiego na tle polszczyzny drugiej połowy XIX wieku : badania statystyczne-1980
21094Alicja Piekiełko ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i TechnikiDwa osiemnastowieczne zielniki ze zbiorów Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego-1981
21093Stanisław Zabierowski ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KatowicachZe studiów nad Żeromskim - "Popioły"-1981
21092Polska Akademia Nauk, Komitet Badań MorzaXV i XIX Konferencja Naukowa Sekcji Oceanografii Fizycznej i Chemicznej Komitetu Badań Morza : [Gdynia 18-19. 10. 1978 i 2-3. 11. 1979]-1980
210910 / Tytus Liwiusz ; przeł. [z łac.] i oprac. Mieczysław Brożek ; koment. M. Brożek, Józef WolskiDzieje Rzymu od założenia miasta. Księgi 3-1981
21090Euzebiusz Okulanis ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział V Nauk o ZiemiStudium limnologiczne jezior raduńsko-ostrzyckich-1981
21089Beata Łyczko-Grodzicka ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieDyplomacja polska a Ententa Bałkańska 1933-1936-1981
21088Emanuel Vasiliu ; przeł. z rum. [przedm.] Roman WyborskiElementy semantycznej teorii języków naturalnych : semantyka logiczna zdań jądrowych-1981
21087pod red. Marii ŻmigrodzkiejProblemy polskiego romantyzmu : praca zbiorowa. Seria 3-1981
21086Stanislaw SrokowskiWtajemniczenie-1981
21085pod red. Stefana Strawińskiego ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział II Nauk Medycznych i BiologicEkologia ptaków wybrzeża : bocian biały, Ciconia ciconia (L.)-1980
21084red. nacz. Witold Czachórski ; red. Zbigniew Radwański ; [napisali Stefan Grzybowski et al.]System prawa cywilnego. T. 3 cz. 1, Prawo zobowiązań - część ogólna-1981
21083Jacek Lech ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury MaterialnejGórnictwo krzemienia spoleczności wczesnorolniczych na Wyżynie Krakowskiej : koniec VI tysiąclecia-1 połowa IV tysiąclecia p.n.e.-1981
21082Miłowit KunińskiMyślenie modelowe w socjologii Maxa Webera-1980
21081Jolanta Burbelka ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieEpoki i formacje : próba rekonstrukcji adaptacyjnej-1980
21080oprac. Mirosław KorolkoŚredniowieczna pieśń religijna polska-1980
21079Pod red. Ludwika Bara ; [zespół aut. L. Bar et al.] ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk PrawnychProblemy proworządności w działaniu administracji państwowej : materiały konferencji naukowej Komitetu Nauk Prawnych PAN, Warszawa 21-22 maja 1979 rok-1980
21078Mieczysław J. WarszawskiPoranne wygnania-1981
21077Ireneusz Bittner ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze PolskiejBrodziński - historiozof-1981
21076pod red. Wojciecha Gasparskiego i Danuty Miller ; przy współpracy Henryka Lewandowskiego i KrzysztofNauka, technika, systemy-1981
21075pod red. Stefana Żmudy ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Komisja Nauk demograficznych i Metody oceny efektywnego wykorzystania przestrzeni na potrzeby programowania rozwoju aglomeracji gospodarczych : praca zbiorowa-1980
21074Felicja Wysocka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoPolska terminologia lekarska do roku 1838. T. 1, Anatomia : proste prymarne nazwy nie motywowane-1980
21073Polska Akademia Nauk, Wydział I Nauk SpołecznychNa warsztatach historyków polskiej myśli politycznej-1980
21072oprac. Tadeusz Kłak ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań LiterackichŹródła do historii awangardy-1981
21071Wiesław Paweł Szymański"Odrodzenie" i "Twórczość" w Krakowie : (1945-1950)-1981
21070Józef SmagaDekadentyzm w Rosji-1981
21069Irena Bajerowa ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieWpływ techniki na ewolucję języka polskiego-1980
21068Lucjan Suchanek ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieLiteratura i kultura staroruska-1980
21067Barbara Czachórska ; Polska Akademia Nauk, Instytut Państwa i PrawaUmowy w zakresie informatyki i ochrona programów komputerowych-1980
21066Mieczysław Gębarowicz ; Polska Akademia Nauk, Instytut SztukiPoczątki malarstwa historycznego w Polsce-1981
21065Elżbieta Janus ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań LiterackichWykładniki intensywności cechy : (na materiale polskim i rosyjskim)-1981
21064Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Nauk MineralogicznychMineralogical, chemical and physical investigations of Broggi glacier Cordillera Blanca (Peru) = Wyniki mineralogicznych, chemicznych i fizycznych bad-1980
21063Zbigniew Salwa ; [trad. du pol. par Jerzy Pieńkos] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Państwa i PrawaPrecis de droit du travail de la Republique Populaire de Pologne-1981
21062Wanda Mossakowska ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury MaterialnejWalery Rzewuski (1837-1888) fotograf : studium warsztatu i twórczości-1981
21061Barbara LangeZabawa w pary-1981
21060Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieZagadnienia z mechaniki konstrukcji = Problems from mechanics of structures = Voprosy po mechanike konstrukcii-1981
21059Julia ZabłockaHistoria Bliskiego Wschodu w starożytności : (od początków osadnictwa do podboju perskiego)-1982
21058M[onsieur] de Mongrillon ; z fr. przeł., oprac. i wstępem opatrzyła Łucja Częścik ; Polska Akademia Pamiętnik sekretarza ambasady francuskiej w Polsce pod koniec panowania Jana III oraz w okresie bezkrólewia i wolnej elekcji po jego zgonie (1694-1698-1982
21057Marek Andrzejewski ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychSocjaldemokratyczna Partia Wolnego Miasta Gdańska : 1920-1936-1980
21056Jadwiga Czachowska, Roman LothPrzewodnik polonisty : bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie-1981
21055Kazimierz RymutNazwy miast Polski-1980
21054Stefan GrzybowskiDzieje prawa : opowieść, refleksje, rozważania-1981
21053Aleksander WojciechowskiMłode malarstwo polskie 1944-1974-1983
21052Jan Basara ; Polska Akademia Nauk, Instytut Języka PolskiegoZ zagadnień słownictwa gwarowego : terminologia obróbki drewna w dialektach polskich-1981
21051Barbara Zawadzka ; Polska Akademia Nauk, Instytut Państwa i PrawaModel przedstawicielstwa socjalistycznego : studium porównawcze z teorii reprezentacji-1980
Strona 239 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  |239|  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656