OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 236

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
21250Irena Twardowska ; Polska Akademia Nauk, Instytut Podstaw Inżynierii ŚrodowiskaMechanizm i dynamika ługowania odpadów karbońskich na zwałowiskach-1981
21249Arcangelo RossiGiordano Bruno e l'ereditá Copernicana-1981
21248Józef Bogusz, Bronisław Mach, Zdzisław Marek ; wstęp Julian Aleksandrowicz ; Polska Akademia Nauk, OProfesorowie Wydziału Lekarskiego UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego] jako uczeni i żołnierze ruchu oporu-1981
21247Izabela Dobosz ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowieOchrona własności intelektualnej-1981
21246Jacek Nalewajko ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział III - Nauk Matematyczno-PrzyrodniczychZróżnicowanie litofacjalne warciańskich glin morenowych w regionie łódzkim = Lithofacial differentiation of the Warta stadial tills in the Łódź region-1982
21245pod red. Kazimierza Żygulskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. [Zakład BadPrzemiany kultury klasy robotniczej w Polsce : praca zbiorowa-1982
21244pod red. Andrzeja ZahorskiegoWarszawa w wieku Oświecenia-1986
21243Cz. 1, Słownik historyczmo- geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu / Stefan ChmieSłownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. T. 8, Wielkopolska - woj. poznańskie-1982
21242Polska Akademia Nauk, Instytut Słowianoznawstwa ; [red. nauk. Halina Janaszek-Ivaničkova i Edward MaSłowianie w świecie antynorm Stanisława Przybyszewskiego : pokłosie międzynarodowej sesji naukowej zorganizowanej w 110 rocznicę urodzin Stanisława Pr-1981
21241Zygmunt Zbyrowski ; Polska Akademia Nauk, Komitet SłowianoznawstwaRosyjski poemat romatyczny-1981
21240pod red. Kazimierza Obuchowskiego i Władysława J[acka] Paluchowskiego ; Polska Akademia Nauk, InstytEfektywność a osobowość : praca zbiorowa-1982
21239Andrzej ŻurowskiWieczory popremierowe-1982
21238Janina Z. KlaveHistoria literatury portugalskiej : zarys-1985
21237Tadeusz Banaszczyk ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Komisja Filozofii i SocjologiiCzas jako kategoria społeczna : wstępne rozważania socjologiczne o czasie-1981
21236Władysław J. Paluchowski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i SocjologiiOsobowość a działanie-1981
21235Tadeusz Figielski ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukElektrony i defekty w półprzewodnikach-1981
21234ed. Mirosława Jastrzębska, Tadeusz Warmiński ; Polish Academy?of Sciences, Institute of PhysicsLattice defects in crystals : proceedings of the VI International Summer School on Lattice Defects in Crystals, Krynica, May 28- June 10, 1980-1981
21233ed. Jerzy M[arian] Langer ; Polish Academy of Sciences, Institute of PhysicsPhysics of semiconducting compounds : proceedings of the X Conference on Physics of Semiconducting Compounds, Jaszowiec, April 22-30, 1980-1981
21232ed. Zbigniew Kaczkowski, Henryk K. Lachowicz ; Polish Academy of Sciences, Institute of Physics [witPhysics of magnetic materials : proceedings of the I International Conference on Physic of Magnetic Materials, Jaszowiec, April 12-20, 1980-1981
21231Władysław Dowbor ; [z maszynopisu w jęz. fr. tł. Halina Górska i Zdzisława Jabłońska]Brazylia bez egzotyki : formowanie się kapitalizmu zależnego w Brazylii-1981
21230Karol Irzykowski ; oprac. Aleksandra BudreckaPałuba ; Sny Marii Dunin-1981
21229Jadwiga Zieniukowa ; Polska Akademia Nauk, Instytut SłowianoznawstwaRodzaj męski osobowy we współczesnych językach zachodniosłowiańskich-1981
21228Maria Rutkowska ; Polska Akademia Nauk, Komitet SłowianoznawstwaNie znane polszczyźnie rosyjskie prefigowane derywaty odczasownikowe z elementem -sja typu doležat'sja, priest'sja-1981
21227Zuzanna Topolińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoOpisy fonologiczne polskich punktów "Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego". Z. 1, Kaszuby, Wielkopolska, Śląsk-1982
21226Gerhard Helbig ; przeł. [z niem.] Czesława Schatte i Dorota MorciniecDzieje językoznawstwa nowożytnego-1982
21225Adam Mickiewicz ; oprac. Czesław Zgorzelski ; poezje Mickiewicza w kompozycjach muzycznych oprac. KoDzieła wszystkie. Seria 1, Dzieła poetyckie, proza artystyczna i pisma krytycznoliterackie. T. 1, Wiersze. Cz. 4, Wiersze, uzupełnienia i materiały-1986
21224Andrzej Kruczkowski"Dzieło Boże" w Hiszpanii-1982
21223Maria Korzeniewicz ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; [z prac Instytutu FOd ludowości ironicznej do ludowości mistycznej : przemiany postaw estetycznych Słowackiego-1981
21222pod red. Stanisława UrbańczykaJęzyk literacki i jego warianty : księga referatów VIII Sesji Międzynarodowej Komisji Słowiańskich Języków Literackich w listopadzie 1980 r. : praca z-1982
21221Jan MiodekRzecz o języku : szkice o współczesnej polszczyźnie-1983
21220Włodzimierz Szafrański ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejPłock we wczesnym Średniowieczu-1983
21219Stefan Kieniewicz ; Polskie Towarzystwo HistoryczneL'independence et la question agraire : esquisses polonaises du XIXe siecle-1982
21218Zofia Woźnicka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. Zakład Historii i Teorii Filmu i TelewizjiProblem kreacji i reprodukcji w filmie-1983
21217Jaroslav R. Daškevič, ?dvard Tryjarski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury MaterialnejKamennye baby pričernomorskich stepej = Baby kamienne stepów nadczarnomorskich = kolekcja z Askanii Nowej : kollekcija iz Askanii-Nova-1982
21216Ryszard Brykowski, Marian KorneckiDrewniane kościoły w Małopolsce Południowej-1984
21215Elżbieta TrelaPolskie placówki oświatowe i wychowawcze w Związku Radzieckim w latach 1943-1946 : liczebność i rozmieszczenie-1981
21214Thomas Lindsay Baker ; [tł. [z ang.] Arkadiusz Bryczkowski]Historia najstarszych polskich osad w Ameryce-1981
21213Wojciech Klimecki ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach, Komisja MetrologiiPerspektywy zastosowań laserów w analizie spektralnej-1981
21212Włodzimierz Wilczyński ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaKształtowanie się rosyjskiej marksistowskiej krytyki literackiej (1885-1917)-1981
21211Tadeusz Dzierżykray-Rogalski ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukPolska antropologia w Afryce-1981
21210Walentyna KorpalskiWładysław Eugeniusz Sikorski : biografia polityczna-1981
21209Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki ; [red. nauk. Wanda Szemplińska-StupnZagadnienia analogowej i hybrydowej symulacji układów dynamicznych : praca zbiorowa-1981
21208Zygmunt BartosikPrzemysł miedziowy-1981
21207Edward Komarnicki ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Budownictwa i Gospodarki WodneZagadnienia stosowania zewnętrznych ścian warstwowych w halowych budynkach dla zwierząt-1981
21206Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Zakład Problemów EnergetykiMetody modelowania i optymalizacji systemów energetycznych w warunkach niepewności : praca zbiorowa-1981
21205January Słupik ; Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaRola stoku w kształtowaniu odpływu w Karpatach fliszowych = Rol' sklona v formirovanii stoka v fliševych Karpatach = Role of slope in generation o-1981
21204ouvrage collectif dirige par Igor Andrejew ; [trad. [du pol.] par Maciej Szepietowski] ; Polska AkadDroit penal polonais-1982
21203Krzysztof Dybciak ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań LiterackichPersonalistyczna krytyka literacka : teoria i opis nurtu z lat trzydziestych-1981
21202Ryszard Handke ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; [Z prac Instytutu LiterUtwór fabularny w perspektywie odbiorcy-1982
21201Polish Academy of Sciences. Institute of Zoology ; [ed. by Wojciech Czechowski et al.]Species composition and origin of the fauna of Warsaw. P. 2-1982
Strona 236 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  |236|  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656