OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 235

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
21300Halina Juszczakowska ; Polska Akademia Nauk, Komitet NeofilologicznyLa fortune de "La Nouvelle Helo?se" de Jean-Jacques Rousseau dans la Pologne du XVIII?e siecle-1982
21299Barbara Kuźnicka ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i TechnikiKierunki rozwoju farmacji w Polsce epoki Oświecenia-1982
21298Danuta Rederowa, Bohdan Jaczewski, Waldemar Rolbiecki ; przedmową opatrzył Andrzej F[eliks] Grabski Polska stacja naukowa w Paryżu w latach 1893-1978-1982
21297Jadwiga Sutyła ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, Zakład Dziejów OMiejsce kształcenia dorosłych w systemie oświatowym II Rzeczypospolitej-1982
21296Jerzy Maternicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i TechnikiHistoriografia polska XX wieku. Cz. 1, Lata 1900-1918-1982
21295Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis ; compositus a Constantino Cl. JażdżewskiCatalogus manu scriptorum codicum medii aevi Latinorum signa 180-260 comprehendens = Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych obejmujący kodeksy -1982
21294Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki ; [kom. red. teksty polskie Józef Dzieje polskich, rosyjskich i radzieckich badań polarnych = Istoriâ pol'skih, russkih i sovetskih polârnych issledovanij; materialy III pol'sk-1982
21293Marek Gedl ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk HistorycznychCmentarzysko ze schyłku epoki brązu w Kietrzu. T. 1-1982
21292Barbara CzapikNadrealizm w literaturze serbskiej-1982
21291[red. nacz. Emanuel Rostworowski]. Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiPolski słownik biograficzny. T. 26 z. 2 [og. zb.] 109, Pigoń Stanisław - Piotr z Pisar i Rytra-1981
21290Janina Ławińska-TyszkowskaBukolika grecka-1981
21289Zygmunt AntkowiakPatroni ulic Wrocławia-1982
21288Jerzy Szymura ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Nauk FilozoficznychJęzyk, mowa i prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J[ohna] L[angshawa] Austina-1982
21287red. nacz. Maria Renata Mayenowa ; kom. red.: Maria Karpluk [et al.] ; [red. tomu Krystyna WilczewskSłownik polszczyzny XVI wieku. T. 14, Miejsce - Monument-1982
21286Jan Gliński, Kazimierz Boratyński, Stanisław Tołpa ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukAgrofizyka, nawożenie, biogeny torfopochodne-1982
21285[red. Janusz Łętowski, Jan Piotr Pruszyński] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaPrawo, administracja, gospodarka : księga ku czci Profesora Ludwika Bara-1983
21284Oskar Stanisław Czarnik ; Polska Akademia Nauk, Instytut Badań LiterackichProza artystyczna a prasa codzienna (1918-1926)-1982
21283Wojciech Materski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Krajów SocjalistycznychPolska a ZSRR : 1923-1924 : stosunki wzajemne na tle sytuacji politycznej w Europie-1981
21282Małgorzata Biernacka-Lubańska ; [transl. from. Pol. by Lorraine Tokarczyk]; Polish Academy of SciencThe roman and early - Byzantine fortifications of Lower Moesia and Northern Thrace-1982
21281Franciszek KusiakOsadnictwo wiejskie w środowiskach i północnych powiatach Dolnego Śląska w latach 1945-1949-1982
21280Tadeusz KotulaLes principales d'afrique : etude sur l'elite municipale nord - aficaine au Bas - Empire romain-1982
21279oprac. zespół pod kier. Barbary Krajewskiej-Tartakowskiej w składzie B. Krajewska-Tartakowska [et alSłownik polskich towarzystw naukowych. T. 3, Towarzystwa upowszechniające naukę działające obecnie w Polsce-1982
21278Teresa Podgórska ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychKomizm w twórczości Mikołaja Reja-1981
21277Józef WąsikKara krótkoterminowego pozbawienia wolności w Polsce-1982
21276pod red. Włodzimierza Borodzieja i Tadeusza Cegielskiego ; Polska Akademia Nauk, Wydział I Nauk SpołStosunki polsko-niemieckie 1831-1848 - Wiosna Ludów i okres ją poprzedzający : materiały konferencji Komisji Mieszanej UNESCO PRL-RFN [Polskiej Rzeczy-1981
21275Lech Piekarski ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukŚrodowiskowe czynniki ryzyka chorób nowotworowych-1981
21274Janina Jaworska ; Żydowski Instytut HistorycznyHenryka Becka "Bunkier 1944 roku"-1982
21273oprac. Małgorzata Obiała ; Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji NaukowejCzasopisma chemiczne systemu mikrofiszowego OIN PAN : przegląd abstraktowy-1981
21272Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Zespół Diagnostyki Maszyn Komitetu BDiagnostyka pojazdów : praca zbiorowa-1981
21271Homer ; przeł. [z grec.] Lucjan Siemieński ; wstępem poprzedziła Zofia Abramowiczówna ; wybór oprac.Odyseja : (wybór)-1981
21270Justyna Karaś ; Polska Akademia Nauk, Komitet SłowianoznawstwaProza Michała Bułhakowa : z zagadnień poetyki-1981
21269red. nauk. Danuta Palczewska, Aleksander Kumor ; Polska Akademia Nauk, Instytut Sztuki, Zakład HistoFilm i telewizja-1982
21268Tomasz Kocowski ; Polska Akademia Nauk, Komitet Badań i Prognoz "Polska 2000"Potrzeby człowieka : koncepcja systemowa-1982
21267pod red. Doroty Simonides i Henryka Borka ; [wstęp Wilhelm Szewczyk]Perspektywy badań śląskoznawczych : językoznawstwo, piśmiennictwo, folklorystyka : zbiór studiów-1981
21266materiały pod red. Bogdana Suchodolskiego ; [aut. Aleksandrowicz Julian et al.]; Polska Akademia NauStrategia życia : rozważania i dyskusje na sympozjum w Jabłonnie [listopad 1978 r.]-1983
21265Benedictus Hesse ; wydał, wstępem i komentarzem opatrzył Stanisław WielgusQuaestiones super octo libros "Physicorum" Aristotelis-1984
21264Krystyna Drat-Ruszczak ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk PsychologicznychOsobowościowe wyznaczniki efektywności w twórczości naukowej-1981
21263Jan MalickiMity narodowe - Lechiada-1982
21262do dr. przygot. i wstępem opatrzyła Aniela Chałubińska ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii NauListy Stanisława Lencewicza do Jadwigi Marszewskiej-Ziemięckiej-1981
21261pod red. Wojciecha Pietraszkiewicza ; Polska Akademia Nauk.Oddział w GdańskuNauka Polski Północnej : tradycje-osiągnięcia-perpektywy-1981
21260Janina Chodakowska ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, Zakład DziejRozwój szkolnictwa wyższego w Polsce Ludowej w latach 1944-1951-1981
21259Nicolas Ruwet ; przeł. z fr. Maria Wróblewska-WiaterWprowadzenie do gramatyki generatywnej-1982
21258wybór, wstęp i oprac. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz ; przypisy Jerzy Mańkowski i E. Sarnowska-TemeriuPoetyka okresu renesansu : antologia-1982
21257ed. by Marcin Rościszewski, Yakov G. Mashbits and Zuzanna Siemek ; Polish Academy of Sciences, InstiThird World geographical problems of development = Razvivajuščiesja strany geografičeskie problemy razvitija : proceedings of the III Polish-Soviet Se-1981
21256Janusz Ostoja-Zagórski ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Kultury MaterialnejPrzemiany osadnicze, demograficzne i gospodarcze w okresie halsztackim na Pomorzu-1982
21255Józef MatuszewskiNajstarsze polskie zdanie prozaiczne : zdanie henrykowskie i jego tło historyczne-1981
21254Maria KamińskaPsałterz floriański : monografia językowa. Cz. 1, Ortografia, fonetyka, fleksja imion-1981
21253Bronisław Rocławski ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychSystem fonostatystyczny współczesnego języka polskiego-1981
21252Jan Pachoński ; Polska Akademia Nauk, Oddział w KrakowiePomoc Krakowa dla Górnego Śląska w okresie powstań (1919-1921)-1981
21251Anna Borkiewicz-Celińska ; Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Instytut HiSłownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. T. 3, Słownik historyczno-geograficzny województwa płockiego w średniowieczu. Z. 2, K -1981
Strona 235 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  |235|  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656