OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 229

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
21600Aleksander Drygas ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział II Nauk Biologicznych i MedycznychAptekarstwo gdańskie : 1399-1939-1983
21599Boris W. Biriukow, Jefim S. Geller ; przeł. [z ros.] Jan Sarna; przedm. napisał Józef KosseckiCybernetyka w naukach humanistycznych-1983
21598[red. nauk. Jadwiga Zieniukowa] ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaStudia linguistica memoriae Zdislai Stieber dedicata : memoriały z sesji naukowej, Warszawa, 20-21 X 1981 r.-1983
21597pod red. Władysława Jacka Paluchowskiego ; Polska Akademia Nauk. Zakład PsychologiiZ zagadnień diagnostyki osobowości-1983
21596Szymon Zimorowic ; oprac. Ludwika ŚlękowaRoksolanki-1983
21595oprac. Stanisław Stabryła ; [przeł. z łac. Mieczysław Brożek et al.]Rzymska krytyka i teoria literatury : wybór-1983
21594Ignacy TłoczekPolskie snycerstwo-1984
21593Grażyna Skubisz ; Polska Akademia Nauk. Zakład AgrofizykiZagadnienie sprężystości źdźbła zbóż-1982
21592Stanisław Wyspiański ; oprac. Jan NowakowskiAchilleis ; Powrót Odysa-1984
21591Andrzej Abramowicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejDzieje zainteresowań starożytniczych w Polsce. Cz. 1, Od średniowiecza po czasy saskie i świt oświecenia-1983
21590Lesław Morawiecki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowiePoczątki mennictwa rzymskiego-1982
21589Stanisław K. Wiąckowski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieUrbanizacja a ochrona i ksztłtowanie środowiska-1982
21588Władysław Jan DynerZabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu-1983
21587Józef ŁaptosFrancuska opinia publiczna wobec spraw polskich w latach 1919-1925-1983
21586Henrik Ibsen ; przeł. [z niem.] Jacek Frühling, [z norw.] Józef Giebułtowicz ; oprac. Olga DobijankaWybór dramatów-1983
21585Kazimierz BraunWielka reforma teatru w Europie : ludzie - idee - zdarzenia-1984
21584Teresa SkubalankaHistoryczna stylistyka języka polskiego : przekroje-1984
21583Janusz Pałczyński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk PsychologicznychZaburzenia wzrokowego rozpoznawania przedmiotów na skutek uszkodzeń mózgu-1983
21582Kazimierz Kopecki ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukDziś i jutro energetyki w europejskich krajach socjalistycznych-1983
21581pod red. Eugeniusza Cnotliwego, Lecha Leciejewicza i Władysława ŁosińskiegoSzczecin we wczesnym średniowieczu : Wzgórze Zamkowe-1983
21580Stanisław StabryłaWergiliusz : świat poetycki-1983
21579par Elżbieta Olechowska"Pro Cn. Plancio" et "Pro C. Rabirio Postumo" la transmission des textes-1984
21578pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut BadaStudia o metaforze. Cz. 2-1983
21577S. Jodłowski i W. TaszyckiZasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym-1983
21576Jerzy Fabiszewski, Teresa Brej i Krzysztof BieleckiFitoindykacja wpływu huty miedzi na środowisko biologiczne-1983
21575[red. Zygmunt Ewy] ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Rolniczych i LeśnychRozród zwierząt i sztuczne unasienianie-1982
21574Jan Dębski ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaTwórczość rosyjskich sylabistów i tradycje literackie-1983
21573pod red. Jacka Jarymowicza i Zuzanny Smoleńskiej ; Polska Akademia Nauk. Zakład PsychologiiPoznawcze regulatory funkcjonowania społecznego-1983
21572[przeł. z serboch. Krystyna Bąk ; wstępem opatrzył Slobodan Perović]; Polska Akademia Nauk. InstytutJugosławiański kodeks zobowiązań-1983
21571[red. nauk. Wojciech Dzieniszewski, Stefan Jendo, Wojciech Marks] ; Polska Akademia Nauk. Instytut POptymalizacja wytrzymałościowa konstrukcji : praca zbiorowa-1983
21570Andrzej Gaberle, Janina Czapska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaPostępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego : (w świetle badań praktyki oraz opinii uczestników)-1983
21569Jan Gieroba, Kazimierz DreszerProces przemieszczania ziarna w przenośnikach śrubowych i zabierakowych-1984
21568Iryda Grek-Pabisowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaSłownictwo rosyjskiej wyspy gwarowej staroobrzędowców mieszkających w Polsce : rozwój i stan dzisiejszy-1983
21567[przedm. Janusz Jeljaszewicz] ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukProblemy współczesnej mikrobiologii-1983
21566Barbara Mazur ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk PedagogicznychWielopłaszczyznowa analiza procesu kształcenia-1983
21565Menander. Porównanie krytyczne Arystofanesa i Menandra / pseudo-Plutarch ; przeł. [z grec.] i opWybór komedii i fragmentów-1982
21564oprac. przez Zespół Instytutu Słowianoznawstwa PAN ; pod red. Franciszka Sławskiego ; członkowie zesSłownik prasłowiański. T. 5, Dr"gati -D'rav"-1984
21563Franciszek SikorskiZapytaj Joachima-1983
21562pod red. Idy Kurcz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiStudia z psycholingwistyki ogólnej i rozwojowej-1983
21561Zygmunt Grodziński ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieKrakowskie gawrony-1983
21560Andrzej KorzonPolsko-radzieckie kontakty kulturalne w latach 1944-1950-1983
21559Jadwiga Łuszczyńska ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychNazwy geograficzne Pomorza Gdańskiego z sufiksem -in--1983
21558Jan Mirosław Kasjan ; zeszyt pod red. Lucylli Pszczołowskiej; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LPolska zagadka ludowa-1983
21557Wespazjan Kochowski ; transkrypcję tekstu przygot. i posłowiem opatrzył Marian KaczmarekDzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego i inszych transakcyjej wojny tureckiej w roku 1683 szczęśliwie rozpoczętej-1983
21556Krzysztof FrysztackiOrganizacja życia społecznego w zbiorowości wielkomiejskiej : (sudium wybranych grup mieszkańców Krakowa)-1982
21555Henryk WolniakJa pójdę tam, gdzie anioł-1983
21554Bogusław Longchamps de Berier ; wstępem i komentarzem opatrzyli Włodzimierz Suleja, Wojciech WrzesińOchrzczony na szablach powstańczych ... : wspomnienia (1884-1918)-1983
21553[red. nauk. Witold Marciszewski ; aut. Kazimierz Czarnota et al.]Mała encyklopedia logiki-1988
21552[red. tomu introligatorstwo - Jerzy Celma-Panek, papiernictwo - Stefan Libiszowski]Współczesne polskie introligatorstwo i papiernictwo : mały słownik encyklopedyczny-1986
21551[kom. red. Tadeusz Teodorowicz-Todorowski (przewodn.) et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KatoModelowe formy zagospodarowania przestrzennego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego : praca zbiorowa. T. 5-1983
Strona 229 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  |229|  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656