OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 227

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
21700Anna Mackowicz ; [z prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego]Z problemów kształcenia literackiego w Polsce międzywojennej-1984
21699Jan CiechowiczSam na scenie : teatr jednoosobowy w Polsce : z dziejów form dramatyczno-teatralnych-1984
21698Edward A. Mazurkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk PedagogicznychSprawność działania socjalnego w pedagogice społecznej Heleny Radlińskiej : u źródeł zastosowań prakseologii w pracy socjalnej-1983
21697Aleksander Czerwiński, Lesław Dudek ; zdjęcia Mirosław CiunowiczSzabla żołnierza polskiego XIX i XX wieku w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie-1988
21696Walter Markov, Albert Soboul ; tł. [z niem.] Elke Morciniec ; red. nauk. Jan BaszkiewiczWielka Rewolucja Francuzów 1789-1984
21695Tomasz WituchGaribaldi-1983
21694[zespół red. Józef Popkiewicz, Bolesław Winiarski, Mirosława Klamut] ; Polska Akademia Nauk. OddziałProblemy rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przygranicznych-1983
21693pod red. Jerzego FabiszewskiegoBioindykacja skażeń przemysłowych i rolniczych : materiały pokonferencyjne-1983
21692ed. Julian Auleytner, Włodzimierz Zahorowski ; Polish Academy of Sciences. Institute of PhysicsInternational Seminar on X - Ray and Electron Spectroscopy, Jabłonna, May 19-21 1981 : [proceedings]-1983
21691Jan Szargut, Andrzej Ziębik ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja EnergetykiWpływ parametrów dmuchu i czynników paliwowo-redukcyjnych na wskaźniki energetyczne zespołu wielkopiecowego-1983
21690Bogdan Balcer ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejWytwórczość narzędzi krzemiennych w neolicie ziem Polski-1983
21689Andrzej Lubomirski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiO uogólnianiu w matematyce-1983
21688Maria Niewiadomska ; Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk EtnologicznychBibliografia etnografii polskiej za lata 1961-1969. Cz. 2-1983
21687aut. t. Igor Andrejew [et al.] ; pod red. Igora Andrejewa, Leszka Kubickiego, Jana Waszczyńskiego ; System prawa karnego : dzieło zbiorowe. T. 4 cz. 1, O przestępstwach w szczególności-1985
21686Lech Kostórkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaPrawne formy kooperacji państwowych gospodarstw rolnych z indywidualnie gospodarującymi rolnikami-1983
21685Juliusz Słowacki ; oprac. Mieczysław InglotBalladyna-1984
21684Teresa StawiarskaSzkła z okresu wpływów rzymskich z północnej Polski : studium technologiczne-1984
21683Jan Kapała ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Ochrony Środowiska Człowieka RegionOcena jakości powietrza w województwie katowickim-1983
21682Jolanta TubielewiczHistoria Japonii-1984
21681[aut. Bieńko Zygmunt et al.]Ewolucje polskiego systemu pracy w latach 1981-2000 : konferencja w Jabłonnie, 10-11 grudnia 1981 r.-1984
21680Polska Akademia Nauk. Komitet Badań i Prognoz "Polska - 2000" ; wybór mater. pod red. BogdanNauczyciel i młodzież : tradycje - sytuacja - perspektywy : konferencja w Jabłonnie, 24-26 listopada 1981 r.-1986
21679[red. Lech Leciejewicz]Obronność polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów-1984
21678Janusz Czerwiński, Krzysztof R. MazurskiOleśnica i okolice : przewodnik krajoznawczy-1985
21677pod red. Krystyny Korzon ; oprac. i przygot. do dr. Alina Łongiewska przy udziale Franciszki SawickiInwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. T. 8, Rękopisy 15061-15320 : papiery Wacława Gąsiorowskiego-1984
21676[red. tomu W.A. Djakow, Stefan Kieniewicz, Wiktoria Śliwowicka, F.I. Steblij]Społeczeństwo polskie i próby wznowienia walki zbrojnej w 1833 roku-1984
21675aut. Eugeniusz Rybka, Przemysław Rybka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i TeHistoria astronomii w Polsce. T. 2-1983
21674Jolanta Mindak ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaPeryfrastyczne konstrukcje predykatywne z parafrazą przymiotnikową (na materiale polskim, serbsko-chorwackim i macedońskim)-1983
21673Krzysztof KożuchowskiZmienność opadów atmosferycznych w Polsce w stuleciu 1881-1980-1985
21672Bogdan Zakrzewski"Boże coś Polskę" Alojzego Felińskiego-1983
21671wyd. i wstęp oprac. Elżbieta AleksandrowskaWiersze Józefa Morelowskiego-1983
21670pod red. Olgierda Czernego ; Polska Akademia Nauk. Oddział we WrocławiuOdra we Wrocławiu-1984
21669pod red. Krystyny Lutyńskiej i Andrzeja Pawła Wejlanda ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Wywiad kwestionariuszowy : analizy teoretyczne i badania empiryczne : wybór tekstów-1983
21668[red. nauk. Janusz Durko] ; [zespół aut. Babara Bratkowska et al.] ; Muzeum Historyczne m[iasta] st[Bibliografia Warszawy. [6], Wydawnictwa ciągłe 1929-1939 ; Wojna i okupacja 1939-1944-1984
21667Stanisław DąbrowskiKontrteksty teoretycznoliterackie-1983
21666Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Zakład Problemów EnergetykiEnergetyka a gospodarka okresu ograniczeń : praca zbiorowa-1983
21665pod red. Stanisława FrybesaProblemy życia literackiego w Królewstwie Polskim 2.[drugiej] połowy XIX wieku : studia-1983
21664pod red. Ewy Łętowskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaTendencje rozwoju prawa cywilnego : zbiór studiów-1983
21663[aut. Winfried Brohm et al. ; z niem. tł. Tadeusz Skoczny]Administracja Republiki Federalnej Niemiec-1983
21662Michał Psellos ; z grec. przeł., wstępem i komentarzem opatrzył Oktawiusz JurewiczKronika czyli Historia jednego stulecia Bizancjum (976-1077)-1985
21661Anna MitkowskaWambierzyce-1984
21660Zofia Klimaszewska ; Polska Akademia Nauk. Komitet NeofilologicznyDiminutive und augmentative Ausdrucksmöglichkeiten des Niederländischen, Deutschen und Polnischen : eine konfrontative Darstellung-1983
21659Wszechnica Polskiej Akademii NaukRadioizotopy w kardiologii-1983
21658Gabriela Zapolska ; oprac. i [wstęp] Tomasz WeissMoralność pani Dulskiej-1986
21657Elżbieta Belcarzowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoGlosy polskie w łacińskich kazaniach średniowiecznych. Cz. 2-1983
21656Tadeusz Żeleński Boy ; wstęp i wybór tekstów Tomasz Weiss; przypisy i objaśn. osób Roman HennelZnaszli ten kraj?... : (Cyganeria krakowska) oraz inne wspomnienia o Krakowie : (wybór)-1983
21655Tomasz NałęczPolska Organizacja Wojskowa 1914-1918-1984
21654Jan Wojciech ZawiszaPanegiryczny druk okolicznościowy epoki stanisławowskiej : [praca doktorska]-1984
21653Leszek Garlicki [et al. ; pod red. Mariana Rybickiego]Sąd Najwyższy w PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]-1983
21652[kom. org. Sympozjum Józef Oberc et al.] / Komitet Geodezji PAN [Polskiej Akademii Nauk], KomiteWspółczesne i neotektoniczne ruchy skorupy ziemskiej w Polsce = Recent and neotectonic crustal movements in Poland. T. 4, Materiały pokonferencyjne II-1983
21651red. tomu Andrzej Nadolski ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II-Nauk Historycznych i SpołecznycMediaevalia archaeologica-1986
Strona 227 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  |227|  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656