OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 221

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
22000Adam Massalski, Stanisław MeduckiKielce w latach okupacji hitlerowskiej : 1939-1945-1986
21999pod red. Lidii Koczniewskiej-Zagórskiej, Tadeusza W[acława] Nowackiego, Zygmunta Wiatrowskiego ; [auSłownik pedagogiki pracy-1986
21998ed. Władysław Czapliński ; [transl. from the Pol. by Janina Dorosz] ; Polska Akademia Nauk, Polskie The Polish Parliament at the summit of its development (16th - 17 th centuries] : anthologies-1985
21997Bogdan ZakrzewskiPan Tadeusz czyli Jeszcze Polska nie zginęła-1984
21996pod red. Stanisława Michalkiewicza ; w oprac. udział wzięli A[ntoni] Gładysz [et al.]. ; Polska AkadHistoria Śląska. T. 3, 1850-1918. Cz. 2, 1891-1918-1985
21995pod red. Stanisława Michalkiewicza ; w oprac. udział wzięli A[ntoni] Gładysz [et al.]. ; Polska AkadHistoria Śląska. T. 3, 1850-1918. Cz. 2, 1891-1918-1985
21994Maria GołaszewskaPoetyka faktu-1984
21993ed. by Piotr SztompkaMasters of Polish sociology-1984
21992Barbara Rykiel-KempfBudowa słowotwórcza nazw zbiorowych w języku polskim XVII wieku-1985
21991Ignacy Krasicki ; oprac. Sante GraciottiWybór liryków-1985
21990ze staroislandzkiego przeł. i oprac. Apolonia Załuska-StrömbergEdda poetycka-1986
21989oprac. Bronisław Rocławski ; [red. nauk. Jadwiga Zieniukowa] ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowiaIndeks a tergo do Słownika gwar kaszubskich Bernarda Sychty-1991
21988Alicja Falniowska-GradowskaKrólewszczyzny i starostowie w dawnej Rzeczypospolitej-1984
21987Jerzy Lisiewicz, Paulin Moszczyński ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieRak a palenie tytoniu-1984
21986Andrzej WróbelPrawna ochrona gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym-1984
21985przez Adama Mickiewicza ; [posł. napisał Janusz Odrowąż-Pieniążek]Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. T. 1-2-1984
21984Wiktor SteffenSłownik warmiński-1984
21983oprac. Łucja Częścik [et al.] ; pod red. Krystyny Korzon ; Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy im.Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. T. 9, Rękopisy 15321-1568-1984
21982Henrik Ibsen ; przeł. [z niem.] Jacek Frühling, [z norw.] Józef Giebułtowicz ; oprac. Olga DobijankaWybór dramatów-1983
21981Władysław T. KuleszaKoncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935-1985
21980[red. tomu i przedm. Ryszard Manteuffel]Struktura i ekonomika polskiego rolnictwa-1984
21979oprac. [z. 2] Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Franciszek Sikora, J. Wiśniewski ; przy współpr. Jacka LubSłownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. T. 5-7, Małopolska. T. 5, Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w -1985
21978oprac. Teresa Branicka [et al.] ; pod red. Danuty Buttler ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PoSłownik polskich form homonimicznych-1984
21977Irena SzalonekZwiązek fluoru w rejonach dużych źródeł emisji oraz możliwości biologicznej aktywizacji rejonów skażonych-1985
21976pod red. Kazimierza Wojciechowskiego ; przy współpracy Czesława Maziarza i Jadwigi NowakEncyklopedia oświaty i kultury dorosłych-1986
21975Aleksander Fredro ; wstęp i przypisy Mieczysław InglotPan Geldhab-1984
21974Zygmunt StoberskiHistoria literatury litewskiej : zarys-1986
21973Karolina TargoszJana Sobieskiego nauki i peregrynacje-1985
21972Marek CzaplińskiBiurokracja niemieckiego imperium kolonialnego : charakterystyka urzędników kolonialnych-1985
21971Tadeusz Kotarbiński ; pod red. Janiny Kotarbińskiej ; przedm. Jerzy Pelc ; Polska Akademia Nauk. WydMyśli o ludziach i ludzkich sprawach-1986
21970Jan Krzysztof SolarzNarodowe style zarządzania - mity czy fakty?-1984
21969Ewa Rzetelska-Feleszko, Jerzy DumaDawne słowiańskie nazwy miejscowe Pomorza Środkowego-1985
21968Joanna SokołowskaGeneza i konsekwencje rozbieżności między celami życzeniowymi a realistycznymi w sytuacji zadaniowej-1984
21967Teresa StawiarskaPaciorki szklane z obszaru Polski północnej w okresie wpływów rzymskich-1985
21966Maria JarymowiczSpostrzeganie własnej indywidualności : percepcja i atrakcyjność odrębności własnej osoby od innych ludzi-1984
21965Józef DużykHenryk Siemiradzki : życie i twórczość-1984
21964red. nacz. Włodzimierz Berutowicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa ; red. Władysław System prawa procesowego cywilnego. T. 3, Zaskarżanie orzeczeń sądowych-1986
21963Wiktor JackiewiczArchitektura nie tylko teatru-1984
21962oprac. Ryszard Marciniak, Michał Muszyński, Jacek Wiesiołowski ; [red. nauk. J. Wiesiołowski] ; PolsKatalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w[iek]. T. 2-1985
21961Zenon SobierajskiTeksty gwarowe z zachodniej Wielkopolski-1985
21960pod red. Stanisława Michalkiewicza ; [oprac. Tadeusz Baran et al.] ; Dolnośląskie Towarzystwo SpołecKamienna Góra : monografia geograficzno-historyczna miasta i okolic-1985
21959w przekł. [z jid.] Jerzego Ficowskiego ; [oprac. graf. Wanda Ficowska]Rodzynki z migdałami : antologia poezji ludowej Żydów polskich-1988
21958Danuta DobrowolskaWartość pracy dla jednostki w środowisku przemysłowym-1984
21957pod red. Antoniego Gąsiorowskiego ; oprac. Maria Bielińska, A. Gąsiorowski, Jerzy Łojko ; Polska AkaUrzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku : spisy. T. 1, Wielkopolska : (województwa poznańskie i kaliskie). Z. 1, Urzędnicy wielkopolscy XII--1985
21956oprac. Małgorzata Górkiewiczowa ; przy współudz. Barbary Morawskiej-NowakBibliografia publikacji pracowników Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (1954-1983)-1984
21955Jan SamekPolskie złotnictwo-1988
21954Barbara Jaroszewicz-KleindienstCzechy i Czesi w opiniach polskich pamiętnikarzy XIX wieku-1985
21953[red. Irena Kałuża et al.]Litterae et lingua : in honorem Premislavi Mroczkowski-1984
21952Bohdan Baranowski, Krzysztof BaranowskiHistoria Azerbejdżanu-1987
21951Barbara BokusNawiązywanie interakcji społecznych przez małe dziecko-1984
Strona 221 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  |221|  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656