OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 219

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
22100Ryszard BrykowskiŁemkowska drewniana architektura cerkiewna : w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej-1986
22099[red. Piotr Wyrost]Dawna fauna Śląska w świetle badań archeologicznych-1985
22098pod kier. Adama Ginsberta-GebertaEkonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska : praca zbiorowa-1985
22097Zbigniew DunajskiPomiary i analiza pól magnetycznych generowanych przez narządy człowieka-1985
22096Juliusz Słowacki ; oprac. Marian UrselBeniowski-1985
22095red. tomu Bogdan Suchodolski, Jerzy Kubin ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukNauka w kulturze ogólnej. Cz. 2, Problemy upowszechniania nauki-1985
22094pod red. Jolanty Maurin Białostockiej i Janusza Derwojeda ; zespół red. Irena Balowa [et al. ; współSłownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.) : malarze, rzeźbiarze, graficy. T. 4, Kl-La-1986
22093wyd. i oprac. Mirosław Korolko / pod red. Janusza Pelca ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LCochanowiana. 2, Materiały do dziejów twórczości Jana Kochanowskiego z lat 1551-1625-1986
22092pod red. Janusza Pelca ; wyd. i oprac. Maria Garbaczowa i Wacław Urban ; [transkr. XVI-wiecznych tekCochanoviana. 1, Źródła urzędowe do biografii Jana Kochanowskiego-1985
22091Adam Mickiewicz ; oprac. Czesław Zgorzelski ; poezje Mickiewicza w kompozycjach muzycznych oprac. KoDzieła wszystkie. Seria 1, Dzieła poetyckie, proza artystyczna i pisma krytycznoliterackie. T. 1, Wiersze. Cz. 4, Wiersze, uzupełnienia i materiały-1986
22090Rudolf Mokrosz ; Polska Akademia NaukWprowadzenie do mechaniki budowli liniowych zagłębionych w gruncie na terenach górniczych-1985
22089red. tomu Bogdan Suchodolski, Jerzy Kubin ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukNauka w kulturze ogólnej. Cz. 1, Problemy upowszechniania postawy naukowej-1985
22088Ewa KosowskaLegenda - kanon i transformacje : św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej-1985
22087Janusz Łętowski ; Polska Akademia NaukAdministracja, prawo, orzecznictwo sądowe-1985
22086Józef BudzyńskiHoracjanizm w liryce polsko-łacińskiej Renesansu i Baroku-1985
22085Adam StrzałkowskiZ najnowszych osiągnięć fizyki-1985
22084Hanna DomańskaPuck-1985
22083oprac. Ewa Maria RóżańskaSztuka marynistyczna - malarstwo, rysunek, rzeźba : (katalog zbiorów zgromadzonych w latach 1960-1979)-1986
22082Romualda Pęgierska-Piotrowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaZnaczenie prac Włodzimierza Andriejewicza Francewa dla słowianoznawstwa polskiego-1986
22081[red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiPolski słownik biograficzny. T. 28 z. 3 [og. zb.] 118, Prażmowska Teresa-Prugar Bronisław-1985
22080pod red. Witolda Taszyckiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. [Pracownia AntroponiSłownik staropolskich nazw osobowych. T. 7, Suplement. Z. 2, (K-R)-1985
22079[kom. red. Stanisław Urbańczyk red. nacz.] ; Polska Akademia NaukSłownik staropolski. T. 9 z. 4 (58), Twój - Uczynić-1985
22078pod kier. Janusza Riegera ; oprac. głównie na postawie zapisów Stefana Hrabca przez zespół [...] WanAtlas gwar bojkowskich. T. 5 cz. 1-2, Mapy ; Komentarze do map 241-295-1985
22077Wszechnica Polskiej Akademii Nauk ; [red. tomu Janusz Żarnowski]Życie polityczne w Polsce : 1918-1939-1985
22076Małgorzata Rejman, Regina TruszkowskaMetody oceny wpływu przemysłu paliwowo-energetycznego na środowisko przyrodnicze-1985
22075Alina Miąsik [et al.]Sucha glinowo-miedziowa metoda usuwania dwutlenku siarki z przemysłowych gazów odlotowych-1985
22074Jarosław Komorowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiPolskie życie teatralne na Podolu i Wołyniu do roku 1863-1985
22073Lew Tołstoj ; przeł. [z ros.] Jadwiga Dmochowska [et al.] ; wybrał, wstępem i przypisami opatrzył RyOpowiadania i nowele : wybór-1985
22072Lew Tołstoj ; przeł. [z ros.] Jadwiga Dmochowska [et al.] ; wybrał, wstępem i przypisami opatrzył RyOpowiadania i nowele : wybór-1985
22071Marcin CzerwińskiKultura i jej badanie-1985
22070Zygmunt AntkowiakPomniki Wrocławia-1985
22069Halina Florkowska-FrančićEmigracyjna działalność Agatona Gillera po powstaniu styczniowym-1985
22068Maria Przywecka-SameckaDrukarstwo muzyczne w Europie do końca XVIII wieku-1987
22067Herbert George Wells ; przeł. [z ang.] Feliks Wermiński ; przekł. zweryfikował i oprac. Juliusz K. PWehikuł czasu-1985
22066Stanisław RespondKościół w dziejach języka polskiego-1985
22065oprac. [z. 2] Zofia Leszczyńska-Skrętowa, Franciszek Sikora, J. Wiśniewski ; przy współpr. Jacka LubSłownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. T. 5-7, Małopolska. T. 5, Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w -1985
22064Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoAtlas gwar mazowieckich. T. 7 cz. 2, Wykazy i komentarze do map 301-350-1985
22063Józef Andrzej GierowskiHistoria Włoch-1986
22062Bernard Sychta ; Polska Akademia Nauk. Komitet JęzykoznawstwaSłownictwo kociewskie na tle kultury ludowej. T. 3, O - Ż-1985
22061Krystyna KonstankiewiczPorowatość gleby : definicje i metody oznaczania-1985
22060[red. nauk. Jadwiga Majowa]Językowe zróżnicowanie terytorialne wobec wpływu czynników pozajęzkowych-1985
22059Juliusz Słowacki ; oprac. Mieczysław InglotFantazy-1985
22058pod red. Mariana Rybickiego ; aut. Jerzy Ciemniewski [et al.]Studia nad rządem PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] w latach 1952-1980-1985
22057Jerzy Snopek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichObjawienie i oświecenie : z dziejów libertynizmu w Polsce-1986
22056Andrzej Tadeusz KijowskiTeoria teatru-1985
22055Wiesława SiedleckaPolskie zegary-1988
22054Piotr Zaremba ; Polish Academy of Sciences. Architecture and Town-Planning CommitteeUrban ecology in planning-1986
22053Witold Stępniewski, Jan GlińskiReakcja roślin na stan aeracji gleby-1985
22052[red. tomu W. Djakow, Stefan Kieniewicz ; do dr. przygot. S. Kieniewicz, Franciszka Ramotowska, WiktDokumenty terenowych władz cywilnych powstania styczniowego = Dokumenty povstančeskogo provincial'nogo upravlenija : 1862-1864 = 1862-1864-1986
22051Maria Nowicka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejMalarstwo antyczne : zarys-1985
Strona 219 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  |219|  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656