OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 218

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
22150Henryk Jabłoński ; Polska Akademia NaukOpinia, parlament, prasa : wstęp do badań roli opinii publicznej w epoce rozkwitu kapitalizmu-1986
22149Szymon Szymonowic ; oprac. Jacek SokolskiSielanki-1985
22148Witold Stępniewski, Jan GlińskiMetody pomiaru aeracji gleb-1985
22147Józef Makowiecki ; Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk RolniczychPlonowanie pszenicy ozimej w zróżnicowanych warunkach przyrodniczych-1985
22146Klemens Trzebiatowski ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychSzkolnictwo w województwie pomorskim w latach 1920-1939-1986
22145Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek ; przejrzał i uzup. Stanisław BurkotStara baśń : powieść z IX wieku-1988
22144Henryk SzlajferModernizacja zależności : kapitalizm i rozwój w Ameryce Łacińskiej-1985
22143pod red. Barbary ZawadzkiejSystem terenowych organów władzy i administracji państwowej w europejskich państwach socjalistycznych-1985
22142Ireneusz Bobrowski ; Polska Akademia NaukCechy subkategoryzacyjne polskich czasowników przechodnich-1985
22141Maria Jastrzębska-Mamełka ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-PrzyrodniczycInterglacjał eemski i wczesny Vistulian w Zgierzu-Rudunkach na Wyżynie Łódzkiej-1985
22140Iwo SzlesińskiSłownictwo wojskowe w wybranych tekstach literackich i historycznych XVII wieku-1985
22139Augustyn PonikiewskiLudy gospodarki żarowej w Azji południowo-wschodniej-1985
22138Rozemaria Krystyna TertelWesentliche interimsprachliche Erscheinungen als Auswirkung der sprachlichen Redundanz-1985
22137pod red. Adama JaroszaNowe roździeńsciana-1985
22136Paweł Daniłowicz, Paweł B[enedykt] Sztabiński ; praca pod red. Krystyny Lutyńskiej i Jana LutyńskiegAnalizy i próby technik badawczych w socjologii. T. 6, Zmienne osobowe w badaniach socjologicznych, analizy weryfikacyjne-1986
22135Anna Potocka-HoserAktywiści organizacji społecznych i politycznych w zakładzie przemysłowym : obraz własnej osoby i otoczenia społecznego w latach 1978 i 1981-1985
22134Grzegorz RaczyńskiWykorzystanie aminokwasów uzupełniających niedoborowe białko paszy przez rosnące zwierzęta-1985
22133[red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiPolski słownik biograficzny. T. 28 z. 4 [og. zb.] 119, Prugar Bronisław - Przerębski Mikołaj-1985
22132[poszczeg. rozdz. napisali J. S. Piątowski et al.] ; pod red. Józefa St[anisława] Piątowskiego ; PolSystem prawa rodzinnego i opiekuńczego : praca zbiorowa. Cz. 1-1985
22131red. nacz. Maria Renata Mayenowa ; kom. red. Maria Karpluk [et al.] ; Polska Akademia Nauk. InstytutSłownik polszczyzny XVI wieku. T. 16, Namacać - Nić-1985
22130Katarzyna Duczkowska-MałyszZiemia w polityce rolnej PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej]-1985
22129Wojciech RadeckiOdpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska : studium prawnoporownawcze-1985
22128Romuald Schild, Halina Królik, Maria Marczak ; przy współudz. Willema G. Mooka (datowanie C14) ; PolKopalnia krzemienia czekoladowego w Tomaszowie = A chocolate flint mine at Tomaszów-1985
22127Marek Blaszke ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiMably - między utopią a reformą-1985
22126Stanisław Jedynak ; bibliogr. oprac. Lech ZdybelEtyka w Polsce : słownik pisarzy-1986
22125Barbara Manikowska ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-PrzyrodniczychO glebach kopalnych, stratygrafii i litologii wydm Polski środkowej-1985
22124Maria Żemigała ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział II, Nauk Historycznych i SpołecznychOgrzewanie piecowe na zamku w Bolesławcu nad Prosną : XIV-XVII w.-1987
22123Zbigniew KiereśSzlachta i magnateria Rzeczypospolitej wobec Francji w latach 1573-1660-1985
22122Kazimierz Kelles-Krauz ; pod red. i ze wstępem Feliksa Tycha ; zebrali i oprac. Wiesław Bieńkowski, Listy. T. 1, 1890-1897 : listy 1-366. T. 2, 1898-1905 : listy 367-387 [i. e. 834]-1984
22121Kazimierz Kelles-Krauz ; pod red. i ze wstępem Feliksa Tycha ; zebrali i oprac. Wiesław Bieńkowski, Listy. T. 1, 1890-1897 : listy 1-366. T. 2, 1898-1905 : listy 367-387 [i. e. 834]-1984
22120Józef Mroziński ; do dr. przygot. Zofia Florczak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichDzieła wszystkie. T. 1-1986
22119Barbara Kunicka-MichalskaGrzywna w prawie karnym i polityce karnej Ludowej Republiki Bułgarii-1985
22118Józef PopkiewiczCeny a reforma gospodarcza-1984
22117Zenon Borucki ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. [Prace KOsobowość a przystosowanie zawodowe marynarza-1986
22116Elżbieta Wiśniewska ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaWasyl Stefanyk w obliczu Młodej Polski-1986
22115Eugeniusz IwanoykoSala Czerwona ratusza gdańskiego-1986
22114Stanisław SalmonowiczFryderyk II-1985
22113Mirosław Chudek, Lucjan StefańskiLoads and stress occuring in the orogen in the vicinity of wall headings remains of coal seams and barrier pillars in underground mines-1985
22112Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek; przejrzał i uzupełnił Stanisław BurkotDziecię Starego Miasta : obrazek narysowany z natury-1987
22111Włodzimierz Piątkowski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieLecznictwo niemedyczne w Polsce w XX wieku-1988
22110Władysław Górski, Zofia DominiczakProblematyka prawna przewozu osób-1987
22109Józef KrzyżewskiKał bydlęcy jako składnik dawek pokarmowych dla młodego bydła opasowego-1985
22108Maciej SuffczyńskiElectrons in solids-1985
22107[red. scientifique Anna Jędrzejewska, Ewa Łętowska ; trad. du pol.] ; Polska Akademia Nauk. InstytutProblemes du droit civil contemporain en Pologne = Fragen des gegenwärtigen Zivilrechts in Polen-1986
22106Theorodicus de Magdeburg ; hsrg. von Zdzisław KuksewiczQuaestiones super "De substantia orbis" : ein averroistischer Text aus dem 14 Jh.-1985
22105Witold Hensel, Sarunas MilisauskasExcavations of Neolithic and Early Bronze Age sites in South-Eastern Poland-1985
22104Halina MieczkowskaDenominalne derywaty czasownikowe o formantach prefiksalno-sufiksalnych w języku polskim i słowackim-1985
22103Franciszek RyszkaPaństwo stanu wyjątkowego : rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy-1985
22102pod red. Bazylego Białokozowicza ; Polska Akademia NaukTeoretyczne problemy budownictwa socjalistycznego : materiały z sesji naukowej, Warszawa 21-24 maja 1984 r.-1984
22101Wacław JankowskiWpływ poziomu żywienia na efektywność użytkowania mlecznego krów rasy czarno-białej i mieszańców po buhajach holsztyńsko-fryzyjskich-1985
Strona 218 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  |218|  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656