OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 217

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
22200Dorota Praszałowicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badania PoloniiAmerykańska etniczna szkoła parafialna : studium porównawcze trzech wybranych odmian instytucji-1986
22199Andrzej Gołąb, Janusz ReykowskiStudia nad rozwojem standardów ewaluatywnych-1985
22198Pär Lagerkvist ; wybór i przekł. [ze szw.] Zygmunt Łanowski ; wstęp Andrzej Chojecki ; przypisy Z. ŁWybór prozy-1986
22197oprac. Janina Wiercińska, Maria Liczbińska, Hanna Faryna-Paszkiewicz ; Polska Akademia Nauk. InstytuPolska bibliografia sztuki 1801-1944. T. 3, Rzeźba-1986
22196Piotr PłoszajskiMiędzy refleksją a działaniem : dylematy praktycznej teorii zarządzania-1985
22195Wanda SułkowskaKoncepcje społeczno-ekonomiczne i działalność Feliksa Młynarskiego-1985
22194Wanda Stęślicka-MydlarskaKalejdoskop antropologiczny-1985
22193Krzysztof Woźniakowski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowiePolska literatura Wileńszczyzny : 1944-1984-1985
22192Henryk DomańskiRola klasyfikacji zawodów w analizie struktury społecznej-1985
22191pod red. Witolda Hensla, Giuseppe Donato, Stanisława Tabaczyńskiego ; Polska Akademia Nauk. InstytutTeoria i praktyka badań archeologicznych. T. 1, Przesłanki metodologiczne-1986
22190oprac. Andrzej Śródka, Paweł SzczawińskiBiogramy uczonych polskich : materiały o życiu i działalności członków AU [Akademii Umiejętności] w Krakowie, TNW [Towarzystwa Naukowego Warszawskiego-1985
22189Grażyna Rosińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Zakład Badań KOptyka w XV wieku = Fifteenth-century optics : między nauką średniowieczną a nowożytną = between medieval and modern science-1986
22188pod red. Jerzego Wiśniewskiego ; oprac. Stefan Chmielewski, Krystyna Górska-Gołaska i Jerzy LucińskiSłownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. T. 8, Wielkopolska - woj. poznańskie. Cz. 1, Słownik historyczno-geograficzny wojewódz-1986
22187pod red. Witolda Hensla, Giuseppe Donato, Stanisława Tabaczyńskiego ; Polska Akademia Nauk. InstytutTeoria i praktyka badań archeologicznych. T. 1, Przesłanki metodologiczne-1986
22186Jan KochanowskiTreny-1986
22185Janusz Lalewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichSocjologia komunikacji literackiej : problemy rozpowszechniania i odbioru literatury-1985
22184Józef Żerko ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychSzkolnictwo ogólnokształcące dla pracujących województwa gdańskiego w latach 1945-1975-1986
22183Marek J. MalinowskiIdeologie afrykańskie 1945-1985-1986
22182pod red. Antoniego Gąsiorowskiego ; oprac. Janusz Bieniak i Alicja Szymczakowa ; Polska Akademia NauUrzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku : spisy. T. 2, Ziemia łęczycka, sieradzka i wieluńska. Z. 1, Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńs-1985
22181Stanisław Stawicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiPapirusy tebańskie : antyczne źródło wiedzy o technikach artystycznych-1987
22180Wacław Mucha ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaOpowiadania satyryczne i humorystyczne Michaiła Zoszczenki : (1921-1932) : z zagadnień poetyki i komunikacji literackiej-1985
22179oprac. Wanda Chmielak-Załęska ; [red. nauk. cyklu Ryszard Brykowski] ; Polska Akademia Nauk. InstytuInwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce. Z. 7, Kościoły na Mazowszu w XVI wieku : (Białynin, Bukówno, Długa Kościelna, Janisławice-1985
22178Stanisław StabroLegenda i twórczość Marka Hłaski-1985
22177Hubert Górnowicz ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychToponimia powiatu starogardzkiego-1985
22176pod red. Janusza Reykowskiego, Olgi W. Owczynnikowej i Kazimierza ObuchowskiegoStudia z psychologii emocji, motywacji i osobowości-1985
22175Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; pod red. Janusza SławińskiegoTeoretycznoliterackie tematy i problemy : [referaty na XX Konferencję Teoretycznoliteracką, Rynia, 6-11 kwietnia 1981 r.]-1986
22174Ryszard WawrzyńczakO pewnym modelu działania i dwu jego aplikacjach-1985
22173Sofokles ; przeł. [z grec.] i oprac. Mieczysław BrożekAntygona-1986
22172pod kier. Janusza Riegera ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaAtlas gwar bojkowskich. T. 6 cz. 1, Mapy. Cz. 2, Komentarze do map 296-351-1986
22171wybrał i objaśnił Bolesław Przybyszewski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Teorii Cracovia artificum. Supplementa. [1], Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z najdawniejszych oficjaliów krakowskich, lata 1410-1412 oraz 1421-1-1985
22170pod red. Janusza Sztumskiego i Jacka WodzaWybrane problemy przeobrażeń społecznych Górnego Śląska : praca zbiorowa-1985
22169by Franciszek Kokot ; Polish Academy of Sciences. Section VI of Medical SciencesEndocrine abnormalities associated with acute renal failure-1985
22168pod red. Gerarda Labudy i Antoniego Gąsiorowskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaSłownik starożytności słowiańskich : encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII. T. 7 cz. 2, Suplement : A-C-1986
22167Jadwiga Czachowska, Maria Krystyna Maciejewska, Teresa Tyszkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Literatura polska i teatr w latach II wojny światowej : bibliografia. T. 3, Hasła rzeczowe, teatr polski, literatury obce, aneks, indeksy-1986
22166Krystyna PoklewskaKrew na śniegu : rzecz o rabacji galicyjskiej w literaturze polskiej-1986
22165pod red. Wincentego OkoniaO sytuacji w naukach pedagogicznych-1985
22164Stanisław DziadekPowiązania produkcyjno-przestrzenne okręgów przemysłowych makroregionu południowego-1985
22163Aleksandra TokarzRola motywacji poznawczej w aktywności twórczej-1985
22162Iskra AngełowaCharakterystyka interpunkcji polskiej w świetle norm i praktyk-1985
22161pod red. Tadeusza Bujnickiego i Wojciecha WyskielaPisarz na obczyźnie : praca zbiorowa-1985
22160Włodzimierz Ługowski ; polska Akademia NaukKategoria zmiany jakościowej a biogeneza-1985
22159Jadwiga Wróblewska ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychSzwecja wobec powstania styczniowego-1986
22158Kazimierz GodłowskiPrzemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim-1985
22157Maria Stachurka-GellerWartościowanie gruntów rolnych i leśnych jako narzędzie ochrony środowiska-1985
22156Henryk Jabłoński ; Polska Akademia NaukPolityka Polskiej Partii Socjalistycznej w czasie wojny 1914-1918-1986
22155Janusz Kruk, Sarunas MilisauskasBronocice, osiedle obronne ludności kultury lubelsko-wołyńskiej (2800-2700 lat p.n.e.)-1985
22154Marcin KulaHistoria Brazylii-1987
22153Aleksandra Okopień-Sławińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichSemantyka wypowiedzi poetyckiej : (preliminaria)-1985
22152pod red. Czesława Bojarskiego i Alfonsa Kawskiego ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk MMiędzymolekularne oddziaływania w stanach wzbudzonych : praca zbiorowa-1986
22151Edward Niesobski, Jadwiga Pfeiferówna ; przygot. do dr., wstępem i komentarzem opatrzył Andrzej DrzyDziennik harcerza i "Szarotki" : (1939-1944)-1986
Strona 217 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  |217|  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656