OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 215

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
22300Władysław Chojnacki, Wojciech Chojnacki ; Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. BiBibliografia kalendarzy wydanych w języku polskim poza granicami Polski od roku 1716 : (Mazury, Śląsk Górny i Dolny oraz Śląsk Cieszyński)-1986
22299Ewa Dudek-Dyduch ; Polskie Towarzystwo CybernetyczneCybernetyka systemów neuropodobnych : sieci neuropodobne - równoległe przetwarzanie informacji-1986
22298Hubert Wajs ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiPowinności feudalne chłopów na Mazowszu od XIV do początku XVI wieku : (w dobrach monarszych i kościelnych)-1986
22297Jerzy W. HołubiecPolskie lampy i świeczniki-1990
22296Jacek Brzozowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; [z prac Katedry LiterMuzy w poezji polskiej : dzieje toposu do przełomu romantycznego-1986
22295Mieczysław InglotŚwiat komedii fredrowskich-1986
22294ed. Barbara Milewska, [cap. XXVIII ed. Maria Cytowska] ; Academia Scientiarum Polona. Institutum StuSebastiani Fabiani sulmircensis Acerni Victoria deorum-1986
22293Ignacy Krasicki ; wstęp i przypisy Jacek SokolskiMyszeidos : pieśni X-1986
22292Tadeusz Dąbkowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Krajów SocjalistycznychHistorczne przesłanki i znaczenie zwycięstwa Związku Radzieckiego w Wielkiej Wojnie Narodowej 1941-1945-1987
22291pod red. Teresy Michałowskiej ; przy udziale Barbary Otwinowskiej, Elżbiety Sarnowskiej-TemeriuszSłownik literatury staropolskiej : (Średniowiecze, Renesans, Barok)-1990
22290Rościsław Skręt ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiHistoriografia literatury polskiej w XIX stuleciu-1986
22289Bogdan Wojciszke ; Polska Akademia Nauk. Zakład PsychologiiTeoria schematów społecznych : struktura i funkcjonowanie jednostkowej wiedzy o otoczeniu społecznym-1986
22288pod red. Witolda Taszyckiego ; oprac. pod kier. Marii Malec ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Słownik staropolskich nazw osobowych. T. 7, Suplement. Z. 3, (S-Ż)-1987
22287Janina Bukowska-Gedigowa, Bogusław Gediga ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialWczesnośredniowieczny gród na Ostrówku w Opolu-1986
22286pod red. Witolda Hensla ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej ; [t. 6] pod rPrahistoria ziem polskich : opracowanie zbiorowe. [T. 6], Skorowidz osobowy nazw geograficznych i rzeczowy do tomów I-V-1986
22285Marek Dąbrowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk EkonomicznychEkonomiczne konsekwencje samorządności pracowniczej-1986
22284Maciej Grochowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoPolskie partykuły : składnia, semantyka, leksykografia-1986
22283Elżbieta Kędelska ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaŁacińsko-polskie słowniki drukowane pierwszej połowy XVI wieku i ich stosunek do źródeł czeskich-1986
22282Jan Kochanowski ; red. nacz. Jerzy Woronczak ; kom. red. Władysław Floryan [et al.] oraz zespół opraDzieła wszystkie : wydanie sejmowe. T. 4, Pieśni-1992
22281Leszek Hensel ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaKultura szlachecka w Europie środkowo-wschodniej w I połowie XVIII wieku-1986
22280Zbigniew Kloch ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichPoezja pierwszej wojny : tradycja i konwencje-1986
22279Eugeniusz Grodziński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiMyślenie hipotetyczne : studium na pograniczu ontologii, filozofii języka i psychologii-1986
22278Stanisław Dubisz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoStylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego : (nurt ludowy w latach 1945-1975)-1986
22277pod red. Stanisława Butryna ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiPanta rei : studia z filozofii marksistowskiej. 1, Perspektywy filozofii-1985
22276oprac. zespołowo pod red. Zenona Sobierajskiego i Józefa Burszty ; [aut. Zespół Badawczy Języka i KuAtlas języka i kultury ludowej Wielkopolski. T. 4 cz. 1-2, Rolnictwo - hodowla-1979
22275oprac. Jacek Laberschek [et al.] ; pod red. Jerzego Wiśniewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut HSłownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. T. 5-7, Małopolska. T. 5, Słownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w -1986
22274Józef Horabik ; Polska Akademia Nauk. Zakład AgrofizykiOpis początkowej fazy grawitacyjnego wypływu roślinnego ośrodka ziarnistego ze zbiornika-1986
22273Wojciech Stańczak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze PolskiejAntyk we współczesnej poezji polskiej : (1956-1980)-1986
22272Ludwik W. Adamczyk ; Polska Akademia Nauk. Komitet Statystyki i EkonometriiAproksymacja i modelowanie ekonometryczne-1986
22271Romuald W. Gutt ; Polska Akademia Nauk. Komitet Podstawowych Nauk MedycznychWybrane zagadnienia z dziejów nauki o chorobie : kompendium dla doktorantów-1986
22270Timo Airaksinen ; przejrzał i przedmową opatrzył Wojciech Gasparski ; z ang. przeł. Izabela BarlińskOgólna teoria wartości i jej zastosowanie w nauce i technice-1986
22269Zbigniew Sawiński, Henryk Domański ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiWymiary struktury społecznej : analiza porównawcza-1986
22268Eugeniusz Janiszewski ; [słowo wstępne Maria Janina Majewska]Wspomnienia odessity : 1894-1916-1987
22267Marian Wilk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Krajów SocjalistycznychPierwsza pięciolatka w Związku Radzieckim : problemy industrializacji 1928-1932-1986
22266[kom. red. Stanisław Urbańczyk red. nacz.] ; Polska Akademia NaukSłownik staropolski. T. 9 z. 5 (59), Uczynić - upomionąć-1987
22265[aut. komentarzy James O. Freedman et al. ; tł. z ang., fr., niem. Andrzej Filipowicz et al. ; red. Postępowanie administracyjne krajów zachodnich : (Austria, Hiszpania, RFN [Republika Federalna Niemiec], Stany Zjednoczone, Szwecja) : teksty i koment-1986
22264pod red. Janusza Riegera i Wiaczesława Werenicza ; publikację przygot. przy współudziale Instytutu JStudia nad polszczyzną kresową. T. 4-1986
22263Maria Eustachiewicz, Wiesław Majewski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichNad lirykami Wespazjana Kochowskiego-1986
22262Tadeusz ŁepkowskiHistoria Meksyku-1986
22261Krzysztof Frysztacki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badania PoloniiPolonia w dużym mieście amerykańskim : studium przemian podspołeczności polonijnej w Buffalo-1986
22260Juliusz SłowackiBalladyna-1986
22259International Association of Sedimentologists, Jagiellonian University, Committee of Geological Scie7?th European Regional Meeting : Kraków-Poland, May 1986 : excursion guidebook-1986
22258pod red. Adama Frączka ; Polska Akademia Nauk. Zakład PsychologiiStudia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej : sprawozdania z badań i rozprawy-1986
22257Henryk Jabłoński ; Polska Akademia NaukCzasy walk wyzwoleńczych-1986
22256Igor Możejko ; przeł. [z ros.] Anita Tyszkowska i Tadeusz Gosk ; przypisy i indeksy oprac. Zbigniew 7 37 [Siedem plus trzydzieści siedem] cudów świata-1988
22255Bożena Rejakowa ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaZwiązki frazeologiczne o identycznej lub podobnej budowie morfologicznej w języku słowackim i polskim-1986
22254Helena Znaniecka-Łopata ; [red. nauk., przedm. Hieronim Kubiak ; tł. z ang. H. Kubiak, Barbara Leś, Polscy Amerykanie : współzawodnictwo o pozycję społeczną w grupie etnicznej-1986
22253Piotr Sienkiewicz ; Polskie Towarzystwo CybernetyczneTeoria efektywności systemów-1987
22252Leszek Moszyński ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaJęzyk Kodeksu Zografskiego. Cz. 2, Imię określające i zastępcze (przymiotnik, liczebnik, zaimek)-1990
22251Ignacy R. DankaPierwotny charakter Apollina i Artemidy : studium na temat pochodzenia Letoidów i ich związków z innymi bogami-1987
Strona 215 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  |215|  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656