OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 213

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
22400Andrzej Strumiński ; Polska Akademia Nauk. Oddział we WrocławiuZwalczanie pożarów podziemnych w kopalniach-1987
22399Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk PrawnychRapports polonais presentes au douzieme Congres international de droit compare : [Sydney, 18-27 sierpnia 1986]-1986
22398Bohdan Baranowski, Krzysztof BaranowskiHistoria Gruzji-1987
22397Ryszard Kozioł ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Elektrotechniki i AutomatykiMikroprocesorowe analizatory modelowania matematycznego i symulacji układów elektromechanicznych-1987
22396[red. nauk. Adam Stabryła, Jerzy Trzcieniecki] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja NMetodologiczne aspekty zarządzania-1986
22395pod red. Krystyny Korzon ; oprac. i przygot. do dr. Ewa Galos [et al.] ; Polska Akademia Nauk. ZakłaInwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. T. 10, Rękopisy 15681-15960-1986
22394Jerzy Drewnowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i TechnikiUczony w świadomości polskiego środowiska naukowego pierwszej połowy XV wieku-1987
22393Aleksander B. Skotnicki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieAIDS [Acquired Immune Deficiency Syndrome] : nabyty zespół zaniku odporności-1986
22392Joanna Ugniewska ; Polska Akademia Nauk. Komitet NeofilologicznyGiuseppe Mazzini - historia jako narodowa terapia-1986
22391pod red. Józefa Zbigniewa Damma i Jana Klamuta ; [aut. poszczeg. rozdz. Sławomir Daniuk et al.] ; PoFizyka i chemia ciała stałego : wybrane zagadnienia (2) : praca zbiorowa-1987
22390Tadeusz Teodorowicz-Todorowski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Urbanistyki i AEkoarchitektura mieszkaniowa w GOP [Górnośląskim Okręgu Przemysłowym] na tle rozważań ogólnych-1986
22389Krzysztof Szamałek ; Polska Akdemia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejKruszwicki zespół osadniczy w młodszej epoce brązu i w początkach epoki żelaza-1987
22388Wojciech Dembski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Krajów SocjalistycznychWpływ ideologii socjalistycznych na programy egipskich partii politycznych-1987
22387z grec. przeł. i posłowiem filologicznym opatrzył Jerzy Łanowski ; słowem o dowcipie poprzedził Jan Philogelos albo Śmieszek : z facecji Hieroklesa i Philagriosa-1986
22386[red. Władysław Romanowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Niskich Temperatur i Badań StrukturalnyWłodzimierz Trzebiatowski (1906-1982) - pół wieku działalności naukowej-1986
22385pod red. Ryszarda ŁużnegoPolacy w życiu kulturalnym Rosji : praca zbiorowa-1986
22384Władysław Brzeziński ; Polska Akademia Nauk. Komitet JęzykoznawstwaSłownictwo krajniackie : słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskiem. T. 2, H-N-1987
22383pod red. Stanisława Butryna ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiPanta rei : studia z filozofii marksistowskiej. [T.] 2, Idea ewolucji w naukach przyrodniczych-1986
22382Stanisław Marczak-Oborski ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiObszary teatru-1986
22381Mehmed ; przekł., oprac. i poetyckie uzupełnienia Małgorzata Łabęcka-Koecherowa ; wybór, wstęp i objKsięga miłości-1987
22380Jolanta Wrońska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejArcheolodzy warszawscy na początku XX wieku-1986
22379Ruta Sakowska ; Żydowski Instytut HistorycznyDwa etapy : hitlerowska polityka eksterminacji Żydów w oczach ofiar : szkic historyczny i dokumenty-1986
22378Irena Sawicka ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaStruktura sloga u balkanskim jezicima : (u poredenju sa susednim jezicima)-1987
22377Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu. Komisja Architektury i Urbanistyki ; [kom. red. Olgierd Centrum miasta - centrum Wrocławia : materiały konferencji naukowej zorganizowanej w dn. 5-7 grudnia 1984 r. we Wrocławiu-1986
22376Tadeusz Sobczak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejKonsumpcja żywnościowa chłopska w Królestwie Polskim w 2 połowie XIX i w początkach XX wieku-1986
22375pod red. Stanisława Karpiaka ; Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu. Komisja Biologii MolekulaMorfologia, biochemia i fizjologia mięśni gładkich : materiały pokonferencyjne-1986
22374Lucyna Kapała ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaOpowiadania i opowieści satyryczne Mikołaja Leskowa : zagadnienia poetyki-1986
22373pod red. Tadeusza Bujnickiego i Janusza Maciejewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiteraPrzełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku-1986
22372Polska Akademia Nauk, Komitet Językoznawstwa ; [red. nauk. Janusz Rieger, Mieczysław Szymczak, StaniJan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa : materiały z konferencji międzynarodowej, Warszawa 4-7 IX 1979-1989
22371Adam ZubrzyckiAnaliza facjalna i rozwój pułapek litologicznych w utworach miocenu autochtonicznego zapadliska przedkarpackiego między Rzeszowem a Pilznem-1986
22370Johann Gottfried Herder ; wybór i oprac. Tadeusz Namowicz ; [przeł. z niem. Jerzy Gałecki et al.]Wybór pism-1988
22369pod red. Hanny Orzechowskiej i Mieczysława Basaja ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaPrekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego : (do końca XVIII wieku)-1987
22368pod red. Franciszka Piontka ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Ochrony ŚrodowiskaZarys polityki sozologicznej : praca zbiorowa-1986
22367František Kele, Peter Mariot ; [przekł. ze słow. Maria Janusz]Krajobraz, człowiek, środowisko-1986
22366Małgorzata Czarnocka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiKryteria istnienia w naukach przyrodniczych-1986
22365Marta Młynarska-KaletynowaWrocław w XII - XIII wieku : przemiany społeczne i osadnicze-1986
22364Kinga Szczepkowska-Naliwajek ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiZłotnictwo gotyckie Pomorza Gdańskiego, Ziemi Chełmińskiej i Warmii-1987
22363Ewa Smulikowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiProspekty organowe w dawnej Polsce-1989
22362Juliusz Słowacki ; wstęp i komentarz Janina KwaśniakowaSen srebrny Salomei-1988
22361Maria BoguckaDzieje kultury polskiej do 1918 roku-1987
22360Janina Alaszewicz i Wojciech FulińskiZbieżność i czułość zerowych układów pomiarowych prądu przemiennego częstotliwości 50 Hz równoważonych za pomocą fazoczułych wskaźników zera o działan-1985
22359Marek K. Mlicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii ; [przedm. Jarosław RudniańsSocjotechnika : zagadnienia etyczne i prakseologiczne-1986
22358Leokadia Budek ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, Komisja Nauk MineralogicznychMinerały grupy TiO~(2 skał ilastych Polski-1986
22357pod red., [wstęp] Ireny Bajerowej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoStudia historycznojęzykowe : wybór problemów i przegląd metod badawczych z zakresu historii języka polskiego-1986
22356Kwiryna Handke, Jadwiga Majowa, Jadwiga Zieniukowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaStudia z morfologii języków północno-zachodnio-słowiańskich : założenia badawcze i źródła-1986
22355Stefan Żeromski ; oprac. [i wstęp] Irena MaciejewskaLudzie bezdomni-1987
22354Bogdan Wojciszke ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk PsychologicznychStruktura "ja", wartości osobiste i zachowanie-1986
22353Andrzej ChojnowskiPiłsudczycy u władzy : dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem-1986
22352Stanisław StachowskiStudien über die arabischen Lehnwörter im Osmanisch-Türkischen. T. 4, U-Z und Nachträge-1986
22351Andrzej Klar ; Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk MineralogicznychStochastyczny model krystalizacji granitoidu karkonoskiego z rejonu Szklarskiej Poręby. Cz. 1, Statystyczna charakterystyka składu mineralnego granito-1986
Strona 213 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  |213|  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656