OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 209

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
22600wybór tekstów, wstęp i komentarze Andrzej Vincenz ; oprac. tekstów i bibliogr. Marian Malicki ; il. Helikon sarmacki : wątki i tematy polskiej poezji barokowej-1989
22599Zygmunt Bartosik ; Polska Akademia Nauk. Oddział we WrocławiuStrukturalne problemy przemysłu polskiego-1988
22598Stanisław Brzozowski ; wybór, wstęp i oprac. Henryk MarkiewiczEseje i studia o literaturze. T. 1-2-1990
22597Grażyna Borkowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichDialog powieściowy i jego konteksty : (na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej)-1988
22596Andrzej Kawalec ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska. Komitet Inżynierii ŚWpływ wyrobisk kopalń piasku na kształtowanie się przyrostów drzewostanów sosny zwyczajnej-1987
22595Jadwiga Koralewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiAutorytaryzm, lęk, konformizm : analiza społeczeństwa polskiego końca lat siedemdziesiątych-1987
22594Zbigniew Greń ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaNowy Testament Cieszyński i prorocy cieszyńscy : analiza językowa staroczeskiego przekładu-1987
22593[kom. red. Mieczysław Basaj et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaWokół języka : rozprawy i studia poświęcone pamięci profesora Mieczysława Szymczaka-1988
22592by Gabriele Sukiennik ; Polish Academy of Sciences Ossoliński National Institute LibraryCatalogue of ancient coins in the Ossoliński National Institute Library. P. 2, Coins of the Roman Empire : Augustus - Domitianus-1989
22591Włodzimierz Okrasa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk EkonomicznychFunkcjonowanie i efektywność zespołów badawczych-1987
22590Danuta Kułakowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaDostojewski : antynomie humanizmu według "Braci Karamazowów"-1987
22589Tadeusz Kotarbiński ; red. Pawła J. SmoczyńskiegoPisma etyczne-1987
22588Paweł Jokiel ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-PrzyrodniczychProces wysychania zlewni i jego fizjograficzne uwarunkowania-1987
22587pod red. Marii Jarymowicz ; Polska Akademia Nauk. Zakład PsychologiiStudia nad spostrzeganiem relacji "ja-inni" : tożsamość, indywiduacja, przynależność-1988
22586Maung Win Shein ; Polish Academy of Sciences. Institute of HistoryEconomic, social and political changes in Burma (1886-1940) : its effects on the political and national consciousness-1987
22585pod red. Antoniego Gąsiorowskiego ; oprac. Adam Bieniaszewski ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoUrzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku : spisy. T. 1, Wielkopolska (województwa poznańskie i kaliskie). Z. 2, Urzędnicy wielkopolscy XVI-XV-1987
22584pod red. Jana Skupińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaPolityka karna w Polsce : praca zbiorowa. T. 1, 1970-1980-1989
22583Włodzimierz Maciąg ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieO poezji Zbigniewa Herberta-1987
22582Mieczysław SzecówkaMineralizacja uranowa w Rudkach koło Słupi Nowej (Góry Świętokrzyskie) = Uranium mineralization in Rudki by Słupia Nowa(Holy-Cross Mts. )-1987
22581pod red. Bolesława Augustowskiego ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział V Nauk o ZiemiBałtyk południowy : praca zbiorowa-1987
22580Czesław Woźniak ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukWięzy w mechanice ciał odkształcalnych-1988
22579pod red. Janusza Sztumskiego i Jacka Wodza ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja FilSpołeczności lokalne regionu Górnego Śląska : praca zbiorowa-1987
22578Janusz Czapiński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk PsychologicznychWartościowanie - efekt negatywności : (o naturze realizmu)-1988
22577Andrzej Krasnowolski ; Academie Polonaise des Sciences. Centre de Recherches sur les Pavs Hors d'Les Afro-Bresillians dans les processus de changement de la Côte des Esclaves-1987
22576Mieczysław Opałek ; posłowiem opatrzył Jan TrzynadlowskiO Lwowie i mojej młodości : kartki z pamiętnika 1881-1901-1987
22575Władysław Leśniak ; Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. BibliotekaAutografy Aleksandra Fredry-1987
22574Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka ; teksty oprac. Maria ZawialskaBiblioteka Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu : informator-1987
22573Anna Maksimiuk-Pazura ; Polska Akademia Nauk. Instytut Krajów SocjalistycznychUsługi w procesach współpracy i integracji : (na przykładzie Polski)-1987
22572Pierre Corneille ; przeł. [z fr.] Jan Andrzej Morsztyn ; wstęp i koment. Janina KwaśniakowaCyd : tragikomedia-1988
22571pod red. Stanisława Frybesa ; [z prac Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego]Problemy życia literackiego w Królestwie Polskim drugiej połowy XIX wieku : studia. Cz. 2, Geografia literacka a historia literatury-1987
22570Stanisław Tokarski ; Polska Akademia Nauk. Zakład Krajów PozaeuropejskichJogini i wspólnoty : nowoczesna recepcja hinduizmu-1987
22569Jan Andrzej Morsztyn (Morstin) ; oprac. Wiktor WeintraubWybór poezji-1988
22568hrsg. von Zbigniew Bukowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejForschungen zur Problematik der Lausitzer Kultur-1988
22567Ewa Jędrzejko ; Polska Akademia NaukSemantyka i składnia polskich czasowników deontycznych-1987
22566Danuta Molenda, Elżbieta Balcerzak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejMetale nieżelazne na ziemiach polskich od XIV do XVIII wieku : (zastosowanie i wyroby)-1987
22565ed. by Jan Michał Burdukiewicz and Michał KubasiewiczLate glacial in Central Europe : culture and environment-1987
22564Marek Gedl ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk HistorycznychCmentarzysko ze schyłku epoki brązu w Kietrzu. T. 2-1987
22563[red. Danuta Baczkowska] ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznycKociewie II-1987
22562Jerzy Styka ; trad. [du pol.] par Beata HrehorowiczLa litterature grecque a lumiere de l'appreciation esthetique des auteurs romains : depuis Auguste jusqu' au IIe siecle apres J.-Ch.-1987
22561pod red. Witolda TrzeciakowskiegoPolska w RWPG [Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej] = Pol'ša v SEV [Sovete ekonomičeskoj vzaimopomošči] = Poland and Council for Mutual Economic -1986
22560Elżbieta Tarkowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiCzas w społeczeństwie : problemy, tradycje, kierunki badań-1987
22559pod red. Mariana Biskupa ; Elbląskie Towarzystwo Kulturalne, Komitet Obchodów 750-lecia ElblągaZasłużeni ludzie dawnego Elbląga : szkice biograficzne-1987
22558pod red. Zbigniewa Salwy i Marii Matey ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa i Rada LegisPrzesłanki i kierunki reformy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych : praca zbiorowa-1987
22557pod red. Janusza Maciejewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichZ domu niewoli : sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku-1988
22556wybór i oprac. Dobrochna RatajczakPolska tragedia neoklasycystyczna-1989
22555Jerzy Galica ; Polska Akademia Nauk. Instytut Fizyki MolekularnejWibracyjno-rotacyjne oddziaływanie w molekule tlenku acetonitrylu badane metodą mikrofalowej i milimetrowej spektroskopii-1987
22554Henryk Domański ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiSegmentacja rynku pracy a struktura społeczna-1987
22553Renata Szafarz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaBadanie ziemi z kosmosu w świetle prawa międzynarodowego-1987
22552Anna Werpachowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichZ dziejów retoryki XVI wieku : polemika Jakuba Górskiego z Benedyktem Herbestem-1987
22551wstęp i red. Eleonora Syzdek ; [oprac. zesp. Edward Jakubowski et al.]Platerówki : wojenne i powojenne losy kobiet-żołnierzy 1 Samodzielnego Batalionu im. Emilii Plater-1988
Strona 209 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  |209|  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656