OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 208

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
22650Krzysztof ZamorskiFolwark i wieś : gospodarka dworska i społeczność chłopska Tenczynka w latach 1705-1845-1987
22649oprac. zbiorowe pod kier. Andrzeja Samuela Kostrowickiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut GeografiiStudium geoekologiczne rejonu jezior wigierskich = Geoekologičeskaja monografija rajona vigerskich ozer = A geo-ecological study of the Wigry Lakes re-1988
22648Maria Rataj-Guranowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Genetyki RoślinIdentyfikacja ras Fusarium oxysporum Schl. f. sp. lupini Snyder et Hansen za pomocą metod immunochemicznych-1987
22647Maria Indyk ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej; z prac Instytutu Filologii Granice spójności narracji : proza Leopolda Buczkowskiego-1987
22646Maria Indyk ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej; z prac Instytutu Filologii Granice spójności narracji : proza Leopolda Buczkowskiego-1987
22645Jerzy Szaniawski ; oprac. Artur HutnikiewiczWybór dramatów-1988
22644Andrzej Mężyński ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka KórnickaJan Działyński : 1829-1880-1987
22643Polska Akademia Nauk. Instytut Historii ; wydali Irena Sułkowska-Kuraś i Stanisław Kuraś ; przy wspóNowy kodeks dyplomatyczny Mazowsza = Codex diplomaticus Masoviae novus. Cz. 2, Dokumenty z lat 1248-1355 = Annorum 1248-1355-1989
22642Bogdan ZakrzewskiBluszcz Tyrteusza i wawrzyn Leonidasa : o Warszawiance Delavigne'a, Sienkiewicza, Kurpińskiego-1987
22641pod red. Ireny Lepalczyk i Ewy Marynowicz-HetkiInstytucjonalna pomoc dziecku i rodzinie : diagnozy i propozycje : praca zbiorowa-1988
22640Włodzimierz Szafrański ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejPrahistoria religii na ziemiach polskich-1987
22639Krystyna Turska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejUbiór dworski w Polsce w dobie pierwszych Jagiellonów-1987
22638Jerzy Bobryk ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk PsychologicznychLocus umysłu-1987
22637Aleksander FredroŚluby panieńskie-1988
22636Maciej Pawlikowski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk MineralogicznychMineralizacja organizmu człowieka żyjącego = Mineralization of the living human organism : (mineralogia człowieka)-1987
22635Henryk Jabłoński ; Polska Akademia NaukW świetle historii : studia, szkice, wypowiedzi-1988
22634Edward Kowalczyk ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukCybernetyka - myśl porządkująca : cztery wykłady na tematy cybernetyczne-1987
22633Stanisław Tabaczyński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejArcheologia średniowieczna : problemy, źródła, metody, cele badawcze-1987
22632Czesława Żuławska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaObrót z udziałem konsumenta - ochrona prawna-1987
22631oprac. Alina KowalczykowaIdee programowe romantyków polskich : antologia-1991
22630Elżbieta Rekłajtis ; Polska Akademia Nauk. Zakład Krajów PozaeuropejskichZ problemów integracji i emancypacji kulturowej w Afryce-1987
22629Polska Akademia Nauk. Instytut Słowianoznawstwa ; wydali Alina Brzóstkowska i Wincenty SwobodaTestimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Z. 2, Pisarze z V-X wieku, Seria Grecka-1989
22628Edward KulaAntoni Gustaw Bem-1988
22627Danuta CzerskaBorys Godunow-1988
22626pod red. Zenona Mroza ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Komitet MechMechanika kontaktu powierzchni-1988
22625Jadwiga Symoni-Sułkowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoFormacje rzeczownikowe utworzone od wyrażeń przyimkowych-1987
22624Wojciech RadeckiOdpowiedzialność cywilna w ochronie środowiska : studium prawnoporównawcze-1987
22623pod red. Marcina Czerwińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiInterpretacja dzieła : konferencja w Instytucie Sztuki PAN, 5-7 listopada 1984 roku-1987
22622oprac. Jadwiga Rudnicka ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich]Biblioteka Stanisława Augusta na Zamku Warszawskim : dokumenty-1988
22621Stanisław JuniewiczBudownictwo wodne na Politechnice Lwowskiej i Wrocławskiej-1987
22620Teresa Rzepa, Stefan Frydrychowicz ; Polska Akademia Nauk. Zakład PsychologiiRelacje między doświadczeniem językowym a doświadczeniem indywidualnym-1988
22619Aleksander Szymon Grabara ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Nauk Organizacji i ZOrganizacyjno-ergonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie-1987
22618Karol Modzelewski ; pod red. i przedm. Czesława Madajczyka ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiChłopi w społeczeństwie polskim. [T. 1], Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej-1987
22617Marian KowalskiVademecum kolekcjonera monet i banknotów-1988
22616Walentyna Węgrzyn-KlisowskaMuzyka w dawnym Wrocławiu-1987
22615Irena Pawłow ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań SystemowychAnalysis and control of evolution multi-phase problems with free boundaries-1987
22614Tadeusz Antoni Jezierski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Genetyki i Hodowli ZwierzątZachowanie się bydła o różnej użytkowości zależnie od genotypu i sposobu utrzymania-1987
22613publikację przygot. przy współudziale Instytutu Językoznawstwa Akademii Nauk Białoruskiej SocjalistyStudia nad polszczyzną kresową. T. 5-1990
22612Edmund Polaszek ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieAntyczny romans grecki-1986
22611Józef MatuszewskiAnnales seu cronicae Jana Długosza w oczach Aleksandra Semkowicza-1987
22610Andrzej Wędzki ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaZe studiów nad procesami osadniczymi ziem Polski zachodniej : wybrane zagadnienia-1987
22609Jerzy Kozłowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badania PoloniiRozwój organizacji społeczno-narodowych wychodźstwa polskiego w Niemczech w latach 1870-1914-1987
22608Marian Walczak ; Polskie Towarzystwo PedagogiczneDziałalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego pod okupacją hitlerowską : 1939-1945-1987
22607Krystyna Konstankiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki w LublinieWpływ prędkości odkształceń na charakterystyki mechaniczne gleb-1987
22606Barbara Gil-Kleczeńska, Jerzy Kwiatek ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Ochrony Oddziaływanie między fundamentami rusztowymi budowli a podłożem górniczym-1987
22605Jacek Ślusarczyk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Krajów SocjalistycznychPowstanie i działalność ruchu obrońców pokoju w latach 1948-1957-1987
22604[red. nauk. Bolesław Winiarski] ; Polska Akademia Nauk. Oddział we Wrocławiu. Komisja Nauk EkonomiczWybrane problemy funkcjonowania gospodarki-1987
22603Adam Kulawik ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieTeoria wiersza-1987
22602napisał Stanisław Wyspiański ; [posł. Jan Nowakowski]Wesele : dramat w 3 aktach-1987
22601wybór tekstów, wstęp i komentarze Andrzej Vincenz ; oprac. tekstów i bibliogr. Marian Malicki ; il. Helikon sarmacki : wątki i tematy polskiej poezji barokowej-1989
Strona 208 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  |208|  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656