OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 207

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
22700pod red. Jerzego Pyrgały ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejOsadnictwo obszaru Warszawy na tle środowiska naturalnego : (V w. p. n. e. - XII w. n. e.) : praca zespołowa-1987
22699Krystyna Turkowska ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III - Nauk Matematyczno-PrzyrodniczychRozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorzędzie-1988
22698Lucylla Pszczołowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichWiersz nieregularny-1987
22697z ang. przeł. Piotr A. Dobrowolski, Florian PruchnikNomenklatura związków nieorganicznych-1988
22696[aut. Franciszek Piontek et al.] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja TransportuTransport województwa katowickiego w 40 [czterdziesto]-leciu Polski Ludowej-1988
22695Lech LeciejewiczSłowianie zachodni : z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy-1989
22694Krystyna Rosłanowska-Plichcińska ; Polska Akademia Nauk. Zakład Nauk ZarządzaniaMierzenie luki techniczno-technologicznej-1987
22693Joanna Okoniowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoPolskie przyimki gwarowe : znaczenie przestrzenne i czasowe-1987
22692Roman Sławeta ; Polska Akademia Nauk. Instytut Fizjologii i Żywienia ZwierzątBiologiczne właściwości nasienia buhaja w zależności od endogennego i egzogennego zredukowanego glutationu-1987
22691pod red. Bohdana Jaczewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i TechnikiŻycie naukowe w Polsce w drugiej połowie XIX i w XX wieku : organizacje i instytucje-1987
22690Gabriela SochaAndriolli i rozwój drzeworytu w Polsce-1988
22689pod red. Michała Hempolińskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozoffi [i.e. Filozofii] i SocjolPolska filozofia analityczna : analiza logiczna i semiotyczna w szkole lwowsko-warszawskiej : praca zbiorowa-1987
22688Andrzej Bierć ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaPrzedsiębiorstwa wspólne w gospodarce żywnościowej : zagadnienia organizacyjno-prawne-1987
22687Natalia GajlReforms of legal and financial system of public enterprises in Poland and other socialist countries-1988
22686by Theodore James Antry ; Polish Academy of Sciences. The Institute for the History of Science. EducThomae de Wratislavia Practica medicinalis : a critical edition of the "Practica medicinalis" of Thomas of Wrocław, premontre bishop of Sarept-1989
22685Józef WierzchowskiLeksykalno-frazeologiczna struktura języka-1990
22684Zygmunt Niewidowski30 lat życia z Madzią : wspomnienia o Magdalenie Samozwaniec-1988
22683red. nauk. Barbara PrandeckaFunkcje opiekuńcze państwa socjalistycznego = Social'nye funkcii gosudarstva = Social functions of state-1986
22682[red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. [Instytut Historii]Polski słownik biograficzny. T. 30 z. 2 [og. zb.] 125, Radziwiłł Jan - Radziwiłłowa Anna-1987
22681Dymitr Lichaczow ; [tł. z ros. Kaja Natalia Sakowicz ; red. nauk. Jan Trzynadlowski]Poezja ogrodów : o semantyce stylów ogrodowo-parkowych-1991
22680Bogusław KrejaZ morfonologii i morfotaktyki współczesnej polszczczyzny-1989
22679Stanisław CynarskiZygmunt August-1988
22678Wiesław FusekPrzez piaski pustyń : z dziennika żołnierza Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich-1988
22677wyboru tekstów dokonali Henryk Łapiński i Bogumiła Zając ; wstęp i koment. H. Łapińskiego; [tł. z roLenin o książce-1987
22676Ernest Hemingway ; przeł. [z ang.] Bronisław Zieliński ; oprac. Leszek ElektorowiczKomu bije dzwon-1988
22675przygot. do publikacji M[ax] L[en] McGlashan ; powtórnie przejrzane przez D[avida] H[ardy'ego] WSymbole i terminologia wielkości i jednostek stosowanych w chemii fizycznej-1989
22674Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieTeoria procesów odlewniczych-1987
22673[red. t. Jerzy Ryś]The Stereological methods in material science = Metody stereologiczne w materiałoznawstwie-1988
22672Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk MineralogicznychChanges in geochemistry of the natural environment in areas affected by industrial emissions-1988
22671Mariusz Bratnicki, Roman Kryś, Jan Stachowicz ; Polska Akademia Nauk. Zakład Nauk ZarządzaniaKultura organizacyjna przedsiębiorstw : studium procesu zmian zarządzania-1988
22670Piotr Eberhardt ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaRegiony wyludniające się w Polsce-1989
22669Halina Szulc ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaMorfogenetyczne typy osiedli wiejskich na Pomorzu Zachodnim-1988
22668Tadeusz Chmielniak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Maszyn PrzepływowychObiegi termodynamiczne turbin cieplnych-1988
22667Maurycy Horn ; Żydowski Instytut HistorycznyRegesty dokumentów i ekscerpty z Metryki Koronnej do historii Żydów w Polsce (1697-1795). Cz. 2, 1780-1794-1988
22666Tomasz Gerlach ; Polska Akademia Nauk. Zakład Krajów PozaeuropejskichIndie w świadomości Indusów-1988
22665Mieczysław Król ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Urbanistyki i ArchitekturyWpływ zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na kształtowanie budynków i zespołów mieszkaniowych na terenach GOP-u [Górnośląskiego Okręgu Przemysł-1987
22664Andrzej BanachKobiety na monetach-1988
22663[red. nauk. Halina Janaszek-Ivaničková i Edward Madany] ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznaPolska - Jugosławia : związki i paralele literackie-1987
22662Adam Kotarba, Ludwik Kaszowski, Kazimierz Krzemień ; ed. A. Kotarba; Polish Academy of Sciences. InsHigh-mountain denudational system of the Polish Tatra mountains-1987
22661Włodzimierz Medrzecki [i.e. Mędrzecki] ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiWojewództwo wołyńskie : 1921-1939 : elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych-1988
22660wybór i komentarz Maria ParadowskaWśród Indian i Metysów : antologia polskich relacji o mieszkańcach Meksyku i Ameryki Środkowej-1989
22659Aleksandra Melbechowska-Luty ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiWidmo : życie i twórczość Ludwika De Laveaux (1868-1894)-1988
22658Tadeusz Lewaszkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaSłowotwórstwo apelatywnych nazw miejsc w języku górnołużyckim-1988
22657Wojciech Wielopolski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; [Instytut FilologMłoda proza polska przełomu 1956-1987
22656oprac. Bogusław Dybaś i Marek Farbiszewski ; [red. nauk. t. Marian Biskup]. Polska Akademia Nauk. InMiscellanea źródłowe do historii kultury i sztuki Torunia-1989
22655Leszek Zasztowt ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Zakład Dziejów Popularyzacja nauki w Królestwie Polskim : 1864-1905-1989
22654Stefan Zamecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i TechnikiPojęcie odkrycia naukowego a historia dziedziny nauki-1988
22653ed. Leszek Starkel ; [transl. from the Pol.] ; Polish Academy of Sciences. Institute of Geography anEvolution of the Vistula river valley during the last 15000 years = Ewolucja doliny Wisły podczas ostatnich 15000 lat = ?voljucija doliny reki Visly n-1987
22652Romualda HankowskaFajans włocławski-1991
22651Jan Maria Szymański ; Polskie Towarzystwo CybernetyczneCybernetyka przeformułowana-1988
Strona 207 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  |207|  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656