OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 206

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
22750Elżbieta Wrocławska ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaSłowotwórstwo rzeczowników w sztokawskich tekstach XVI-XVII w[ieku] z Dubrownika-1988
22749pod red. Teresy SkubulankiStylistyczna akomodacja systemu gramatycznego-1988
22748Kazimierz Janicki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Ochrony Zdrowia SpołecznegoEpidemiologiczna charakterystyka porównawcza białaczek : (wybrane zagadnienia)-1987
22747tekst Józef Piątek i Małgorzata Dolistowska ; fot. Stefan ArczyńskiPanorama Racławicka-1988
22746Bronisław Pohoryles ; Polska Akademia Nauk. Instytut FizykiPochodzenie stanów elektronowych dyslokacji w germanie i krzemie-1987
22745Antoni ZiębaPamiętnik pedagoga-1988
22744[kom. red. Władysław Ziobroń (przewodn.), Janusz Kawecki, Andrzej Rudnicki] ; Polska Akademia Nauk. Studia z zakresu inżynierii lądowej-1990
22743Stanisław Łabuda ; Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki w LublinieWpływ stresów tlenowych w glebie na zawartość składników mineralnych w roślinach : [rozprawa habilitacyjna]-1987
22742Tadeusz Chmielniak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Maszyn PrzepływowychPodstawy teorii profilów i palisad łopatkowych-1989
22741pod red. Józefa Babicza, Wandy Grębeckiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty iWkład Wileńskiego Ośrodka Naukowego w przyrodnicze poznanie kraju (1781-1842) : praca zbiorowa-1988
22740Jan MachnikKultury z przełomu eneolitu i epoki brązu w strefie karpackiej-1987
22739Hanna KowalskaRosyjski wiersz duchowny i kultura religijna staroobrzędowców pomorskich-1987
22738Krzysztof Kamil Baczyński ; oprac. Jerzy ŚwięchWybór poezji-1989
22737Roman Reinfuss ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiLudowa rzeźba kamienna w Polsce-1989
22736Jolanta Skrunda ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaProza powieściowa Aleksego Pisiemskiego-1988
22735Bogdan ZakrzewskiBoże, coś Polskę Alojzego Felińskiego-1987
22734Barbara Czachórska-Jones ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaNaruszenie patentu : zagadnienia podstawowe-1988
22733Grzegorz Sinko ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiPostać sceniczna i jej przemiany w teatrze XX wieku-1988
22732Bogusław Żernicki ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukOd neuronu do psychiki-1988
22731Andrzej Zalewski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej, [z prac Instytutu TeorDyskurs w narracji fikcjonalnej-1988
22730Franciszek Apanowicz ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaZagadnienia poetyki "powieści-bajki" Michała Priszwina-1988
22729[red. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiPolski słownik biograficzny. T. 30 z. 3 [og. zb.] 126, Radziwiłłowa Anna - Rapagelan Stanisław-1987
22728Romuald WróblewskiPolskie pszczelarstwo-1991
22727Krystyna Dubel, Andrzej Wrona ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska. KomiteObszary chronionego krajobrazu w województwie katowickim-1988
22726oprac. Maciej Bóbr, Krzysztof Krużel ; pod red. Marii Macharskiej ; [wstęp M. Macharska] ; Polska AkKatalog rycin Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [T. 1], Szkoła niemiecka XV i XVI w[ieku]-1987
22725pod red. Jadwigi Warszyńskiej ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk GeograficznycWojewództwo tarnowskie : monografia-1988
22724Tadeusz Biernacki, Waldemar Sulestrowski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieZarys rozwoju światowej i polskiej medycyny morskiej-1987
22723Jerzy GrzymekSynteza i właściwości proszków tlenków i azotków ; Wykorzystanie mineralnych odpadów wtórnych-1988
22722Andrzej Kowalski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieRoboty przemysłowe-1987
22721Kazimierz M. Słomczyński, Melvin L. Kohn ; przy współpr. Krystyny Janickiej [et al.] ; Polska AkademSytuacja pracy i jej psychologiczne konsekwencje : polsko-amerykańskie analizy porównawcze-1988
22720[prepared under a supervision of Adam Ginsbert-Gebert ; scientific ed. Zbigniew Bochniarz, A. GinsbeThe Economic problems of environmental protection : an expertise of the Polish Team of Experts MAB 13a-1988
22719[tł. tekstów na ang. wykonali Adam Bałut et al.]Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment : (chosen problems)-1988
22718Bruno Schulz ; oprac. Jerzy JarzębskiOpowiadania ; Wybór esejów i listów-1989
22717Zbigniew Lew-Starowicz ; z przedmową Mikołaja Kozakiewicza ; il. z archiwum Andrzeja MleczkiListy intymne-1989
22716Maria Gołaszewska ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieŚmieszność i komizm-1987
22715red. Jan Łopuski. [kol. red. Janusz Gilas, Jan Hołowiński, Jan Sandorski] ; Polska Akademia Nauk. OdPrawo morskie = Maritime law. T. 2, Prawo morskie i nowy międzynarodowy ład ekonomiczny = Maritime law and new international economic order-1988
22714Iosif Barenbaum ; przeł. [z ros.] Jerzy JakubowskiKsiążka w Petersburgu-1988
22713Emil Orzechowski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieStary Teatr w Krakowie : (1945-1985)-1987
22712oprac. Przemysław SzafranKatalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk ; Uzupełnienia do tomów I-IV : (sygnatury 1-4258)-1988
22711Andrzej Woźniak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejKultura mazowieckiej wsi pańszczyźnianej XVIII i początku XIX wieku : (wybrane zagadnienia)-1987
22710Henryk Sienkiewicz ; wstęp i komentarz Krystyna PoklewskaLatarnik-1988
22709Bogusław MuchaHistoria literatury rosyjskiej : zarys-1989
22708Antoni Czyż ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichJa i Bóg : poezja metafizyczna późnego baroku-1988
22707pod red. Aliny Kabaty-Pendias ; Polska Akademia Nauk. Komitet Naukowy przy Prezydium PAN "CzłowiWybrane zagadnienia związane z chemicznym zanieczyszczeniem gleb = Some aspects of chemical contamination of soils : zbiór studiów = set of studies-1989
22706przekł. z sanskrytu i przypisy Joanna Sachse ; wstęp Hanna WałkówskaBhagawadgita czyli Pieśń Pana-1988
22705Jerzy AdamskiHistoria literatury francuskiej : zarys-1989
22704Olgierd CzernerWrocław na dawnej rycinie-1989
22703Beata Szymańska ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieBerkeley znany i nieznany-1987
22702Stanisław Mauersberg ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Zakład DziKomu służyła szkoła w Drugiej Rzeczypospolitej : społeczne uwarunkowania dostępu do oświaty-1988
22701Zygmunt Krasiński ; wstęp i przypisy Mieczysław InglotNie-Boska komedia-1989
Strona 206 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  |206|  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656