OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 205

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
22800Barbara Czopek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoNazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach dzisiejszego państwa polskiego)-1988
22799[aut.] Andrzej Abramowicz [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejŁęczyca wczesnośredniowieczna. T. 2-1989
22798Stanisław Sławomir NiciejaCmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986-1988
22797Antoni Kieniewicz ; przygot. do dr. Stefan KieniewiczNad Prypecią, dawno temu ... : wspomnienia zamierzchłej przeszłości-1989
22796pod red. Henryka Chołaja ; [tł. z ros.] ; Polska Akademia NaukPrzebieg i kierunki przebudowy radzieckich nauk społecznych : materiały z konferencji o charakterze informacyjnym, Warszawa, 5 marca 1987 r.-1987
22795pod red. Teresy Michałowskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichPogranicza i konteksty literatury polskiego średniowiecza : praca zbiorowa-1989
22794Wanda Mossakowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejDagerotypy w zbiorach polskich : katalog-1989
22793Zofia Sinko ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichProza fabularna w czasopismach polskich : 1801-1830-1988
22792Barbara GórskaKrzysztof Plantin i Officina Plantiniana-1989
22791Leon Bobrowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii BiomedycznejDyskryminacja symetryczna w rozpoznawaniu obrazów : teoria, algorytmy, zastosowania w komputerowym wspomaganiu diagnostyki medycznej-1987
22790pod red. Józefa PajestkiAnaliza procesów reformowania gospodarki-1987
22789Alicja Kozdrój ; Polska Akademia Nauk. Zakład Nauk ZarządzaniaGrupa pracownicza jako przedmiot i podmiot motywowania-1988
22788Mariola Flis ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiTeorie struktury społecznej w antropologii funkcjonalnej-1988
22787Aleksander Kumor ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiW stronę telewidza : studia i szkice-1988
22786Anonim tzw. [tak zwany] Gall ; przeł. [z łac.] Roman Grodecki ; przekł., oprac., wstępem i przypisamKronika polska-1989
22785Ewa K. Pietrzycka-BohosiewiczPoetyka prozy narracyjnej Jurija Oleszy-1988
22784Krzysztof OżógKultura umysłowa w Krakowie w XIV wieku : środowisko duchowieństwa świeckiego-1987
22783Bronisław Biliński ; Accademia Polacca delle Scienze. Biblioteca e Centro di Studi a RomaMessaggio e itinerari copernicani : celebrazioni italiane del V Centenario della nascita di Niccoló Copernico 1473-1973-1989
22782Wszechnica Polskiej Akademii NaukProblemy biotechnologii-1988
22781Janusz KaczmarczykBohdan Chmielnicki-1988
22780Karyna Wierzbicka-Michalska ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiAktorzy cudzoziemscy w Warszawie w latach 1795-1830-1988
22779Julian Przyboś ; wstęp napisał Edward Balcerzan ; wyboru dokonali E. Balcerzan, Anna Legeżyńska ; koSytuacje liryczne : wybór poezji-1989
22778Julian Przyboś ; wstęp napisał Edward Balcerzan ; wyboru dokonali E. Balcerzan, Anna Legeżyńska ; koSytuacje liryczne : wybór poezji-1989
22777wybrał i oprac. Jerzy Cieślikowski ; komentarz uzup. i teksty przejrzały Gabriela Frydrychowicz, PrzAntologia poezji dziecięcej-1991
22776Ireneusz Bobrowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoGramatyka generatywno-transformacyjna (TG) a uogólniona gramatyka struktur fazowych (GPSG) : próba porównania i oceny obu teorii z punktu widzenia ich-1988
22775Jerzy OchmańskiFeliks Dzierżyński-1987
22774Joanna Mandrosz-Wróblewska ; Polska Akademia Nauk. Zakład PsychologiiTożsamość i niespójność Ja a poszukiwanie własnej odrębności-1989
22773Wszechnica Polskiej Akademii NaukPrzemiany środowiska geograficznego Polski-1988
22772Roman Maniewski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii BiomedycznejMagnetyczne badania elektrycznej i mechanicznej czynności serca-1987
22771Lech Zwierzchowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Genetyki i Hodowli ZwierzątHormonalna regulacja ekspresji genów białek mleka-1987
22770pod red. [i przedm.] Bazylego Białokozowicza ; Polska Akademia NaukDziedzictwo Włodzimierza Lenina i aktualne problemy współczesności : materiały z konferencji naukowej Warszawa-Poronin, 22-28 września 1986 r.-1987
22769Danuta KopertowskaNazwy osobowe mieszkańców podkieleckich wsi : (1565-1694)-1988
22768Józef Kozielecki ; Wszechnica Polskiej Akademii NaukIntelektualiści - miejsce na ziemi-1989
22767Zbigniew Kobyliński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejStruktury osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza-1988
22766Eugeniusz Grodziński ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk FilozoficznychKoryfeusze nie są nieomylni : szkice polemiczne-1988
22765pod red. Gerarda Labudy i Stanisława Tabaczyńskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk HistorycznyStudia nad entogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej : praca zbiorowa. T. 2-1988
22764Jerzy Wróblewski ; Polish Academy of Sciences. Branch of ŁódźContemporary models of the legal sciences-1989
22763Bolesław Prus [pseud.] ; oprac. Józef BachórzLalka. T. 1-2-1991
22762Maria RzepińskaW kręgu malarstwa-1988
22761pod red. Stanisława Jerzego Włodowskiego ; Polskie Towarzystwo Nauk PolitycznychPolska na rozdrożu - szanse i zagrożenia-1988
22760pod red. Henryka Janowskiego ; [aut.:] Andrzej TomaszewskiInwentarium wiedzy o poligrafii. [T. 2], Pismo drukarskie-1989
22759Stefan ReczekW rzecz polską wstąpić-1988
22758Romuald Turasiewicz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieTukidydes-1987
22757Henryk Grabowski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieO kształceniu i wychowaniu fizycznym-1987
22756pod red. Małgorzaty Frankowskiej-Terleckiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, OświatyRetoryka w XV stuleciu : studia nad tradycjami, teorią i praktyką retoryki piętnastowiecznej : praca zbiorowa-1988
22755Wiesław Krajka ; Polska Akademia Nauk. Komitet NeofilologicznyIzolacja i etos : studium o twórczości Josepha Conrada-1988
22754Jerzy Rebeta ; pod red. Zdzisława Kuksewicza ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiDzieje filozofii średniowiecznej w Polsce. T. 11, Początki nauk społecznych : podstawy metodologiczne-1988
22753pod red. Stanisława Dubisza ; Polska Akademia Nauk. Komitet JęzykoznawstwaWybór tekstów polonijnych-1990
22752Henryk JabłońskiEdukacja : studia, szkice, wypowiedzi-1988
22751Henryk Szarski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieCele i kierunki badań naukowych-1987
Strona 205 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  |205|  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656