OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 204

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
22850Jerzy Limon ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychGdański teatr "elżbietański"-1989
22849pod red. Igora Andrejewa, Leszka Kubickiego, Jana Waszczyńskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut PaSystem prawa karnego : dzieło zbiorowe. T. 4 cz. 2-1989
22848oprac. przez Zespół Instytutu Słowianoznawstwa PAN ; pod red. Franciszka Sławskiego ; członkowie zesSłownik prasłowiański. T. 6, E - Ę - Ě-1991
22847[red. nauk. Edward Krasiński] ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiO teatrze i dramacie : studia, przyczynki, materiały-1989
22846Jarosław Bratkiewicz ; Polska Akademia Nauk. Zakład Krajów PozaeuropejskichWspółczesny stan badań nad "azjatycką" formacją społeczną-1988
22845Janusz Stawiński, Edmund Kozak, Mieczysław Hajnos ; Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki w LublElektroultrafiltracja : metoda i jej zastosowanie w analizie glebowej-1987
22844Ewa PaczoskaKrytyka literacka pozytywistów-1989
22843ed. Janusz Arabski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja JęzykoznawstwaOn Foreign Language Learning : selected papers-1989
22842Jerzy Starnawski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieWespazjan Kochowski-1988
22841Grace Wales Shugar, Barbara Bokus ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk PsychologicznychTwórczość językowa dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej-1988
22840Franciszek Sławski ; Polska Akademia Nauk. Komitet JęzykoznawstwaSlavica : wybrane studia z językoznawstwa słowiańskiego-1989
22839Stanisław Grundas ; Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki w LublinieNiektóre aspekty podatności ziarna pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) na uszkodzenia mechaniczne : [rozprawa habilitacyjna]-1987
22838Irena Twardowska, Jadwiga Szczepańska, Stanisław WitczakWpływ odpadów górnictwa węgla kamiennego na środowisko wodne : ocena zagrożenia, prognozowanie, zapobieganie-1988
22837Marian Kempny ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiWymiana i społeczeństwo : obraz rzeczywistości społecznej w ujęciu współczesnych socjologicznych i antropologicznych teorii wymiany-1988
22836Henryk Mamzer ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejStudia nad metalurgią żelaza na terenie północnowschodniej Bułgarii we wczesnym średniowieczu-1988
22835pod red. Jerzego Ślizińskiego i Marii Czurak ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaBracia Grimm i folklor narodów słowiańskich : materiały z międzynarodowej konferencji (Warszawa, 18-19 listopada 1985)-1989
22834par Tomasz Mikocki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Kulturze Antycznej? la recherche de l'art antique les voyageurs Polonais en Italie dans les annees 1750-1830-1988
22833Maria Gumińska ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowiePierwiastki życia. 1, Węgiel, tlen, wodór-1987
22832Zofia Szromba-Rysowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejPrzy wspólnym stole : z obyczajowości współczesnej wsi karpackiej-1988
22831Michał ŚliwaPolska myśl socjalistyczna : (1918-1948)-1988
22830ed. by Sławoj Szynkiewicz ; [transl. from Pol. by Jadwiga Dudkiewicz-Uchman et al.] ; Polish AcademyPoland at the 12th Congress of Anthropological and Ethnological Sciences-1988
22829oprac. Jan OkońStaropolskie pastorałki dramatyczne : antologia-1989
22828Ludwik ZawiszaWarunki hydrodynamiczne dla akumulacji węglowodorów w karbonie i dewonie synklinorium lubelskiego-1988
22827Justyna Miklaszewska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; Z prac Instytutu Antyutopia w literaturze Młodej Polski-1988
22826Tadeusz BiałeckiHistoria Szczecina : zarys dziejów miasta od czasów najdawniejszych do 1980 r.-1992
22825Krystyna SzmejaRoślinność pól uprawnych Wzniesień Elbląskich-1989
22824Włodzimierz SedlakWprowadzenie w bioelektronikę-1988
22823pod red. Bogdana Zakrzewskiego i Andrzeja BazanaW kręgu historii i teorii literatury : księga ku czci profesora Jana Trzynadlowskiego-1987
22822pod red. Franciszka Piontka ; [zespół aut. Stanisław Dziadek et al.] ; Polska Akademia Nauk. InstytuStraty spowodowane degradacją powietrza a opłaty za jego wykorzystanie : próba bilansu na przykładzie województwa katowickiego : praca zbiorowa-1988
22821Tadeusz Dąbkowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Krajów SocjalistycznychWielka Wojna Narodowa w świadomości historycznej narodów ZSRR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich] na przykładzie Białoruskiej SRR [Socjali-1988
22820Michał Jaskólski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk PrawnychMiędzy normatywizmem i uniwersalizmem : myśl prawno-polityczna Władysława L. Jaworskiego-1988
22819Polska Akademia Nauk. Instytut Słowianoznawstwa ; pod red. Violetty Koseskiej-Toszewej i Małgorzaty Studia gramatyczne bułgarsko-polskie. T. 3, Ilość, gradacja, osoba-1989
22818oprac. Danuta Buttler ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoSłownik polskich homonimów całkowitych-1988
22817Jan TrzynadlowskiAutor, dzieło, wydawca-1988
22816[red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiPolski słownik biograficzny. T. 30 z. 4 [og. zb.] 127, Rapagelan Stanisław - Reguła Tadeusz-1988
22815Włodzimierz S. Ostrowski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk MedycznychKwaśna fosfataza ludzkiego gruczołu krokowego : właściwości i zastosowanie-1988
22814Janusz SowińskiAdam Półtawski - typograf artysta-1988
22813red. nauk. Paweł Glikman i Bronisław WojciechowskiZewnętrzne uwarunkowania reformy gospodarczej-1987
22812Jan Sroczyński ; Polska AkademiaNauk,Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska. Komitet Inżynierii ŚrodWpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na zdrowie ludzi-1988
22811[ed. by Elżbieta Chudzicka and Regina Pisarska] ; Polish Academy of Sciences. Institute of ZoologyFauna composition and structure of moist meadows on the Mazovian Lowland-1989
22810Jerzy Ciemniewski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaSystem delegacki na tle ewolucji ustroju politycznego Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii-1988
22809pod red. Grzegorza Babińskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badania PoloniiStudia nad organizacjami polonijnymi w Ameryce Północnej : praca zbiorowa-1988
22808Halina Lichocka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i TechnikiBadania leczniczych wód mineralnych w Polsce (1800-1858) z perspektywy rozwoju chemii-1989
22807Helena Kołakowska-Przełomiec ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaPrzestępstwa niealimentacji : studium kryminologiczne-1989
22806Zygmunt Krasiński ; wstęp i komentarz Ireneusz RęczkowskiIrydion-1989
22805Władysława Stola ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaKlasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski : próba metodyczna-1987
22804Leszek Klank ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i RolnictwaInstrumenty i skuteczność polityki dochodowej w rolnictwie USA-1987
22803Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych ; pod red. Krystyny SroczGimnazjum Polskie Macierzy Szkolnej w Gdańsku : 1922-1939 : księga pamiątkowa w pięćdziesięciolecie założenia Gimnazjum. Cz. 2, księga pamiątkowa w sz-1989
22802Anna Rutkowska-Płachcińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejMaterialne warunki bytu ubogich w miastach późnośredniowiecznych na zachodzie Europy-1988
22801red. nacz. Maria Renata Mayenowa ; kom. red. Maria Karpluk [et al.] ; [red. tomu Marian Borecki ; haSłownik polszczyzny XVI wieku. T. 18, Nierownia - Ń-1988
Strona 204 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  |204|  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656