OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 199

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
23100Thomas Stearns Eliot ; wybór tekstów Krzysztof Boczkowski, Wanda Rulewicz ; wstęp W. Rulewicz ; komeWybór poezji-1989
23099Thomas Stearns Eliot ; wybór tekstów Krzysztof Boczkowski, Wanda Rulewicz ; wstęp W. Rulewicz ; komeWybór poezji-1989
23098red. Jerzy Reichan, Stanisław Urbańczyk ; aut. Teresa Gołębiowska [et al.] ; Polska Akademia Nauk. ISłownik gwar polskich. T. 3 z. 2 (8), Być - cham-1990
23097Andrzej Pośpiech ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejMajętności na sprzedaż : szlachecki handel ziemią i przemiany struktury majątkowej w powiecie kaliskim w latach 1580-1655-1989
23096red. zeszytu Maria Roman Sławiński ; Polska Akademia Nauk. Zakład Krajów PozaeuropejskichCiągłość i zmiany-1989
23095Tadeusz Smyczyński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaAlimentacja członków rodziny w świetle systemu zabezpieczenia społecznego-1989
23094Edward Miziołek ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział III Nauk Matematyczno-PrzyrodniczychWłaściwości litologiczne i surowcowe osadów zastoiskowych w regionie łódzkim-1988
23093Grażyna Skąpska, Janina Czapska, Maria KozłowskaSpołeczne role prawników : (sędziów, prokuratorów, adwokatów)-1989
23092Tadeusz Banaszczyk ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk FilozoficznychStudia o przedstawieniach zbiorowych czasu i przestrzeni w durkheimowskiej szkole socjologicznej-1989
23091Ewa Kraskowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze PolskiejTwórczość Stefana Themersona : dwujęzyczność a literatura-1989
23090Kai Laitinen, Satu Apo ; przeł. [z fiń.] Cecylia LewandowskaHistoria literatury fińskiej : zarys-1991
23089Axel Holvoet ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaAspekt a modalność w języku polskim na tle ogólnosłowiańskim-1989
23088Zenon Sobierajski ; Polska Akademia Nauk. Komitet JęzykoznawstwaTeksty gwarowe z północnej Wielkopolski-1990
23087Katarzyna Mroczek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichEpitalamium staropolskie : między tradycją literacką a obrzędem weselnym-1989
23086Janusz Pempkowiak ; Polska Akademia Nauk. Instytut OceanologiiRozmieszczenie, pochodzenie i właściwości kwasów humusowych w Morzu Bałtyckim-1989
23085Władysław Torbicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii BiomedycznejTeoria i własności tranzystorów polowych jako czujników biochemicznych-1988
23084pod red. Jerzego Wiśniewskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii / oprac. Janusz KurtykaSłownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu-1989
23083Elżbieta Jaworska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichKatalog polskiej ballady ludowej = An Inventory of Polish folk ballad-1990
23082pod red. Leszka Dzięgla i Anny Zambrzyckiej-Kunachowicz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Problemy metodologiczne etnografii-1989
23081pod red. Eugeniusza Czaplejewicza i Edwarda Kasperskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznPoszukiwania teoretycznoliterackie-1989
23080pod red. Witolda Jakóbika ; Polska Akademia Nauk. Zakład Nauk ZarządzaniaTeoria i praktyka przemian gospodarczych : wybrane problemy : praca zbiorowa-1989
23079Anna Krzyczkowska-Everest ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk MineralogicznychPetrographic characteristics of the ore-bearing dolomites of the Górażdża beds, from Olkusz-Bolesław region South Poland-1990
23078Polska Akademia Nauk. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka ; pod red. Krystyny Korzon ; opraInwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. T. 11, Rękopisy 15961-16220-1989
23077zebrała i oprac. Stefania Ochmann-Staniszewska ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiPisma polityczne z czasów panowania Jana Kazimierza Wazy, 1648-1668 : publicystyka - eksorbitancje, projekty - memoriały. T. 1, 1648-1660-1989
23076Helena J. Grzegołowska-Klarkowska ; Polska Akademia Nauk. Zakład PsychologiiDeterminaty mechanizmów obronnych osobowości : studium empiryczne z perspektywy psychologii poznawczej-1989
23075Andrzej Rottermund ; Polska Akademia Nauk. Instytut SztukiJean-Nicolas-Louis Durand a polska architektura 1 [pierwszej] połowy XIX wieku-1990
23074[kom. red. Stanisław Urbańczyk red. nacz. et al.] ; Polska Akademia NaukSłownik staropolski. T. 10 z. 2 (62), Wesele-Wieli-1989
23073[red. Bogusław Gediga]Studia nad grodami epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej-1989
23072pod red. Marii Gumińskiej ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieEkologiczne zagrożenia zdrowia człowieka : praca zbiorowa-1989
23071pod red. Ryszarda ŁużnegoLiteratura rosyjska i jej kulturowe konteksty : praca zbiorowa-1990
23070[red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiPolski słownik biograficzny. T. 31 z. 3 [og. zb.] 130, Rodecki Aleksy - Rohland Franciszek-1988
23069[ed. Maciej Luniak] ; Polish Academy of Sciences. Institute of ZoologyUrban ecological studies [in Central and Eastern Europe] : proceedings of the International Symposium Warszawa-Jabłonna, 24-25 September 1986-1990
23068Ryszard Pluta ; Polska Akademia Nauk. Instytut Krajów SocjalistycznychProblemy polityki zmian strukturalnych w gospodarce polskiej w latach 1970-1990-1990
23067Witold Gumiński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejGródek Nadbużny - osada kultury pucharów lejkowatych-1989
23066Janusz DuninKsiążeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci : z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych-1991
23065Andrzej Szyszko-BohuszHinduizm, buddyzm, islam-1990
23064Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego / Anna Kowalska, Alina Strzyżewska-ZarembaAtlas gwar mazowieckich-1989
23063Barbara Bieńkowska, Halina ChamerskaTysiąc lat książki i bibliotek w Polsce-1992
23062Tadeusz Kotarbiński ; kom. red. Wojciech Gasparski (przewodn.) [et al.] ; Polska Akademia Nauk. KomiDzieła wszystkie. T. 1, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk-1990
23061Wojciech Gomółka ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja MetrologiiAlgorytmy uzgadniania i uwiarygodniania danych pomiarowych na podstawie równań bilansów-1989
23060Jerzy GrygielŻycie i działalność Zygmunta Korybutowicza : studium z dziejów stosunków polsko-czeskich w pierwszej połowie XV wieku-1988
23059Stefan Cwojdziński ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieDokąd zmierza geotektonika ?-1989
23058Ignacy Krasicki ; wstęp i komentarz Jacek SokolskiBajki-1989
23057Henryk Chołaj ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badań nad Krajami Światowego Systemu SocjalistycznegoSpory o socjalizm-1988
23056Ryszard Stach ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieZachowania agresywne-1989
23055Wszechnica Polskiej Akademii NaukEnergetyka jądrowa w Polsce-1989
23054Arystoteles ; przeł. [z grec. ] i oprac. Henryk PodbielskiPoetyka-1989
23053Wincenty Okoń, Janina Dembska, Bolesław Niemierko ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk PedagogicznycPięciojęzyczny słownik terminów pedagogicznych : polski, angielski, francuski, niemiecki, rosyjski-1990
23052Jolanta Wrońska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejArcheologia w periodykach warszawskich w drugiej połowie XIX wieku-1989
23051Anna Kurska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej ; [z prac Wyższej Szkoły PedFragment romantyczny-1989
Strona 199 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  |199|  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656