OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 197

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
23200pod red. Jerzego Sommera ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaSkuteczność prawa ochrony środowiska w warunkach reformy gospodarczej : praca zbiorowa-1990
23199pod red. Jerzego Kwaśniewskiego, Roberta Sobiecha, Joanny Zameckiej ; Polskie Towarzystwo SocjologicZaradność społeczna : z badań nad społecznymi inicjatywami w dziedzinie rozwiązywania problemów Polski lat osiemdziesiątych : praca zbiorowa-1990
23198pod red. Jana Kordaszewskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognozowania Rozwoju Kraju "PolskJakość pracy w PRL [Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej] : konferencja w Jabłonnie, 26-28 kwietnia 1984 : zbiór studiów-1989
23197Jadwiga KaczyńskaLeon Kruczkowski : monografia bibliograficzna-1992
23196kom. red. Alojzy Dzierżęga et alWybrane zagadnienia z górnictwa i budownictwa podziemnego-1989
23195Andrzej Strzałecki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiTwórczość a style rozwiązywania problemów praktycznych : ujęcia prakseologiczne-1989
23194[współpr. Aleksandra Baś et al.] ; Polska Akademia Nauk. Pracownia Słownika Łaciny ŚredniowiecznejSłownik łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. T. 6 z. 6(50), Nuntius - Octus-1988
23193pod red. Mieczysława Basaja i Stanisława Urbańczyka ; Polska Akademia Nauk. Komitet SłowianoznawstwaSlawistyka na przełomie XIX i XX wieku-1990
23192Jadwiga Krzyżaniakowa, Jerzy OchmańskiWładysław II Jagiełło-1990
23191Mohammed Ali, Andrzej ZaborskiHandbook of the oromo language-1990
23190Anna SpólnikNazwy polskich roślin do XVIII wieku-1990
23189Halina Horodyska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i TechnikiDzieje konkursu leksykograficznego im[ienia] Samuela Bogumiła Lindego (1876-1922)-1989
23188Stanisław Mauersberg ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. Zakład DziTowarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w latach 1944-1948-1991
23187Józef Hurwic ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i TechnikiKazimierz Fajans (1887-1975) : sylwetka uczonego-1991
23186[red. nauk. Juliusz Bardach ; przy współudz. Jacka Ślusarczyka] ; Polska Akademia Nauk, Sekcja Nauk Przemiany w Polsce, Rosji, na Ukrainie, Białorusi i Litwie : druga połowa XVII - pierwsza XVIII w.-1991
23185Elżbieta Hornowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk PsychologicznychOperacjonalizacja wielkości psychologicznych : założenia, struktura, konsekwencje-1989
23184Jan MalickiLegat wieku rycerskiego : studia staropolskie-1989
23183Antoni FurdalJęzykoznawstwo otwarte-1990
23182Maria Stahr ; Polskie Towarzystwo Archeologiczne i NumizmatyczneMedale Wazów w Polsce : 1587-1668-1990
23181przeł. [z jap.] Teruji Suzuki, Piotr Winczorek ; wstępem opatrzyli Anna i Leszek Garliccy ; Polska AKonstytucja Japonii-1990
23180pod red. Barbary Przewłockiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Farmakologii [w Krakowie]Fizjologia i farmakologia błony komórkowej : praca zbiorowa-1989
23179[kom. red. Anna Derdacka-Grzymek et al.]Reakcje wysokotemperaturowe-1989
23178Marian Skrzypek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiOświecenie francuskie a początki religioznawstwa-1989
23177Jerzy Paszek ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja HistorycznoliterackaWacław Berent - pisarz elitarny-1990
23176Ignacy Krasicki ; oprac. Jacek SokolskiSatyry i listy-1990
23175Jan Malicki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja HistorycznoliterackaJózefa Lompy żywot niepokorny-1990
23174Krystyna Heska-Kwaśniewicz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja HistorycznoliterackGustaw Morcinek - baśniopisarz-1990
23173Krzysztof Jędrzejko ; [Polska Akademia Nauk. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska. Komitet InżynieMchy (Bryopsida) Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i leśnego pasa ochronnego wobec antropopresji-1990
23172Gerard KoziełekReformen, Revolutionen und Reisen : deutsche Polenliteratur im 18. und 19. Jahrhundert-1990
23171ułożył A. BuchnerKwiaty wschodnie : zbiór zasad moralnych, teologicznych przysłów, reguł towarzyskich, allegoryi i powieści z Talmudu i pism współczesnych-1990
23170Władysław R. Gundlach, Stefan Czarnecki, Bazyli Kaczan ; Polska Akademia Nauk. Instytut Maszyn PrzepWykresy entropowe dla powietrza, spalin i produktów zgazowania węgla-1990
23169[kom. red. Władysław Konopczyński (red. główny) et al.] ; Polska Akademia Umiejętności ; [kom. red. Polski słownik biograficzny. T. 17, Legendorf Fabian-Lubomirski Aleksander-1992
23168pod red. Zbigniewa Kwaśnego ; Karkonoskie Towarzystwo NaukoweJelenia Góra : zarys rozwoju miasta-1989
23167Erazm z Rotterdamu ; przeł. [z łac.] Maria Cytowska, Edwin Jędrkiewicz, Mieczysław Mejor ; wybór, wsWybór pism-1992
23166red. par Marian Leczyk ; Academie Polonaise des Sciences. Comite des Sciences HistoriquesLa Science historique polonaise dans l'historiographie mondiale-1990
23165Kazimierz Kupisz ; Polska Akademia Nauk. Komitet NeofilologicznyW kręgu feminizmu : studia z literatury kobiecej XVI stulecia we Francji-1990
23164Janina Lasecka-Zielakowa ; z prac Katedry Literatury Romantyzmu i Literatury Współczesnej UniwersytePowieść poetycka w Polsce w okresie romantyzmu-1990
23163Jan Mack?, Jindřich Krejča ; [tł. ze słow., uaktualnił i uzup. Apoloniusz Rymkiewicz]Atlas roślin leczniczych-1989
23162pod red. Teresy Dobrzyńskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichTekst w kontekście : zbiór studiów-1990
23161Jerzy Mikułowski-Pomorski ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja PrasoznawczaInformacja i komunikacja : pojęcia, wzajemne relacje-1988
23160Jan Cisowski ; Polska Akademia Nauk. Zakład Fizyki Ciała StałegoNiektóre zjawiska transportu elektronowego w półprzewodnikach typu II~(3 - V~(2-1989
23159pod red. Tadeusza Szymańskiego ; Polska Akadamia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaKształtowanie się nowobułgarskiego języka literackiego (do roku 1878)-1990
23158Marian Kanior ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychZ badań nad strukturą dochodów wielkiej własności : dobra pomorskie biskupstwa włocławskiego w II połowie XVII wieku-1990
23157Tadeusz Radzik ; Polska Akademia Nauk. Komitet Badania PoloniiSpołeczno-ekonomiczne aspekty stosunku Polonii amerykańskiej do Polski po I wojnie światowej-1989
23156Piotr Kowalski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i PrawaPotrzeby ludzkie a prawa człowieka-1989
23155Marek BiałotaDramaty Żeromskiego w Reducie : z zagadnień inscenizacji i recepcji krytycznej-1989
23154Adam T. Kowalewski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk EkonomicznychEkonomiczne aspekty planów urbanistycznych w Polsce-1990
23153Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; oprac. Krzysztof Krużel, Jan Motyka ; Biblioteka PAN w KrKatalog rycin Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [T. 2], Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w[ieku]. Cz. 1, A-B-1991
23152Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; oprac. Krzysztof Krużel, Jan Motyka ; Biblioteka PAN w KrKatalog rycin Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. [T. 2], Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w[ieku]. Cz. 1, A-B-1991
23151[oprac. zespół red. Adam Andrzejewski et al.] ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognozowania Rozwoju O nowoczesny kształt Polski : dylematy rozwoju na progu XXI wieku : raport prognostyczny-1989
Strona 197 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  |197|  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656