OGŁOSZENIA - KSIĄŻKI
Anonse matrymonialne
Darmowe ogłoszenia
Przeciw wypadaniu włosów


Wszystkie dostępne książki,
Strona: 196

NrAutorTytułWyd.Rok wydania
23250Roman J. Wojtusiak, Zofia Majlert ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieAerojony : wpływ jonizacji powietrza na ludzi i zwierzęta-1989
23249pod red. Franciszka Piątka ; [aut. opracowania Andrzej Barteczek et al.] ; Polska Akademia Nauk. KomStraty spowodowane degradacją powierzchni ziemi w województwie katowickim : praca zbiorowa-1989
23248przeł. [z fr.] Tadeusz Żeleński (Boy) ; oprac. Anna DrzewickaPieśń o Rolandzie-1991
23247Jolanta Mindak ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaJęzykowa kategoria żywotności w polszczyźnie i słowiańszczyźnie na tle innych języków świata : próba ujęcia typologicznego-1990
23246[tł. na ang. Barbara Płatek, Aleksander Heczko, Krzysztof Czekierda]Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment : (chosen problems)-1990
23245pod red. Janusza Reykowskiego, Nancy Eisenberg i Ervina Stauba ; Polska Akademia Nauk. Instytut PsycIndywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania-1990
23244Alicja Kurkowa ; Polska Akademia Nauk. Biblioteka GdańskaJakub i Jan Filip Breynowie : studium z dziejów kultury książki XVII i XVIII wieku-1989
23243Marek Fritzhand ; pod red. Pawła J. Smoczyńskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk FilozoficznycEtyka : pisma wybrane-1990
23242Andrzej Gawryszewski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego ZagospodarowaniaPrzestrzenna ruchliwość ludności Polski 1952-1985-1989
23241Władysław Hejmo, Ryszard Kozioł ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Elektrotechniki Sterowanie optymalne i adaptacyjne-1991
23240Wojciech BlajerSkarby z wczesnej epoki brązu na ziemiach polskich-1990
23239pod red. Michała Kondratiuka ; Polska Akademia Nauk. Instytut SłowianoznawstwaBałto-słowiańskie związki językowe : [Międzynarodowa Konferencja Bałto-Słowiańska, Białowieża 13-17 maja 1987 r.]-1990
23238Andrzej DrzycimskiMajor Henryk Sucharski-1990
23237Tomasz Mikocki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Kulturze AntycznejNajstarsze kolekcje starożytności w Polsce : (lata 1750-1830)-1990
23236red. naczelny Maria Renata Mayenowa ; kom. red. Maria Karpluk ; [red. tomu Lucyna Woronczakowa ; hasSłownik polszczyzny XVI wieku. T. 19, O-ochytrzyć-1990
23235Zofia Sokołowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Agrofizyki w LublinieRola niejednorodności powierzchni w procesach adsorpcji zachodzących na glebach-1989
23234Stanisław MachowskiBernardyński mijam plac-1989
23233red. naukowa Marek DąbrowskiZ problemów funkcjonowania gospodarki polskiej = Iz problemov funkcionirovanija pol'skoj ekonomiki = The problems of the functioning of Polish eco-1989
23232Andrzej Szyszko-Bohusz ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowiePedagogika holistyczna-1989
23231Michał du Vall ; Polska Akademia Nauk. Oddział w KrakowieRacjonalizacja w świetle prawa wynalazczego-1989
23230oprac. zespołowo pod red. Kazimierza Polańskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego ;Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich. T. 4, Prze-Uży-1990
23229Cezary Leżeński, Lesław KukawskiO kawalerii polskiej XX wieku-1991
23228Andrzej Buko ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury MaterialnejCeramika wczesnopolska : wprowadzenie do badań-1990
23227pod red. Władysława Adamskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i SocjologiiInteresy i konflikt : studia nad dynamiką struktury społecznej w Polsce : praca zbiorowa-1990
23226[red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiPolski słownik biograficzny. T. 32 z. 1 [og. zb.] 132, Romiszowski Aleksander - Rostworowski Andrzej-1989
23225pod red. Marka Ziółkowskiego ; aut. Piotr Buczkowski [et al.] ; Polska Akademia NaukRobotnicy '84-'85 : świadomość pracowników czterech wielkich zakładów przemysłowych : praca zbiorowa-1990
23224Krzysztof Najder ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk PsychologicznychReprezentacje i ich reprezentacje : analiza podstawowych kontrowersji teoretycznych we współczesnych koncepcjach reprezentacji poznawczej-1989
23223Juliette [pseud.] ; tł. [z fr.] Dorota Ronge-JuszczykDlaczego ja ? : zwierzenia młodej współczesnej kobiety-1989
23222pod red. Stefana K[rzysztofa] Kuczyńskiego ; Polskie Towarzystwo HistorycznePolskie Towarzystwo Historyczne 1886-1986 : zbiór studiów i materiałów-1990
23221pod red. Aleksandra Wojciechowskiego ; Polska Akademia Nauk. Instytut Sztuki. Pracownia Plastyki WspPolskie życie artystyczne w latach 1945-1960 : grupy artystyczne, galerie, salony, kluby, stowarzyszenia twórcze, naukowe oraz instytucje badań nad sz-1992
23220pod red. Wacława Korty ; oprac. Janina Gilewska-DubisRegesty śląskie. T. 3, 1355-1357-1990
23219Bożena Płonka-Syroka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i TechnikiRecepcja doktryn medycznych przełomu XVIII i XIX wieku w polskich ośrodkach akademickich w latach 1784-1863-1990
23218Anna Nasiłowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań LiterackichPoezja opisowa Stanisława Trembeckiego-1990
23217Stanisław Brzozowski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i TechnikiPolacy na studiach gospodarstwa wiejskiego w Niemczech w XIX i XX wieku-1989
23216Genowefa Surma ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i HumanistycznychToponimia powiatu bytowskiego-1990
23215Platon ; z grec. przeł. i komentarzem opatrzył Witold Stefański ; wstęp Krystyna Tuszyńska-MaciejewsKratylos-1990
23214Johann Wolfgang Goethe ; wstęp i komentarze Marian Ursel ; [przeł. z niem. Leopold Staff ; oprac. OlCierpienia młodego Wertera-1991
23213Jürgen Thorwald ; przeł. [z niem.] Albin Bandurski i Janina SczanieckaDawna medycyna, jej tajemnice i potęga : Egipt, Babilonia, Indie, Chiny, Meksyk, Peru-1990
23212oprac. Marta Korotaj i Tomasz Mikocki ; red. nauk. Anna Sadurska ; Polska Akademia Nauk. Komitet NauOdlewy gipsowe rzeźb starożytnych w Starej Pomarańczarni w warszawskich Łazienkach-1989
23211[kom. red. Stanisław Urbańczyk red. nacz. et al.] ; Polska Akademia NaukSłownik staropolski. T. 10 z. 3 (63), Wieli-Wjechać-1990
23210Adam MickiewiczKonrad Wallenrod-1991
23209Stefan Ciara ; Polskie Towarzystwo HistoryczneSenatorowie i dygnitarze koronni w drugiej połowie XVII wieku-1990
23208Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa ; red. tomu Janusz Szwaja i Andrzej Szajkowski ; [posSystem prawa własności intelektualnej. T. 3, Prawo wynalazcze-1990
23207Polska Akademia Nauk. Instytut Państwa i Prawa ; red. tomu Janusz Szwaja i Andrzej Szajkowski ; [posSystem prawa własności intelektualnej. T. 3, Prawo wynalazcze-1990
23206Teresa Smółkowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka PolskiegoNominacja językowa : na materiale nazw rzeczownikowych-1989
23205Szymon Starowolski ; przekł. tekstów łac., wybór i oprac. Ignacy LewandowskiWybór z pism-1991
23204Horacy ; przeł. [z łac.] Adam Ważyk ; oprac. Stanisław StabryłaDwadzieścia dwie ody-1991
23203Anna Grześkowiak-Krwawicz ; Polska Akademia Nauk. Instytut HistoriiPublicystyka stanisławowska o modelu rządów monarchii francuskiej-1990
23202pod red. Bogdana Suchodolskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Prognozowania Rozwoju Kraju "PolAlternatywna pedagogika humanistyczna : konferencja w Jabłonnie k. Warszawy w dniach 29 listopada-1 grudnia 1984 : zbiór studiów-1990
23201Adolf Kühnemann ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Komisja Nauk RolniczychPrzemiany strukturalne wsi a obsługa handlowa konsumentów-1989
Strona 196 z 656
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  |196|  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656